Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Czy zależność trwa nadal w innej formie?

  Te instytucjonalne zmiany nie były wystarczające, żeby zmusić do milczenia głosykrytyki, które okresowo podnosiły się przeciwko istnieniu dawnych form zależności,typowych dla epoki kolonialnej i misyjnej. Poczynając od lat 1972-73, wysuwane przez częśćprotestantów żądanie wstrzymania finansowania -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola strategii misyjnych w usytuowaniu wyznań

  Badanie historii misji to najlepsza droga, żeby zrozumieć podział na obszary o przewadzekatolicyzmu czy protestantyzmu. Stowarzyszenia misyjne, założone w Anglii u schyłku XVIII w., za priorytet uznały Madagaskar i Afrykę Południową, ponieważ kolonie brytyjskiestanowiły dogodną bazę wyjściową (Kraj...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Przekład tekstów fundamentalnych

  O wiele wcześniej, niż zostały ukute terminy „akulturacja" i „kontekstualizacja"2,misjonarze chrześcijańscy musieli dostosować swoje metody działania, uwzględniającodbiorców swego przekazu ewangelicznego i katechezy. Wszelkiego rodzaju chrystianizacjanakładała zarówno na protestantów jak i na katolików...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa religijna: pomiędzy stabilizacją a płynnością

  Sytuacja na początku XIX w. zwraca uwagę na istnienie pewnych wielkich całości. Odstrefy sahelu do Sudanu niemalże jedyna religia to islam, którego jednak nie cechujejednorodność, ale zróżnicowanie. Tu islam rozprzestrzenia się i organizuje za pośrednictwembractw (Tidjaniyya, Quadiriyya, Sanusiyya....)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skomplikowany religijny świat Syrii

  W Syrii chrześcijanie nie odgrywają już znaczącej roli w życiu politycznym, a jedynie napłaszczyźnie ekonomicznej i czasem społecznej24. Na początku ubiegłego stuleciareprezentowali 1/4 część społeczeństwa, podczas gdy dzisiaj nie stanowią więcej niż 7-10% ludności.

  Niemniej należy przyznać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /7 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwiejny model libański

  Obecnie w krajach Bliskiego Wschodu chrześcijanie w przeważającej mierze należą domniejszości religijnej. W Libanie, gdzie stanowili ponad 55% populacji w 1932 r., dziś liczą już tylko niewiele ponad 40%. Są to dane szacunkowe, ponieważ od 1932 r. nie przeprowadzono żadnego spisu ludności.

  Natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /7 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kres politycznej jedności katolików

  Kongres Kościoła włoskiego w Loreto odbywa się w 1985 r. W połowie lat 80.rozpoczyna się kryzys Chrześcijańskiej Demokracji, partii założonej we Włoszech po II wojnie światowej przez Alcide De Gasperiego przy pomocy kardynała Giovannie-goBattisty Montiniego i wsparciu Kościoła Piusa XII, która...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /8 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN PAWEŁ II I WŁOCHY

  Włoski katolicyzm wciąż stanowi model oryginalny na horyzoncie europejskim. Jean-Dominique Durand w syntetyczny sposób opisał go za pomocą terminów „rzymskość" i„uniwersalność". Niewątpliwie socjologia religijna odnotowuje w Europie ewolucjęmentalności i praktyk religijnych, które powodują zniesienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewizja konkordatu

  Na dziesięć lat przed rozpadem Chrześcijańskiej Demokracji, w 1984 r., gdy premieremrządu był socjalista Bettino Craxi, podpisany został traktat pomiędzy rządem włoskim aStolicą Apostolską, który znacząco zmieniał konkordat z 1929 r., na jakim do tej poryopierały się stosunki państwo-Kościół. Ta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZEŚCIJANIE NA WSCHODZIE

  Od chwili wstąpienia na Stolice Piotrowa Jan Paweł II miał na sercu los chrześcijan naWschodzie, nie tylko tych związanych z Rzymem - katolików i unitów - ale również tychoderwanych od papiestwa, greckich i słowiańskich wyznawców prawosławia. Żadne jegodziałania, cała strategia i dyplomacja watykańska...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Titussss Dodano /02.05.2013 Znaków /4 042

  praca w formacie txt

Do góry