Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak postawa może wpłynąć na pamięć?

   

  Pamięć jest własnością układu nerwowego pozwalającą na przechowywanie w świadomości człowieka śladów przeżytych doświadczeń. Łatwiej i lepiej zapamiętujemy treści będące w sferze zainteresowań, treści wiążące się z doświadczeniami dotychczasowymi. Najlepszym sposobem zapamiętywania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postawa może wpłynąć na myślenie?

   

  Myślenie jest procesem poznawczym polegającym na odzwierciedleniu świadomości człowieka, relacji jakie zachodzą pomiędzy przedmiotami czy zjawiskami otaczającego nas świata. Jest procesem odzwierciedlającym związki przyczynowo-skutkowe występujące w naszym otoczeniu. To proces polegający na...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka informacja może zmienić naszą postawę?

   

  Odróżnia się dwie metody zmiany:

  1) metoda pierwsza - polegająca na zmianie komponenta poznawczego, mówiąca o przekazywaniu informacji jako komponenta zmieniającego postawę. Zależy to od:

  a) treści informacji - postawy zmieniają tylko sprzeczne treści. Nie zaczyna się od informacji sprzecznych (od...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ postawy pozytywnej i negatywnej na zachowanie się

   

  Przy postawach pozytywnych najłagodniejszym przejawem wpływu na zachowanie się jest konformizm, czyli dostosowanie własnego zachowania i sposobu myślenia do zachowania się i sposobu myślenia grupy. Silniejszym przejawem jest zaangażowanie, zaś najsilniejszym - poświęcanie się (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak postawa może wpłynąć na spostrzeganie?

   

  Spostrzeganie jest procesem poznawczym polegającym na odzwierciedlaniu świadomości człowieka, przedmiotu i zjawisk otaczającego nas świata. Sprawność tego procesu - to jak spostrzegamy zależy od sprawności analizatorów zmysłów, zależy od naszej wiedzy i doświadczeń, zależy od stanu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa, proces kształtowania postaw

   

  Względnie stała i zgodna organizacja poznawcza, uczuciowa, motywacyjna i behawioralna podmiotu, związana z określonym przedmiotem lub klasą przedmiotów. Postawa składa się z komponentów: poznawczego, uczuciowo- motywacyjnego, behawioralnego. Jako całość, postawa składa się z wiedzy, uczuć i...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na samoocenę

   

  - sądy i opinie osób znaczących - od wczesnego dzieciństwa ważne jest co dziecko mówi o sobie, patrzy na świat oczyma innych ludzi. Pojawia się tu „zjawisko zwierciadła społecznego” polegające na tym, że dziecko zasięga opinii od innych o samym sobie. Opinie negatywne powodują niską samoocenę u...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoocena, podział samooceny - charakterystyka

   

  Samoocena to zespół sądów, przekonań i opinii jakie jednostka ma o sobie samym - jest to bardzo subiektywny element osobowości. Każdy z nas ma inną samoocenę. Są pewne rodzaje samooceny: - stabilna i niestabilna. Stabilna: względnie stała, niezależna od okoliczności (zazwyczaj u ludzi dorosłych) -...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cel grupowy

   

  Grupa społeczna - o grupie mówimy gdy są 2-3 osoby i między tymi osobami istnieją interakcje, mają wspólny cel (tzw. cel grupowy), istnieją normy grupowe, jest określona struktura, są osoby ważniejsze i mniej ważne. O grupie mówimy wówczas, gdy są spełnione te 4 kryteria.

  Interakcje - bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przy jakich zadaniach ulegamy konformizmowi?

   

  Kompetencje poszczególnych członków w grupie powodują, iż grupa wywiera większy nacisk. Im zadanie jest mniej jasne, skomplikowane - tym konformizm jest większy, jak ktoś nie wie jak się zachować to zachowa się tak jak grupa tego sobie życzy. Jeśli zadanie jest jasne, oczywiste – ludzie wykazują...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /382

  praca w formacie txt

Do góry