Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakimi prawami kieruje się tłum?

   

  Tłum – to na ogół „bezimienni” ludzie zgromadzeni na jakimś miejscu, ale to coś więcej niż zbiór tworzących go jednostek, gdyż rządzi się swoistymi prawami psychologii:

  *prawem jedności umysłowej;

  *prawem zmienności nastroju;

  *prawem małej wytrwałości;

  *prawem impulsywności zachowań;...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega teoria zachowań okazjonalnych

   

  Teoria zachowań okazjonalnych M. Blumberga i C.D. Pringle’a

  Okazjonalność efektywności zachowań organizacyjnych w tej teorii sprowadza się do wzoru:

  Poziom zachowania = f(Zdolność*Motywacja*Okazja)

  Oznacza to, że wysoki poziom zachowania organizacyjnego jest funkcją braku przeszkody ograniczającej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega teoria ustalania celów?

   

  Teoria ustalania celów

  Sugeruje, że menedżer i podwładny powinni wspólnie i systematycznie ustalać cele cząstkowe podwładnego, które powinny odzwierciedlać relacje do ogólnych celów organizacyjnych, stopień trudności ich realizacji oraz odpowiedni poziom konkretności. Ten model obejmuje następujące...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię oczekiwania Mitchella

   

  Teoria oczekiwania T.R. Mitchella

  Ludzie mają tendencję do wykonywania działań zgodnych z własnymi oczekiwaniami odnośnie do uzyskanych wyników, które powinny być źródłem atrakcyjności. Owe oczekiwania są wynikiem interakcji trzech ważnych zmiennych psychologicznych:

  1. Atrakcyjność wynikająca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega teoria sprawiedliwości Adamsa

   

  Teoria sprawiedliwości Stacy Adamsa

  Według niego jednostka porównuje swój wkład pracy z wkładem osób zajmujących analogiczne stanowiska, czerpiąc z tego satysfakcję lub dyskomfort. Ważny jest tu stosunek nakładów do korzyści – porównywany u siebie i u innych. Korzyści – wszelkie czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię hierarchi celów

   

  Teoria hierarchii celów P.C. Earley’a

  Stwierdzono w niej, że cele wewnętrzne dla danego zadania i trudniejsze lepiej motywują niż cele zewnętrzne i łatwiejsze. Konieczne jest spełnienie dwóch warunków:

  Cele te muszą być akceptowane;

  Istnieje możliwość uzyskania informacji o wynikach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię wzmocnienia

   

  Teoria wzmocnienia R.M. Steersa i L.W. Portera

  Ta teoria, z nurtu behawioralnego, zwraca uwagę na to, że na efektywność funkcjonowania zawodowego mają wpływ także czynniki zewnętrzne.

  Twierdzą w niej, że zachowanie organizacyjne człowieka jest funkcją konsekwencji, na którą większy wpływ mają...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz model charakterystyki zawodu potencjalnej motywacji zawodowej

   

  Model charakterystyki zawodu potencjalnej motywacji zawodowej J.R. Hackmana i G.R. Oldhama

  Według tej teorii możliwa jest charakterystyka zawodu z użyciem pięciu dymensji:

  Różnorodność wymaganych sprawności – definiowana przez opis sprawności i talentów wymaganych do wykonywania określonego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz Trzyczynnikową Teorię Potrzeb Davida McClellanda

   

  Trzyczynnikowa Teoria Potrzeb Davida McClellanda

  Według niego najważniejsze są trzy potrzeby:

  Potrzeba osiągnięć – to pęd do rywalizacji, chęć uzyskiwania osiągnięć zgodnych z obowiązującymi standardami, dążenie do sukcesu.

  Potrzeba władzy – to chęć podporządkowania sobie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz teorię motywacji poznawczej H. J Arnolda

   

  Teoria motywacji poznawczej H. J. Arnolda

  W latach 60. XX wieku większą wagę przywiązywano do nagród zewnętrznych niż wewnętrznej motywacji. Ta teoria (1976 r.) proponuje podejście odwrotne.

  Zakłada ona przewagę motywatorów wewnętrznych. Stwierdza ponadto, że wzrost motywatorów zewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt

Do góry