Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Temperament - składnik czy synonim osobowości? Odpowiedz odwołując się do wybranych koncepcji

   

  Osobowość- złożony zbiór własności psychicznych (zespół cech), które wpływają na charakterystyczne związki zachowania jednostki, niezmienne czasowo i sytuacyjnie. Psycholodzy osobowości zadają sobie pytanie: W jaki sposób jednostki różnią się między sobą? (Zimbardo)

  Temperament- względnie...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /7 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbieżność informacyjna jako źródło informacji

   

  Współczesna psych. osobowości postuluje istnienie swoistego procesu motywacyjnego uruchamianego na poziomie struktur poznawczych. Motywacja powstaje w wyniku konfrontacji informacji napływających z informacjami zakodowanymi w sys. poznawczym. Właściwość wzbudzania motywacji ma przede wszystkim tzw...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /10 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj poznawcze i cechowe ujęcie osobowości

   

  Poznawcza teoria osobowości: Kelly’ego teoria konstruktów osobistych

  CZŁOWIEK W UJĘCIU POZNAWCZYM

  podmiot poznający świat i samego siebie

  złożony system pobierający, przetwarzający, integrujący informacje

  odzwierciedla rzeczywistość, przewiduje, tworzy programy działania...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /7 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związek emocji z funkcjonowaniem pamięci

   

  Każdego dnia robimy mnóstwo trywialnych rzeczy i nie ma najmniejszego sensu obciążać nimi pamięci. Z punktu widzenia organizmu trzeba natomiast pamiętać o sprawach ważnych. To właśnie emocje pozwalają nam odróżnić rzeczy ważne od nieważnych.

   

  1.Emocje często towarzyszą zawiedzionym...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /2 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to są emocje samoświadomościowe? Przedstaw przykłady oraz ich funkcje

   

  Emocje samoświadomościowe to grupa emocji, która pojawia się późno i do których wystąpienia konieczne są pewne zdolności poznawcze. Nie istnieją wyraźne czynniki wywołujące te emocje. Nie wiele określonych sytuacji wywołuje wstyd, dumę, poczucie winy czy zażenowanie. Te emocje samoświadomościowe...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /9 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak kultura może wpływać na osobowość?

   

  Osobowość jest strukturą całościową cech psychicznych, warunkujących postępowanie człowieka. Inaczej mówiąc, jest zbiorem cech danej osoby, warunkujących jej postępowanie wobec ludzi lub z ludźmi, wobec siebie oraz przedmiotów i zjawisk otaczającego świata.

  W postępowaniu człowieka dostrzegamy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /8 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów dwie wybrane teorie zmian postaw

   

  Procesualny model perswazji:

  McGuire

  Ostateczny efekt komunikatu perswazyjnego zależy od 5 etapów przetwarzania:

  uwagi-> zrozumienia jego treści-> uleganiu argumentacji-> utrzymaniu postawy -> zmiany zachowania

  Wystąpienie każdego z procesów jest uwarunkowane zaistnieniem etapu poprzedniego.

  Najłatwiej...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /3 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola "Ja" w funkcjonowaniu człowieka

   

  Struktura Ja- obraz ja, obraz własnej osoby, samowiedza, stanowi główny ośrodek regulacji i integracji zachowania się, uformowana w wyniku procesów abstrahowania, przekształcania i uogólniania doświadczeń dotyczących własnej osoby jako odrębnego obiektu. Struktura ja integruje szeroki zakres informacji...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /8 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Habilistyczno - temporalna koncepcja stresu J. F. Terelaka

   

  Odwołuje się do nowej dziedziny biologii chronobiologii. Chronotyp jest zjawiskiem złożonym, wynikiem dynamicznej synchronizacji organizmu ludzkiego z temporalnymi wymaganiami otoczenia. Chronotyp jako dynamicznie zrównoważony układ sygnalizuje nam najwłaściwszą porę zaspokajania różnych potrzeb: snu...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /6 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczna koncepcja stresu A. Bieli

   

  Wykorzystuje Koncepcję stresu politycznego G. W. Albee'go. Model stresu ekonomicznego wyraził w postaci wzoru matematycznego, który wyraża stosunek sumy czynników zwiększających do sumy czynników zmniejszających stres: RS= ———————

  RS - rozmiar stresu;

  O - obiektywnie działający stresor...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /1 186

  praca w formacie txt

Do góry