Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Verońska koncepcja stresu T. Marka

   

  (I) Stres psychiczny W zależności od czasu trwania całej sytuacji stresowej rozróżnia się stres krótko i długotrwały. Ostateczny efekt wystąpienia psychicznego stresu zależny jest od relacji występujących między elementami środowiska (szeroko pojętego), a specyficznymi cechami jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poznawczo - kompetencyjna koncepcja stresu H. Sęk

   

  Hybrydowy model zw. modelem poznawczo-kompetencyjnym, łączący w sobie elementy poznawczej teorii stresu Lazarusa i koncepcji wypalenia się zawodowego. Współczesne rozumienie wypalenia się zawodowego: zespół objawów gorszego funkcjonowania ludzi, pracujących w zawodach stresowych, któ­rych istotą jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwojowa teoria sytuacji trudnych M. Tyszkowej

   

  Sytuację trudną definiuje jako taki "układ zadań (celów), warunków działania i możliwości działającego podmiotu, w jakim naruszona zostaje równowaga między tymi elementarni w stopniu wymagającym nowej koordynacji, co powoduje przeciążenie systemu regulacji i emocje ujemne. W konsekwencji trwania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Informacyjno - regulacyjna teoria stresu J. Reykowskiego

   

  Zwraca uwagę na regulacyjną rolę dopływających do czł. informacji z otoczenia, które pozostaje w rozmaitym stosunku do jego dążeń (dążenie jest rozumiane jako pewna forma koordynacji procesów nerwowych, sterująca zorganizowanym tokiem aktywności celowej) i oczekiwań (przez które rozumie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /6 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria sytuacji trudnych T. Tomaszewskiego

   

  Sytuacja trudna, w której "osiągnięcie wyniku jest możliwe tylko przy zmianie normalnej struktury czynności" tzn. gdy naruszona zostaje względna równowaga miedzy poszczególnymi elementami struktury. "Przez sytuacje trudne rozumiemy, najogólniej mówiąc, takie sytuacje, w których zachodzi rozbieżność...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja zachowania zasobów S. Hobfolla

   

  Ludzie nastawieni są przede wszystkim na zachowanie, ochronę i permanentne odtwarzanie zasobów swojej energii. Stresem jest możliwość utraty swoich sił lub jej rzeczywista utrata. Wg tego modelu „stresem psychologicznym jest reakcja na otoczenie, w którym występuje:

  a) groźba czystej utraty sił,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenomenologiczno - cybernetyczna teoria stresu Aptera

   

  Prezentuje opozycyjną (reversal) teorię stresu: napięcia vs. wysiłku. Stres-napięcie autor definiuje jako niezgodność (rozbieżność) miedzy preferowanym i aktualnym poziomem motywacji. Stres- wysiłek wiąże się z pojęciem działań zmierzających do redukcji stresu-napięcia.

  Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transakcyjna teoria stresu R. Lazarusa i S. Folkman

   

  Lazarus zwrócił uwagę, że istotą zjawiska stresu psychologicznego u czł jest zdolność antycypacji, czyli planowania i przewidywania przyszłych zdarzeń. Wg Lazarusa i Folkman „Stres psychiczny jest to szczególny rodzaj relacji między człowiekiem a otoczeniem, które to otoczenie człowiek ocenia jako...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /4 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria percepcji zagrożenia M. H. Appleya

   

  Stres jako taki „stan organizmu, w którym organizm spostrzega, że jego dobre samopoczucie (czy integralność) jest zagrożone i że musi skierować wszystkie swe siły na samoobronę”. Istnieją gotowe (wrodzone) lub nabyte (nawykowe) zachowania zaradcze.

  Dopiero, gdy tego typu zachowania zaradcze zawiodą...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria napięcia emocjonalnego I. L. Janisa

   

  Stres psychologiczny „taką zmianę w otoczeniu, która u przeciętnej osoby wywołuje wysoki stopień napięcia emocjonalnego, które przeszkadza w normalnym sposobie reagowania". Powyższa definicja stresu obejmuje 2 aspekty: - sytuację stresową, którą Janis opisuje za pomocą bodźców wywołujących...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt

Do góry