Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ofiara – typy

   

  Idea ofiary wywodzi się z przeświadczenia, że dając coś bóstwu można na zasadzie wzajemności uzyskać od niego upragnioną rzecz lub wywołać pożądany stan. Ofiara oparta jest na zasadzie: do, ut des – daję, abyś i ty mi dał. Bóstwom ofiaruje się najczęściej te rzeczy, które stanowią wartość...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /3 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja religijna

   

  Organizacja religijna kształtowała się wraz z przemianami zachodzącymi w sferze doktrynalnej i obrzędowej. Głównym jej celem jest ujednolicenie zróżnicowanych praktyk i wierzeń w jedną względnie spójną całość oraz propagowanie własnej doktryny i pozyskiwanie nowych zwolenników (członków).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOESCHATOLOGIA

   

  To rozważania na temat rzeczy ostatecznych. podstawową funkcją eschatologii jest wytworzenie w świadomości ludzi wierzących przekonania o życiu przyszłym jako w istocie bardziej wartościowym od życia doczesnego, ziemskiego.

  W krąg rozważań eschatologicznych wchodzą problemy: śmierci, sądu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGENEZA RELIGIJNA

   

  To część antropologii religii, nauka o pochodzeniu człowieka. Problem pochodzenia człowieka i społeczeństwa znalazła w dziejach religii wiele rozwiązań. Początkowo przyjmowano na przykład, że ludzie wyłaniają się z „Matki Ziemi” bądź z jej poszczególnych ukształtowań lub wytworów (wody...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGRAFIA RELIGIJNA

   

  Porusza szczegółowe problemy teorii człowieka. W jej skład wchodzą dwie nauki Pneumatologia, czyli nauka o duszy i soteriologia, czyli nauka o zbawieniu. Za główny składnik natury człowieka koncepcje religijne uznały niematerialną duszę będącą motoryczną siłą ludzkich działań i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOGRAFIA RELIGIJNA

   

  To inaczej kosmologia szczegółowa. Dział kosmologii poświęcony jest problemom struktury, czyli budowy świata, jego rozwoju w czasie i przestrzeni oraz religijnej koncepcji życia. Kosmografie rozpatruje się w ujęciu wertykalnym, horyzontalnym, temporalnym.

  W Kosmografii wertykalnej wyróżnia się zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOESCHATOLOGIA

   

  We wszystkich doktrynach religijnych przyjmuje się, że świat miał swój początek i będzie miał koniec, eschatologia zajmuje się przeznaczeniem świata.

  Wśród idei traktujących o końcu świata można wyróżnić:

  1) wypływające z obserwacji regularnych zmian zachodzących w przyrodzie przekonania o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA CZŁOWIEKA (ANTROPOLOGIA RELIGIJNA)

   

  Stanowi trzecią podstawową część składową doktryny religijnej. Obejmuje nie tylko zagadnienia genezy oraz natury człowieka, ale także problemy filozoficzne i eschatologiczne dotyczące miejsca i roli człowieka w życiu doczesnym oraz jego celów ostatecznych.

  Antropologię religijną rozpatruje się w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria świata (kosmologia religijna)

   

  Kosmologia religijna to jeden z podstawowych działów doktryny rel., obejmujący wszelkie zagadnienia dotyczące kosmosu, jego powstania, struktury, funkcjonowania i rozwoju.

  W jej skład wchodzą:

  kosmogeneza- czyli teoria pochodzenia świata (w tym powstania samej Ziemi- geogeneza, i powstania życia na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmogeneza religijna

   

  To część kosmologii religijnej, zajmująca się genezą Wszechświata. W skład kosmogenezy wchodzą geogeneza- czyli teoria o powstaniu Ziemi jako planety (czasem zawężona tylko do teorii powstania jakiegoś konkretnego miejsca na Ziemi- jak w mitologii japońskiej- jest omówione tylko powstanie wysp) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt

Do góry