Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Opisz regulacyjną teorię temperamentu (RTT)

   

  RTT – zakłada się w nim, że każde zachowanie, w którym przejawiają się parametry energetyczne i czasowe jest wynikiem interakcji wszystkich mechanizmów fizjologicznych i biochemicznych uczestniczących w regulacji aspektów czasowych i poziomu aktywności.

  Temperament uwarunkowany jest specyficzną dla...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz cechy osobowości wg. Zawadzkiego i Strelua

   

  Zawadzki i Strelau sformułowali opis struktury temperamentu za pomocą sześciu cech:

  1.Żwawość (ŻW) – tendencja do szybkiego reagowania, do utrzymywania wysokiego tempa aktywności i do łatwej zmiany z jednego zachowania (reakcji) w inne, odpowiednio do zmian w otoczeniu. Osoby, które posiadają w dużym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz wpływ osobowości

   

  Rola osobowości, temperamentu i charakteru jest szczególnie ważna w wypadku ludzi wchodzących w role instruktorów, dowódców, podwładnych itp. Potocznie nie rozróżnia się takich pojęć jak osobowość, temperament i charakter. Mają one w psychologii różny status teoretyczny. Psychologia, nie będąc...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz typy teorii osobowości

   

  Teorie człowieka

  Teorie nawyku – związane z behawioryzmem, osobowość traktują jako „zmienną pośredniczącą” między „bodźcem” a „reakcją” w schemacie S-O-R (Stimulus-Object-Reaction), nie definiując bliżej jej znaczenia.

  Teorie popędu – związane z psychoanalizą, ujmują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz Koncepcję Inteligencji Praktycznej Sterenberga

   

  Koncepcja Inteligencji Praktycznej Sterenberga

  - Inteligencja definiowana jest jako zdolność jednostki do poszukiwania większej ilości optymalnych przystosowań pomiędzy człowiekiem a środowiskiem. Ujawnia się przez optymalne dostosowanie do środowiska, kształtowanie środowiska, czy wybór nowego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /2 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest dewiacyjny iloraz inteligencji?

   

  Dewiacyjny iloraz inteligencji (standaryzowany) jest wskaźnikiem pokazującym w jednostkach odchylenia standardowego, w jakim stopniu pozostaje wynik osiągnięty przez daną osobę do przeciętnego rozkładu wyników dla jej wieku.

  Rozkład ilorazów jest zbliżony do rozkładu normalnego. Oznacza to, że...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest skala Wechslera – opisz przedziały

   

  Skala Wechslera – interpretacja ilorazu inteligencji:

  130 i powyżej – inteligencja bardzo wysoka;

  115-129 – inteligencja wysoka;

  85-114 – inteligencja przeciętna;

  70-84 – pogranicze upośledzenia umysłowego;

  55-69 – stopień lekki upośledzenia umysłowego;

  40-54 stopień...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz pojęcie ilorazu inteligencji i wieku umysłowego

   

  Pojęcie ilorazu inteligencji zostało wprowadzone do psychologii przez niemieckiego naukowca L. W. Sterna. Zaproponowany przez niego wskaźnik stopnia rozwoju umysłowego powstaje w efekcie podziału wieku umysłowego (WU) osoby badanej przez jej wiek życia (WŻ) i pomnożenie otrzymanego wyniku przez 100 (w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw teorię inteligencji Roberta J. Sternerga

   

  Teoria inteligencji Roberta J. Sternberga:

  Podstawową jednostką analizy intelektu jest komponent, czyli elementarny proces informacyjny, działający na wewnętrznych reprezentacjach umysłowych.

  Aspekt komponentowy inteligencji – przejawia się m.in. W myśleniu analitycznym, w efektywności i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz inteligencję

   

  Inteligencja jest pojęciem teoretycznym bardzo wygodnym dla uzyskania jednorodności osiągnięć intelektualnych człowieka, tylko że brak jest jednej definicji akceptowanej przez wszystkich.

  W literaturze ujmuje się inteligencję jako:

  Zdolność przystosowania się do nowych wymagań przez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 046

  praca w formacie txt

Do góry