Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wielkie spory religijne w łonie chrześcijaństwa: arianizm, nestorianizm, monofizytyzm

  Arianizm

  -  Aleksandria

  -  spór o bóstwo Chrystusa – Ariusz twierdził, że Chrystus nie jest Bogiem, ale jego emanacją

  -  przeciwnicy – Atanazy, późniejszy patriarcha Aleksandrii

  -  325 r. – sobór w Nicei – potępienie arianizmu

  -  poparcie u: Konstancjusza II, Walensa, Wizygotów, Ostrogotów, Wandalów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papiestwo od IV do połowy VIII wieku

  -  Kościół powszechny rozpadł się na Kościoły narodowe: hiszpański, frankijski, longobardzki, irlandzki, anglosaski, bawarski

  -  Roszczenia biskupa Rzymu do 1 miejsca w Kościele

  -  cesarska administracja skupiała się w Rawennie

  -  podniesienie się autorytetu moralnego biskupa Rzymu

  *  mały wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Imperium Karola Wielkiego i jego organizacja administracyjno ustrojowa

  -  trudna sytuacja państwa

  *  powstanie w Akwitanii

  *  wrogość Sasów i Bawarów

  *  nowy król Longobardów  –  Dezyderiusz, popierany przez Bertradę i Karlomana

  -  771 r. – śmierć Karlomana

  -  jedynowładztwo Karola

  -  zerwanie stosunków z Longobardami

       AKWITANIA

  *  stłumienie tendencji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /4 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Losy Imperium Karola Wielkiego w okresie od śmierci Karola do 887/8

  -  814 r. – odziedziczenie tronu przez Ludwika Pobożnego

  *  dewocja, poddany wpływom kleru

  *  816 r. – powtórna koronacja, utrata nadrzędnego stanowiska wobec papieża

  *  817 r. – wyznaczenie królestw synom

  *  po narodzinach Karola Łysego, Ludwik chciał rozstrzygnąć testament na jego korzyść – bunt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba odbudowy Imperium Romanum przez Justyniana Wielkiego

  -  527 r. – dojście do władzy w Konstantynopolu Justyniana 

  -  chęć przywrócenia dawnej świetności imperium, państwo wzmocnione finansowo i militarnie, przycichły zamieszki w Konstantynopolu

  -  jedynym groźnym przeciwnikiem była Persja

  -  uleganie wpływom żony Teodory – liczne załamania polityki i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa barbarzyńskie na gruzach Imperium Romanum w V wieku

  -  415 r. - próba utworzenia gocko-rzymskiego państwa wokół Tuluzy przez Ataulfa, który poślubił siostrę Honoriusza Gallę Placydię

  PAŃSTWO WANDALÓW W AFRYCE

  -  Genzeryk wspierany w Afryce przez Berberów i zwolenników herezji donatystów zwyciężył Bonifacjusza pod Hipponą,

  -  układ z Aecjuszem (435...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie, rozwój, ustrój i organizacja państwa Franków do początku VI wieku

  -  lud germański

  -  od III w. ataki na linię Renu, Galię

  -  355 r. – opanowanie Toskandrii – pn. cz. Galii

  -  dalsza ofensywa  zatrzymana przez Juliana Apostatę, zezwolenie Frankom, jako sojusznikowi, na pozostanie w Toskandrii

  -  Frankowie Ripuarscy – środkowy Ren, Men

  -  Frankowie Saliccy –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Franków do upadku Merowingów

  -  523-536 – zajęcie państwa Burgundów i Prowansji

  -  nieudana próba podbicia Italii

  -  trybutarne uzależnienie Bawarii

  -  edykt Chilperyka (II poł. VI w.) dziedziczą również kobiety

  -  królowa Austrazji – Brunhilda

  *  próba ukrócenia wpływów możnych 

  *  spisek Pepina z Landen i biskupa Metzu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plemiona germańskie do schyłku IV wieku

  -  Germanowie – od I w. w stałym kontakcie z cywilizacją rzymską, stale próbujący forsować granice imperium, wymiana handlowa, przyjmowanie elementów cywilizacji, dostarczanie niewolników czy posiłkowych oddziałów wzmacniających armię rzymską, kolebką pd. Skandynawia i Płw. Jutlandzki (Germanowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Panowanie Pepina Krótkiego

  -  746 r. – wstąpienie Karlomana do klasztoru

  -  całe Państwo pozostawione Pepinowi III Krótkiemu

  -  marionetkowy król Childeryk III

  -  poparcie dla reformy kościelnej

  -  działalność mnicha anglosaskiego św. Winfryda Bonifacego

  *  regulacja administracji kościelnej

  *  przywrócenie karności wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 269

  praca w formacie txt

Do góry