Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Reguła niedostępności (Cialdini)

   

  Reguła ta mówi, że najbardziej pragniemy tego, czego nie możemy mieć. Podejmując jakieś działanie człowiek kieruje się bardziej potencjalną utratą czegoś niż ew. zyskiem. Reguła ta obowiązuje z dwóch powodów:

  1) rzeczy trudne do zdobycia są zwykle cenniejsze od tych dostępnych bez...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaangażowanie i konsekwencja – podaj przykłady

   

  Dokonanie jakiegoś wyboru pociąga za sobą konieczność zachowania zgodnego z tym, w co się zaangażowaliśmy – jest to tzw. obsesyjne pragnienie bycia konsekwentnym. Źródłami takiego postępowania są:

  wysokie cenie zgodności w naszej kulturze oraz powszechne uważanie niekonsekwencji za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lubienie i sympatia – „efekt aureoli” (Abraham Masłow)

   

  Ludzie wolą mówić „tak", tym osobom, które lubią i znają. Jednym z czynników decydujących o sympatii wobec innej osoby jest jej atrakcyjność. Osoby atrakcyjne mają pewną przewagę w kontaktach społecznych. Piękno człowieka roztacza „aureolę” na jego pozostałe cechy np. talent, inteligencję, czy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dowodu społecznego (Cialdini)

   

  Zasada dowodu społecznego głosi, że to w co wierzą lub jak zachowują się inni ludzie, często jest podstawą naszej własnej decyzji. Wśród dzieci i dorosłych stwierdzono silne przejawy naśladownictwa przy działaniach tak różnorodnych jak decydowanie o zakupach czy składanie datków dobroczynnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Zapuszczenie własnych korzeni” (Cialdini)

   

  Zaangażowanie prowadzące do wewnętrznych zmian w człowieku polega na „zapuszczeniu własnych korzeni" w te zmiany. Osoba wywierająca wpływ nie musi podejmować starań podtrzymujących jej oddziaływanie. Wystarczy zdać się na siłę ludzkiego dążenia do konsekwencji.

  >

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguła wzajemności, odmowa - wycofanie, „drzwiami w twarz” (Cialdini)

   

  Reguła ta wymaga, by człowiek za otrzymane dobro odwdzięczył się w podobny sposób. Pozwala ona na ofiarowanie innemu człowiekowi jakiegoś dobra bez ryzyka jego bezpowrotnej utraty oraz pozwala przezwyciężyć oddziaływanie wielu czynników wpływających na nasze decyzje. Zobowiązania do wzajemności...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jacy ludzie mogą być dla nas autorytetem? (Cialdini)

   

  Badania Milgrama pokazują jak silny jest w naszej kulturze nacisk na posłuszeństwo autorytetom (elektrowstrząsy). Skłonność do ulegania prawomocnym autorytetom ma swe źródło w praktykach socjalizacyjnych wykształcających w nas przekonanie, iż uległość taka jest pożądanym sposobem postępowania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja poznawcza

   

  Zgodnie z tą koncepcją człowiek jest układem przetwarzającym informacje. Jego zachowanie zależy nie tylko od bieżących informacji płynących ze świata zewnętrznego, ale również od tzw. struktur poznawczych czyli zakodowanej w pamięci trwałej wiedzy zdobytej w toku uczenia się i myślenia. Wg tej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt "niskiej piłki" = przynęta (Cialdini)

   

  Decyzje pociągające za sobą zaangażowanie mają tendencje do samopodtrzymywania, gdyż utrwalają się. Ludzie często dodają sobie nowe powody i uzasadnienia, by usprawiedliwić już podjęte decyzje.

  W konsekwencji zaangażowanie często trwa pomimo zaniku warunków, które je początkowo wywołały...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /1 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja behawiorystyczna

   

  Zgodnie z nią człowiek jest układem reaktywnym, jego zachowaniem w całości steruje środowisko zewnętrzne - to do czego człowiek dąży i czego unika. Procesy psychiczne nie odgrywają roli w sterowaniu ludzkim zachowaniem, a pojęcie silnej woli jest fikcją.

  Zwolennicy tej koncepcji opracowali system...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Pakosz Dodano /22.02.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt

Do góry