Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Opisz liberalny styl kierowania

   

  Liberalny – zakłada, że najważniejsi są zwolennicy lidera. Charakteryzuje się zupełną biernością lidera w stosunku do poczynań grupy, a więc jest zaprzeczeniem kierowania. Poza komentowaniem zachowań swoich podwładnych, lider liberalny nie korzysta ani z nagród ani z kar. Styl ten jest uważany za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz autokratyczny styl kierowania

   

  Autokratyczny – zakłada, że najważniejszy w strukturze grupy jest lider. Stan ten wiąże się często z określonymi cechami osobowości lidera grupy (tzw. Lider autorytarny). Taki kierownik na ogół sam podejmuje decyzję za grupę jako całość i poszczególnych jej członków.

  Z badań wynika, że w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i opisz typy umysłowości menedżera wg. Czesława Nosala

   

  Typy umysłowości menedżera (wg. Czesława Nosala):

  Strateg – styl umysłowy wymagany przy realizacji zadań sztabowych, wymagający myślenia strategicznego, zdolności analitycznych, myślenia intuicyjnego.

  Strukturalista – organizator, skoncentrowany na wykorzystywaniu ograniczonych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są motywy uczestnictwa w tłumie i grupie zadaniowej?

   

  Motywy uczestnictwa w tłumie – odblokowanie się emocjonalne, chwilowe poczucie siły, a niekiedy i władzy, możemy się „wyżyć” bez konsekwencji moralnych itp.

  Motywy uczestnictwa w grupie zadaniowej – możliwość realizacji niektórych potrzeb (np. bezpieczeństwa, uznania, statusu, osiągnięć...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są funkcje bezpośredniego przełożonego?

   

  Funkcje bezpośredniego przełożonego:

  Informatora – przełożony dostarcza podstawowych informacji niezbędnych do wykonania zadania;

  Konsultanta – pomaga pracownikowi nie tylko w wykonaniu bieżących zadań ale także w określeniu i ocenie wariantów jego kariery;

  Oceniającego – ocenia...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz podobieństwa i różnice lidera tłumu i grupy zadaniowej

   

  Grupa zadaniowa – podobieństwa i różnice z tłumem

  Zarówno tłum jak i grupa zadaniowa są zbiorem ludzi posiadających przywódcę;

  Różnią się liczebnością (zwykle tłum jest liczniejszy) i powodem, dla którego łączą się w zbiorowość.

   Powód powstania w tłumie jest przypadkowy, zaś w grupie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest i jakie ma fazy dynamika grupowa?

   

  Dynamika grupy – to proces kształtowania się zachowań grupowych na odpowiednich etapach kształtowania się struktury formalnej i nieformalnej grupy oraz jej funkcjonowania. Obejmuje ona następujące etapy:

  Prestan

  Formowanie się grupy (forming)

  Docieranie się (storming)

  Tworzenie i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz cechy charakterystyczne dla grupy zadaniowej

   

  Grupa zadaniowa – obejmuje dwóch lub więcej osobników pozostających ze sobą w interakcji i zależności od siebie, którzy wspólnie mają osiągnąć specyficzne cele. Każda grupa charakteryzuje się dwoma aspektami:

  Grupa formalna – grupa posiadająca określoną strukturę organizacyjną opartą na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody kontroli tłumu zdefiniował Le Bon?

   

  Gustaw Le Bon sformułował w roku 1886 metody kontroli tłumu:

  -Usunięcie lub izolowanie osób zaangażowanych w wywoływanie incydentu (trzeba to uczynić, zanim tłum stanie się jednolitą całością);

  -Przerwanie procesu porozumiewania się w tłumie (można to uczynić przez podział tłumu na mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupowe determinanty zachowania społecznego

   

  Grupowe determinanty zachowania społecznego

  Osoba (psychika) * środowiska społeczne = zachowanie organizacyjne

  Zachowanie organizacyjne jest funkcją ciągłego wzajemnego oddziaływania, jakie zachodzi między jednostką ludzką a środowiskiem społecznym, w jakim jednostka funkcjonuje.

  Środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Hugon Dodano /22.02.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt

Do góry