Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kategoria świętości – jej znaczenie dla religioznawstwa

   

  1) Co religioznawstwo bada a czego nie:

  - w badaniu religioznawczym ważny jest właśnie stosunek człowieka do sacrum, bada się sensus numinis - odczucie świętości,

  - odwrotnie (stosunek sacrum do człowieka) nie da się empiryczne badać („pomacać, dotknąć, powąchać, polizać”(hmm...zachciewa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura religii

   

  Wg encyklopedii i Maciuszki

  Ustalenie struktury, wspólnej wszystkim religiom utrudniają istniejące między nimi różnice w pojmowaniu boskiej rzeczywistości, świata i człowieka oraz w praktykowaniu religijności. Za cenę pewnego uproszczenia można przyjąć, że na religię składa się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóstwa przyrody nieożywionej

   

  Zacznijmy od tego czym są bóstwa – to nadludzkie istoty obdarzane osobowością, będące przedmiotem wierzeń i kultu religijnego.

  Bóstwa przyrody nieożywionej dzielimy na kilka grup:

  1) bóstwa uraniczne (oraz Nieba jako całości)

  2) bóstwa atmosferyczne

  3) bóstwa telluryczne

  ad.1) bóstwa uraniczne to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /4 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóstwa przyrody ożywionej

   

  Dzieli się je na dwie grupy:

  bóstwa wegetacji (przeważnie są to bóstwa umierające i zmartwychwstające, lub przychodzące i odchodzące)

  bóstwa śmierci- co jakoś średnio zgadza się z tym, że przeważnie za takie uznawane były bóstwa telluryczne.

  Ale ogólnie do bóstw przyrody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bóstwa społeczne

   

  Tu wyróżniamy również podgrupy:

  bóstwa czynnościowe (funkcyjne)

  bóstwa zawodowe

  bóstwa abstrakcyjne

  ad. 1) opiekują się różnymi czynnościami niezwiązanymi z życiem zawodowym wydarzeniami w życiu człowieka (np. narodzinami, chorobą, zdrowiem, szaleństwem, macierzyństwem) – [tu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacjonistyczna definicja religii (przykład, tradycja)

   

  Definicje te określają stosunek ogólny lub osobowy (osobowy charakter MINIMUM JEDNEGO członu relacji)

  1) Gustav Mensching (1901 – 1978, socjolog niemiecki) „religia to przeżyciowe spotkanie człowieka z tym, co święte oraz wyrażona w postępowaniu odpowiedź człowieka spowodowana przez to, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje religii jednoaspektowe (wąskospecjalistyczne) i wieloaspektowe w religioznawstwie

   

  - podział ten odnosi się do złożoności treściowej zjawiska definiowanego

  1) definicje jednocechowe,

  - za istotę religii uważa się jedną jej cechę, zakładają prostotę faktu religijnego

  - dziedziny jak np. socjologia badają religie jednoaspektowo, zgodnie z własną metodologią

  - definicja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj i omów znaną ci definicję religii

   

  1) genetyczna

  Auguste Comte (1798 – 1857, twórca socjologii): „religia to najniższy etap rozwoju wiedzy, a więc jest wynikiem umysłowego prostactwa, lęku, zachwytu, jakiego pierwotny człowiek doznawał oglądając cuda przyrody. W miarę rozwoju religia przechodzi w metafizykę, a następnie zmienia się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie aspekty procesu emocjonalnego podlegają świadomej kontroli?

   

  Oceny poznawcze nie musza mieć świadomego charakteru. Można zatem być zaskoczonym własnymi emocjami. Jednak wynikające z takich ocen emocje muszą być świadome. W zgodzie z Freudem Clore twierdzi, że nieświadomość emocji jest niemożliwa ponieważ w emocje uwikłane jest doświadczenie, a nie można...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /7 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów elementy struktury myślenia

   

  Myślenie jest procesem umysłowym wyższego rzędu, wykraczającym poza informacje dostarczane przez przetwarzanie sensoryczne. Myślenie przekształca dostępne informacje w nowe, abstrakcyjne reprezentacje. Myśl ludzka opiera się na wielu typach struktur umysłowych. Należą do nich pojęcia, schematy...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /Konstancjusz Dodano /23.02.2012 Znaków /5 749

  praca w formacie txt

Do góry