Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Teorie frustracji

   

  Sam termin frustracja jest nieprecyzyjny i wieloznaczny, ponieważ bywa on używany w 3 znaczeniach opisujących:

  (1) sytuację frustrującą lub warunki ją wywołujące,

  (2) skutki frustracji u danej osoby (np. napięcie emocjonalne, nieprzystosowanie itp.),

  (3) skutki frustracji przejawiające się w...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /9 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teorie lęku

   

  (1) Psychoanalityczne koncepcje lęku wywodzą się od teorii Freuda. Freud ogłosił 2 teorie lęku. Pierwsza koncepcja fizjologiczna jest częścią ogólniejszej teorii libido. Istota tej koncepcji sprowadza się do sytuacji, w której brak możliwości rozładowania popędu seksualnego bądź niepełnego jego...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /7 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja salutogenetyczna stresu A. Antonovsky'ego

   

  Antonovsky opierając się na założeniu braku dychotomicznego podziału na zdrowie/chorobę w to miejsce proponuje pojecie kontinuum zdrowia-choroby - odnoszące się zarówno do sfery psychicznej, jak i somatycznej. Zakłada się, że brak homeostazy i uporządkowania jest normalnym stanem rzeczy dla organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /8 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcje psychosomatyczne stresu

   

  Autorzy wyróżnili np. kilka typów reakcji nerwicowych, składających się na syndrom tzw. nerwicy wojennej: - przemijające stany lękowe, - re. somatyczne, pojawiające się pod wpływem czynnika emocjonalnego: dolegliwości ze strony układu krążenia i przewodu pokarmowego, - objawy konwersyjne: jąkanie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja stresów konstruktywnych M. Jarosza

   

  Jarosz uważa, że nerwica nie będąc oczywiście chorobą psychiczną jest zawsze procesem chorobowym. Wyodrębnia on stresy destrukcyjne o wyraźnie negatywnym charakterze dla funkcjonowania człowieka i jego zdrowia oraz stresy konstruktywne, które niekiedy mając charakter urazu psychicznego generalnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego

   

  Ewolucję psychiczną rozumie jako proces rozluźnienia pierwotnej spoistości całości (tzw. integracji pierwotnej), a następnie scalania jej elementów na wyższym poziomie.

  Jest to dezintegracja pozytywna, gdyż ta nowa organizacja jest podobnie zwarta i sprawna jak poprzednia. Istota mechanizmu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja kryzysów życiowych G. Caplana

   

  Opiera się na założeniu, że osobowość człowieka kształtuje się pod wpływem stresu skokowo, tj. od kryzysu do kryzysu.  

  Kryzys wg Caplana jako stan emocjonalny stresu, który zmusza organizm do przeciwstawienia się sytuacji stresowej (stresorom) poprzez mobilizację mechanizmów obronnych...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja stresowych zdarzeń życiowych Dohrenwendów

   

  Główna idea: wpływ codziennych zdarzeń życiowych, jako czynników stresu, na funkcjonowanie człowieka. Stresowe zdarzenia życiowe mogą być wywołane obiektywnymi czynnikami środowiska (np. klimat, hałas, wilgotność,) i subiektywnymi czynnikami związanymi z indywidualną charakterystyką osoby...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria stresu - dystresu Selye'go

   

  Adaptacyjny jest głównym elementem teorii stresu Selyego. Wg. niego u chorych zwykły zespół choroby „nieswoiste cechy choroby" są z punktu widzenia lekarskiego istotną właściwością stresu.  

  Mechanizm sterowania reakcją stresu: Stresor pobudza podwzgórze, produkowana jest substancja sygnalizująca...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /8 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria homeostazy

   

  Większość mechanizmów adaptacyjnych ma charakter ujemnego sprzężenia zwrotnego (poza niektórymi reakcjami patologicznymi). Schemat ujemnego sprzężenia zwrotnego: warunkiem przetrwania organizmu narażonego na wpływy świata otaczającego jest sprawność mechanizmów fizjologicznych, odpowiedzialnych za...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Orestes Dodano /23.02.2012 Znaków /4 190

  praca w formacie txt

Do góry