Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wspólne cechy chrześcijaństwa na Wschodzie

  Po 1989 r., gdy upadł komunizm i nastał kres potęgi sowieckiej, liczne narody zaliczaneniegdyś do Europy Wschodniej odczuwają i głoszą swą przynależność do Europy Zachodniejalbo przynajmniej do Europy tout court. W każdym razie - nie do Europy Wschodniej. DlaPolaków, Węgrów, Czechów, ludów bałtyckich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczywistości narodowe

  Ale dla Karola Wojtyły jedność Europy opiera się na rzeczywistości poszczególnychnarodów. Jego wielkim wkładem do idei europejskiej było określenie, w duchu Charlesa deGaullea54, a nie chrześcijańskich demokratów, z czym zgadzali się jego poprzednicy w Stolicy Apostolskiej, że Europa musi się tworzyć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność Europy i Kościoła

  Jest rzeczą niezwykle ważną, by w procesie integracji kontynentu wziąć pod uwagę, żejedność nie będzie trwała, jeśli zostanie sprowadzona jedynie do wymiaru geograficznegoi ekonomicznego; Że musi ona polegać przede wszystkim na harmonii wartości, którewinny się wyrażać w prawie i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /14 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O kulturę dialogu

  Ważna jest rola katolików na tym gruncie, zarówno aby zjednoczyć tak wielu Europejczykówpodzielonych czy odseparowanych, jak i by kroczyć dalej w kierunku koniecznegodialogu ekumenicznego pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi95i dialogu międzyreligiami, zwłaszcza z judaizmem i islamem, czy rozwijać wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewangelia w Europie

  Dla papieża dialog nie wykluczał chęci wzmocnienia Kościoła. Można zauważyć, żeewangelizacja to jeden z podstawowych wątków jego pontyfikatu. Synod biskupów w 1991 r.widzi w ewangelizacji kwestię priorytetową, ponieważ Europa nie mogła zadowolić sięchlubieniem się swoimi korzeniami czy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbudowa kultury europejskiej

  W starożytnym i pięknym kościele SantApollinare in Classe w Rawennie Jan Paweł IImówił:Odbudowa kultury europejskiej jest decydującym i pilnym przedsięwzięciem naszychczasów. Odnowa społeczeństwa wymaga, by odżyła w nim siła orędzia Chrystusa,Odkupiciela człowieka113.W tej perspektywie stworzona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezastąpiona Europa

  Temat Europy zajmuje centralne miejsce w myślach papieża-Polaka. Niezliczonewystąpienia, przemówienia, listy, wszelkiego rodzaju dokumenty dedykowane są Europie, jejkoniecznej jedności, jej przeszłości i przyszłości. Niezwykle interesujące są przemówieniaadresowane do ambasadorów akredytowanych w Stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kres religii

  Wiek XX rozpoczął się od powszechnie podzielanej przez nauki społeczne wizjinieuniknionego upadku chrześcijaństwa i innych religii. Postępująca nowoczesność miałacałkowicie zredukować przestrzeń publiczną religii i zepchnąć je do ciasnej, prywatnejprzestrzeni (nielicznych) wiernych. Takie było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo afrykańskie

  Chrześcijaństwo afrykańskie jest być może najmłodsze na świecie, ponieważ w przeważającejczęści wyrosło w ostatnim stuleciu, pomimo że ewangelizacja rozpoczęła sięwcześniej. Od mniej niż 50 lat kierują nim w przeważającej części Afrykańczycy. Dekolonizacja,poczynając od lat 60., skłoniła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYSZŁOŚĆ CHRZEŚCIJAŃSTWA - Misja

  Najciekawszy aspekt tego sprzeciwu Kościoła wobec marginalizacji swojego znaczenia tonie tyle protesty papieży czy episkopatów, ile sama przemiana, jaka zachodzi w życiu Kościoła. Poczynając od XIX w., Kościół katolicki staje się coraz bardziej ruchem czy też grupą ruchów, jakkolwiek w pełni zachowuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 053

  praca w formacie txt

Do góry