Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nowe formy religijne

  Zarówno prawosławni jak i katolicy zatroskani są stałym rozprzestrzenianiem się wEuropie Wschodniej ruchów i sekt neoprotestanckich, wyznań niechrześcijańskich(świadkowie Jehowy, bahaizm, grupy buddyjskie i orientalizujące) i synkretystycznych alboteż neopogańskich i opartych na przesądach. Zjawisko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzymscy katolicy i Jan Paweł II

  Czas teraz dokonać religijnego podsumowania sytuacji Kościołów katolickich naWschodzie po 1989 r. Społeczności katolickie, podobnie jak prawosławne, musiały stawićczoła nowemu, pluralistycznemu obrazowi społeczeństwa, wyzwaniom ze strony sektprotestanckich, wolnemu rynkowi religii. Swoboda religijna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grekokatolicy

  Kościoły greckokatolickie, których większość została zlikwidowana w latach 40. z wolipolityki sowieckiej, stanowią znaczącą nowość na religijnej panoramie Europy po 1989 r.Właśnie prześladowania pokazały, że te Kościoły, pogardzane przez prawosławnych i niezbytkochane przez rzymskich katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /3 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrodzenie prawosławia

  Jak już zauważyliśmy wcześniej, na Wschodzie Europy większość chrześcijan należy dowyznania prawosławnego. Zwłaszcza patriarchat moskiewski gromadzi pod swojąjurysdykcją niemal wszystkich prawosławnych z byłego imperium sowieckiego (w Rosji, naUkrainie i Białorusi, w krajach bałtyckich)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /9 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zachować tradycje

  Wyznawcy prawosławia związani z patriarchatem moskiewskim są rozdarci pomiędzytradycją a nowoczesnością. Jest to dylemat wszystkich prawosławnych, ale gdzie indziej, naprzykład w Grecji czy w diasporze północnoamerykańskiej, ten problem odbierany jest wsposób mniej dramatyczny, ponieważ stawiano mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /16 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekumenizm

  Po 1989 r. relacje pomiędzy wyznawcami prawosławia i katolicyzmu znacznie sięskomplikowały na całym obszarze Europy Wschodniej i zasadniczo ucierpiały na tymkontakty ekumeniczne. Podczas długiej i ciemnej nocy sowieckiej, przepowiedzianej w 1925r. przez umierającego patriarchę Tichona, chrześcijanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /11 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje pomiędzy Kościołami a państwem

  Przyczyny kryzysu systemu sowieckiego w latach 80. były przedmiotem wielu interpretacji.Czy była to implozja ekonomiczna? Efekt politycznej i militarnej rywalizacjiamerykańskiej? Skutek presji nacjonalizmów zbyt długo uciskanych w obrębie imperium? Czy to „Solidarność" zachwiała równowagą imperium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys europejski

  Nie brakuje jednak powodów do troski. Europa przeżywa głęboki kryzys chrześcijaństwa.Emile Poulat wskazał korzenie tego kryzysu:Wielka rewolucja, która znaczy nadejście czasów współczesnych i stanowi cezurę whistorii człowieka, to odkrycie jednostki i jej sumienia, z ich wnioskowaniem, własnąrozwagą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /6 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkluzja

  Europa to ogród Kościoła, a przynajmniej jego zaplecze. „Czyż Kościół mógłby nieinteresować się budowaniem Europy, skoro od stuleci żyje pośród tworzących ją narodów,które niegdyś doprowadził do źródeł chrztu i dla których wiara chrześcijańska jest i pozostajeelementem kulturowej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /2 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnętrzna jedność kontynentu europejskiego

  Na synodzie biskupów europejskich jesienią 1999 r., w wigilię Jubileuszowego Roku2000, Jan Paweł II stwierdził, że „chrześcijaństwo było na naszym kontynencie głównymczynnikiem jedności ludów i kultur oraz integralnej promocji człowieka i jego praw". Wjednym z pierwszych przemówień po wyborze na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /12 062

  praca w formacie txt

Do góry