Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ruchy heretyckie wobec zagadnienia państwa i władzy

   

  Powoływanie się na wczesne †, osobista cnota jest ważniejsza od urzędu, nie uznają papieża ani króla, herezje mają posłuch u biedoty, brak programu na teraz i tendencje apokaliptyczne, wszystko się samo zrobi, albo można to przyspieszyć ascezą, ideologie protest; regułą było że ich twórcami byli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absolutyzm europejski wobec problematyki państwowo – kościelnej

   

  Jean Bodin 1530-1596

  silne państwo, na bazie doświadczeń wojennych z hugenotami tworzy teorię, władca absolutny ograniczony przez prawo zwyczajowe, kontra monarchomachowie, reakcja na wojny we Francji, król jest najważniejszy, papież nie jest zwierzchnikiem, kler jest tylko jednym ze stanów, † niżej od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo i władza polityczna w doktrynie św. Tomasza z Akwinu

   

  Tomasz z Akwinu (1235-1274) XIX w. – neotomizm

  personalizm tomistyczny zaporą dla totalitaryzmu, żył w okresie rozwoju papiestwa, adaptacja Arystotelesa, „O władzy monarchów” do króla Cypru

  „O władzy nad Żydami” – do księżnej Brabantu, prawicowe ruchy odrzucały rasizm, ale były antysemickie, stąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawy krzyżowe jako wyraz politycznej roli papiestwa

   

  Święta wojna o grób J.CH.; nadzieja na podporządkowanie Bizancjim, ujęcie wojny w kodeks, etos rycerza, humanizacja wojen, nowy marsz do ziemi obiecanej, nowi Mojżeszowie i Aronowie, śmierć=odkupienie grzechów.

  Apel papieża Aleksandra II (1063 r.) skierowany do chrześcijan o podjęcie walki z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i religia a państwo w poglądach protestanckich (Luter, Kalwin, Zwingle, Beza, Hotman, Bracia Polscy, anabaptyści, anglikanie, purytanie)

   

  Luter „Herr Omnes”

  wyszydzenie rządów ludów, stąd szlachta polska nie za bardzo się przekonywała do wiary niemieckiej, odrzucenie prawa do rewolty, Bóg woli złą władzę niż bunt, kwestionowanie świeckiej władzy papieskie, kler należy poddać władzy świeckiej, modlić się- nie rządzić, państwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /10 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl polityczna Machiavellego jako wyraz laicyzacji poglądów na sferę polityki

   

  machiawelizm – cel uświęca środki, a-moralność

  na soborze trydenckim „Książę” uznany za księgę zakazaną

  admiratorzy „Księcia” – papież Sykstus Vi, kardynał Richelieau, Napoleon, Berlusconi

  nie kwestionuje pojęcia narodu, cnoty, ale twierdzi, że działania niemoralne czasami przynoszą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /8 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces desakralizacji władzy monarszej – hierokratyzm

   

  1122 – konkordat w Wormacji, wybór bp. i opatów = kapituła, cesarz przyjmuje przysięgę na wierność i daje dobra. (Kalikst II – HV)

  XIII w. – koniec centralizacji †

  słabe podłoże od dołu, identyfikacja papieża z †, feudalizacja, powstaje kolegium kardynalskie i sąd papieski

  Innocenty III (XII/XIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Średniowieczna filozofia polityczna (Jan z Salisbury, Dante, Marsyliusz, Ockham)

   

  Jan z Salisbury

  1120, Old Sarum (pd. Anglia), zm. 25 X 1180, Chartres, , głosił, że człowiek uzyskuje pewne poznanie dzięki zmysłom, rozumowi i wierze; głosząc potrzebę badań spekulatywnych, przeciwstawiał się zarazem wikłaniu filozofii w spory jego zdaniem nierozwiązywalne (dlatego m.in. w sporze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /4 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia polityczna św. Augustyna

   

  Civitas Dei:

  Powstaje przy zmierzchu cesarstwa, kiedy chrześcijanie są oskarżani o bezbożność, oraz o to że są przyczyną wszelkich katastrof.

  Ludzkość to massa damnata.

  Dobre uczynki wynikają z łaski.

  Civitas terrana to źli ludzie i upadli aniołowie.

  Źli i dobrzy są wymieszani, w każdym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne centra współczesnego religioznawstwa (ośrodki akademickie, przedstawiciele, organizacje)

   

  Współczesne religioznawstwo jest dość prężną dziedziną nauki. Główną organizacją jest IAHR (polski skrót to M.S.H.R.- Międzynarodowe Stowarzyszenie dla Historii Religii), czyli International Association for the History of Religions.  

  Zrzesza ona uczonych prowadzących badania religioznawcze. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Abbon Dodano /30.04.2012 Znaków /3 097

  praca w formacie txt

Do góry