Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Opisz teorie atrybutów koniecznych dla opisu zadania A. N Turnera i P. R Lorence

   

  Teoria atrybutów koniecznych dla opisu zadania A.N.Turnera i P.R.Lowrence

  Wymagana w niej do opisu zadania jest znajomość przynajmniej sześciu atrybutów:

  Różnorodność;

  Autonomia;

  Odpowiedzialność;

  Wymagana wiedza i sprawność;

  Wymagane interakcje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz Trzy - grupową teorię EBR Claytona Alderfera

   

  Trzygrupowa teoria EBR Claytona Alderfera

  Zwrócił on uwagę na trzy bazowe grupy potrzeb człowieka:

  Potrzeba egzystencji (E); potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa.

  Potrzeba bliskości (B); dotyczy potrzeby porządku społecznego przejawiającego się we właściwych relacjach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz proces motywacyjny

   

  Proces motywacyjny ma charakter dynamiczny i wiąże się z zaspokojeniem określonej potrzeby, mającej znaczenie emocjonalne („emocja ukierunkowana”) dla życia i rozwoju człowieka. Model procesu motywacyjnego obejmuje następujące cyklicznie powtarzające się sekwencje:

  Użyteczność celu – jest funkcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz model motywacji osiągnięć Atkinsona

   

  Według Modelu Motywacji Osiągnięć J. W. Atkinsona siła motywacji do podjęcia danego działania zależy od:

  Poznawczych oczekiwań, że dane działanie doprowadzi do określonych konsekwencji;

  Subiektywnej atrakcyjności tych konsekwencji dla jednostki.

  Atrakcyjność celu jest funkcją...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest przedsiębiorczość w ujęciu psychologicznym?

   

  Przedsiębiorczość – zdolność jednostki do podejmowania inicjatyw, pomysłowości, zaradności i osiągania zamierzonych celów wykraczających poza działanie rutynowe. Istotna jest tu różnica między wizjonerem i menedżerem.

  Ten drugi bowiem musi być nie tylko wizjonerem, ale i pragmatykiem – czyli...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy ludzi upatrujących przyczyn w sobie

   

  Twierdzi się, że ludzie upatrujący przyczyn w sobie są sprawniejsi w działaniu – np. w procesie pracy. W porównaniu do osób o poczuciu kontroli zewnętrznej charakteryzuje ich:

  Większa wrażliwość na informacje oraz aktywne poszukiwanie informacji ułatwiających osiągnięcie celu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz podstawowe znaczenia psychologiczne słowa wartość

   

  Według nich istnieją następujące podstawowe typy organizacji wartości:

  1.Prometejski – pozytywne wartościowanie uzależnione jest od aktywności w stosunku do otaczającego świata; przez wartościowanie rozumie się tu zachowanie zmierzające do przekształcenia, podporządkowania zewnętrznego świata...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz trzy podstawowe znaczenia psychologiczne słowa wartości

   

  W psychologii są trzy podstawowe znaczenia słowa wartość:

  1) Wartość przedmiotowa – jest cechą przysługującą przedmiotowi czyjejś postawy. Postawy dotyczą rzeczy, które mają dla nas pozytywną lub negatywną wartość. Nie jest bezpośrednio uzależnione od aktualnych potrzeb i celów jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz różnice między temperamentem a osobowością

   

  Różnice między temperamentem a osobowością:

  Temperament jest głównie produktem ewolucji, czyli ma podłoże biologiczne, zaś osobowość w większym stopniu kształtuje się na bazie czynników kulturowych.

  Temperament charakteryzuje wszystkie zwierzęta naczelne, zaś osobowość – tylko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj charakter

   

  Charakter – jest to ukształtowany przez kulturę, na bazie temperamentu, postulowany przez określony system wychowawczy, zestaw cech osobowości.Zarówno temperament jak i charakter mają komplementarny związek z osobowością.

  Według Stefana Szumana: charakter, jako część osobowości, która podlega...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt

Do góry