Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Dziedziny religioznawcze

     

    Dziś najczęściej stosuje się podział:

    Teoria religii [albo religioznawstwo ogólne czyli: teoria religii + metareligioznawstwo (teoria, historia, metodologia RELIGIOZNAWSTWA)]

    Historia porównawcza religii

    Fenomenologia religii

    Etnologia religii

    Socjologia...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /686

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Historia (porównawcza) religii

     

    - to najbardziej rozwinięta dziś dziedzina religioznawstwa

    - bada ona znane w historii systemy religijne (również te wymarłe, sekty, denominacje, parareligie) pod kątem ich :

    1. powstawania (np powstanie religii założonych ale też źródła religii pierwotnych

    2. przemian, kształtowania i rozwoju...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /647

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Fenomenologia jako dziedzina badań religioznawczych

     

    W sumie na to pytanie to nie wiem co napisać, bo o fenomenologii są pytania 66 itd. chyba chodzi o to, że fenomenologia jako dziedzina zajmuje się wewnętrzną strukturą religij, bada je porównawczo głównie statycznie i synchronicznie (w poprzek) a rzadziej diachronicznie (wzdłuż) osi czasu.

    Natomiast w...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /943

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Przedstaw problematykę nazewnictwa nauki o religiach

     

    Gdy rodziło się religioznawstwo przyjęło się nazywać je historią porównawczą religii, lub po prostu historią religii

    W Niemczech pierwotnie występowało RELIGIONSGESCHICHTE, a potem RELIGIONSWIZESCHAFT. /ludzie – piszę fonetycznie, to przecz ustny egzamin, nie?? Nie musicie wiedzieć jak się...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 439

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Religioznawstwo a teologia – różnice i związki

     

    Wg światłego uczonego – dr Henryka Hoffmanna wyróżniamy 3 (słownie trzy) zasadnicze różnice pomiędzy wyżej wspomnianymi.

    Teologia bada jedną religię – własną. Religioznawstwo bada wszystkie.

    Nawet w obrębie jednej religii można wyróżnić kilka różnych teologii, np. w obrębie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 010

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Religioznawstwo a filozofia religii

     

    Jak uważa światowej sławy religioznawca – dr Henry Hoffmann, związki łączące te dwie dziedziny są wielce skomplikowane. Wynika to z wieloznaczności terminu „filozofia religii”.

    Otóż okazuje się, że za dziedzinę religioznawstwa może być ona uważana tylko wówczas, gdy przez „filozofię religii”...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /868

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ogólna teoria religii

     

    Przedmiotem zainteresowania tejże jest badanie ogólnych prawidłowości kształtowania się wierzeń religijnych oraz kwestie „istoty” religii – czyli jej genezy, źródeł, struktury, pełnionych przez nią funkcji, a także kwestia obumierania religii (tanatologii – remember;) ).

    Wnioski wyprowadzane z wielu...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 604

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Geneza religioznawstwa, w tym spór o ojcostwo dyscypliny

     

    Religioznawstwo unaukowiło się w II połowie XIX w. w dobie ewolucjonizmu i pozytywizmu. We wczesnej historii dyscypliny szczególnie ważne są następujące daty:

    1856 – kiedy to F. Max Muller opublikował „Esej o mitologii porównawczej”

    1873 – ponownie Max Muller publikuje „Wstęp do nauki o...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 813

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Funkcje religii

     

    1) funkcja soteriologiczna - religia zawiera przekonanie, że dzięki szczególnej relacji z nadprzyrodzonymi siłami człowiek może uzyskać zbawienie w życiu przyszłym.

    2) religia może pełnić również funkcje nieswoiste, często o charakterze instrumentalnym:

    - w kategoriach psychologicznych — do...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /2 017

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Klasyfikacja wierzeń religijnych

     

    Wyróżniamy bardzo wiele typów klasyfikacji wierzeń religijnych. Podstawowe to opierają się na kryteriach odpowiednio:

    historycznym

    geograficznym

    etnograficzno- terytorialnym

    ilości bóstw w panteonie

    ad. 1) dzieli ono religie na wymarłe- czyli nie posiadające już wyznawców i...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /3 153

    praca w formacie txt

Do góry