Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FENOMENOLOGIA RELIGII JAKO NURT / SZKOŁA I METODA W BADANIACH RELIGIOZNAWCZYCH

   

  Fenomenologia religii stara się porządkować materiał wedle przyjętego klucza systematycznego (synchronicznego/ statycznego) może być zatem rozumiana także jako typologia, czy też morfologia zjawisk religijnych (np. świętości)

  F. pojmowana bywa jako nurt badań religioznawczych, metoda badań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalizm w religioznawstwie

   

  Czołowym przedstawicielem strukturalizmu był Claude Lévi-Staruss. Kładł on główny nacisk na badanie – właściwej określonemu systemu wierzeniowemu – wewnętrznej struktury religii. Metoda ta stosowana do badań społeczeństw plemiennych ułatwia w pewnym stopniu uchwycenie zależności występujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy na religię H. von Glasenappa

   

  Helmuth von Glassenapp (1891- 1963) to niemiecki religioznawca, indolog; od 1924 prof. uniwersytecie w Berlinie, 1928–45 – uniwersytet w Królewcu (katedra indologii), 1946–61 – uniwersytet w Tybindze (katedra indologii i historii porównawczej religii); znawca hinduizmu i buddyzmu, badał zwłaszcza „przerzuty”...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY VAN DER LEEUW`A NA RELIGIĘ

   

  G. van der Leeuw (1890-1950), klasyczny przedstawiciel fenomenologii religii; ulegał psychologizmowi Biswangera i Otto, egzystencjalizmowi Jaspersa oraz koncepcjom Levy-Bruhla i wpływom Diltheya. Stosując przejętą z filozofii Schelera, a zwłaszcza Husserla, metodę fenomenologiczną, poszukiwał „istoty”...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy N. Söderbloma na religię

   

  Nathan Söderblom (1866 – 1931), szwedzki teolog i religioznawca, luterański arcybiskup Uppsali oraz znany działacz ekumeniczny, za tę działalność nagrodzony w 1930 r. pokojową Nagrodą Nobla. Akceptując podstawowe tezy ewolucjonizmu (zwłaszcza C.P. Tielego) wychodził z założenia, że objawienie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA „MORFOLOGII ŚWIĘTOŚCI” (ELIADE)

   

  M. Eliade (1906-1986)- twórca orientacji metodologicznej zwanej „morfologią świętości” Jeden z czołowych religioznawców XX wieku, inicjator nurtu zajmującego się badaniem porównawczym fundamentalnych struktur i archetypów religijnych, manifestujących się w dziejach przez mity, symbole, rytuały i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy Rudolfa Otto na religię

   

  Rudolf Otto (1869 – 1937) w głośnej pracy „Das Heilige...” (tłum. polskie „Świętość”) nawiązując do poglądów F. Schleiermachera, dokonał szczegółowej analizy ważnej w religioznawstwie kategorii świętości.

  Przeciwstawiając się historyzmowi i tendencjom (sprowadzającym religię do elementów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcjonalizm w religioznawstwie

   

  Funkcjonalizm rozwinął się jako reakcja na ewolucjonizm i dyfuzjonizm. Ewolucjonizm przyjmuje, iż podstawowe procesy decydujące o dynamice i kierunku jakościowych przemian społeczeństw i kultur są wywoływane i uwarunkowane przez ewolucję kulturową.  

  Dyfuzjonizm natomiast jest to kierunek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /7 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOŁA KULTUROWO HISTORYCZNA – DYFUZJONIZM

   

  Dyfuzjinizm:* skrajny (angielski) – teoria heliolityczna = całość kultury ludzkiej wywodzi się ze starożytnego Egiptu

  klasyczny (niemiecko – austriacki), szk.. kulturowohist.

  umiarkowany – amerykański

  Reakcją przeciw uproszczonym i faktograficznie słabo udokumentowanym schematom kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /7 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religionsgeschichtliche Schule (Szkoła religijno – historyczna)

   

  A. Nazwa ta powstała i utrwaliła się w kołach egzegetów chrześcijańskich. Stwierdza ona konieczność poszerzenia badań filologicznych i dogmatycznych nad Starym i Nowym Testamentem o krąg religii otoczenia.

  Ponieważ zaś niemiecki termin Religionsgeschichte, czyli historia religii stworzono na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /3 414

  praca w formacie txt

Do góry