Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wpływ postaw rodziców w okresie ciąży na dalszy rozwój dziecka

   

  Znaczący wpływ na dalszy rozwój dziecka mają stany emocjonalne matki oraz fakt akceptacji i pragnienia dziecka.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy rozwoju człowieka w okresie niemowlęcym

   

  Do trzeciego tygodnia – okres noworodka.

  Szybki przyrost wagi i wzrostu.

  Niemowlak – zmiany związane z przyst. się do środowiska.

  Rozwój lokomocji.

  Zmiana proporcji ciała.

  Bardzo mocny rozwój kory mózgowej.

  Charakterystyczne odruchy:

  Drażniona stopa.

  Odruch...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria oceny rozwoju

   

  tempo

  dynamika

  charakter

  efekt zmian

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /68

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj czynniki i mechanizmy rozwoju

   

  Przebieg i efekty kolejnych okresów rozwojowych człowieka zależą od czynników zarówno tkwiących w nim samym, jak i w jego otoczeniu.

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje rozwoju człowieka

   

  biologiczne

  psychologiczne

  socjologiczne

  filozoficzne

  teologiczne

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest periodyzacja rozwoju. Wskaż kryteria periodyzacji

   

  Periodyzacja rozwoju, czyli podział całego życia człowieka na okresy jest różnie ujmowana przez różnych autorów. Przyjmowane kryteria podziału są niewątpliwie zależne od poglądów na temat istoty zmian rozwojowych i czynników pod wpływem których przebiega rozwój.

  Periodyzacja rozwoju ma znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i metody psychologii rozwojowej

   

  Psychologia rozwojowa – to dziedzina psychologii zajmująca się badaniem rozwoju człowieka w ciągu całego życia w kategoriach ciągłości, stałości i zmian zachodzących w rozwoju fizycznym i psychicznym, które cechują funkcjonowanie człowieka od narodzin do końcowych etapów życia.

  Metody:...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika „stopy w drzwiach” (Cialdini)

   

  Wyrażone przez człowieka początkowe zaangażowanie w coś jest środkiem wykorzystywanym w technice „stopy w drzwiach” zwanej strategią „od rzemyczka do koziczka”. Podejście to, za pomocą spełnienia najpierw małej prośby, skłania do uległości wobec dalszych nacisków. Strategię tę stosuje wielu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Droga na skróty” (Cialdini)

   

  To nawykowe popadanie w automatyzm konsekwentnego postępowania, który dostarcza nam łatwej (bezrefleksyjnej) i skutecznej metody radzenia sobie z komplikacjami codziennego życia oraz ochronę przed myśleniem i „niechcianymi” wnioskami.

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  6 reguł wpływu społecznego wg. Cialdiniego

   

  Choć techniki wywierania wpływu na innych mogą przyjmować mnóstwo różnych postaci, większość z nich można zakwalifikować do jednej z 6 podstawowych kategorii, które opierają się na regułach psychologicznych sterujących przebiegiem ludzkiego postępowania:

  wzajemność – ludzie obdarowani...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /22.02.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt

Do góry