Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrystianizacja Rzymu i jej konsekwencje dla chrześcijańskich poglądów na państwo i władzę – początki cezaropapizmu, Euzebiusz z Cezarei

   

  325 r. – sobór nicejski, narada cesarska, bo jedność Kościoła to racja stanu, herezje są tępione.

  Era konstantyńska – do Vaticanum II, łączenie religii z władzą.

  Tzw. edykt mediolański 313 r.

  Cezaropapizm – w Bizancjum, podporządkowanie władzy kościelnej władzy świeckiej, teologia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm w religioznawstwie

   

  Zacznijmy od tego czym jest egzystencjalizm, czy inaczej, filozofia egzystencji. Jest to współczesny, niejednolity kierunek filozoficzny, którego powstanie wiąże się z dziełem duńskiego filozofa i teologa ewangelickiego S. Kierkegaarda.

  Za źródła inspiracji egzystencjalnych można uznać poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy Grzegorza VII i rozwój papalizmu

   

  dynastia saska – państwo niemieckie Deutch – lud germański

  962 r. – Otto król niemiecki na cesarza, cesarz to bicz na pogan, następca Augusta, koronacja w Rzymie.

  do poł. IX w. papież obejmuje tron z cesarskiej łaski

  bp. posługiwano się chętnie jako urzędnikami, bo nikt po nich nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła „typologii rozumiejącej” (G. Mensching)

   

  Oprócz protofenomenologii religii i fenomenologii klasycznej istnieją dwa nurty zaliczane do fenomenologii, mimo że ich twórcy programowo unikali przyznawania się do niej. Są nimi morfologia świętości M. Eliadego i szkoła typologii rozumiejącej Gustawa Menschinga. Oprócz wpływów fenomenologii duże...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy Zygmunta Freuda na religię

   

  Zygmunt Freud (1856 - 1939) był inicjatorem nurtu psychoanalitycznego w psychologii religii. Głównym przedmiotem jego zainteresowań religioznawczych były problemy genezy wczesnych form religii (zwłaszcza totemizmu), a także funkcji religii w życiu psychicznym człowieka. Wyobrażenia religijne są –...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy P. Ricoeura na religię

   

  Paul Ricoeur (ur. 1923) jest filozofem którego poglądy mieszczą się na styku fenomenologii z hermeneutyką. Do tematyki religijnej odwołuje się głównie w dwóch swoich pracach w „Filozofii woli” oraz „Symbolice zła”. Znany jest ze swojej wnikliwej analizy fenomenu zła, kruchości bytu ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY JUNGA NA RELIGIĘ

   

  CARL GUSTAV JUNG (1875- 1961)

  Ojciec Carla był pastorem Szwajcarskiego Kościoła Reformowanego, Carl mając 14 lat z niecierpliwością oczekiwał na spotkanie z tajemnicą, której był pewien w sakramencie komunii świętej; nauczanie ojca w trakcie konfirmacji okazało się śmiertelnie nudne, a ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /5 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła ogólno - historyczna R. Pettazzoniego

   

  Rafaelle Pettazzoni jest głównym krytykiem klasycznej fenomenologii religii G. van der Leeuwa, jako zwolennik radykalnego historycyzmu nie zgadzał się z jego poglądami odrzucenia w fenomenologii wszelkiej historyczności Głównym założeniem szkoły ogólno-historycznej było przekonanie ze należy badać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POGLĄDY FROMMA NA RELIGIĘ

   

  ERICH FROMM (1900-1981)

  Humanistyczno-socjalistyczny światopogląd Fromma został ukształtowany wtórnie przez pisma Karola Marksa i Zygmunta Freuda. Humanistyczny i rewolucyjny duch Marksa zdawał się Frommowi wspołczesnym przejawem radykalnego humanizmu, wyrażającego się w postaci mesjanistycznej wizji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła mitu i rytuału

   

  Szkoła mitu i rytuału wyłoniła się w Anglii na łonie anglikanizmu. Jej początki związane są z wydaniem w 1933 roku przez ośmiu badaczy starotestamentowych zbioru „Szkice o micie i rytuale u Hebrajczyków w powiązaniu z wzorcem kulturowym Starożytnego Wschodu” pod redakcją Samuela H. Hookea –...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 845

  praca w formacie txt

Do góry