Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przemiany społeczne w Europie od IX do XII wieku

  -  przyrost demograficzny

  -  organizacja nowego osadnictwa – Francja, Anglia, Italia, Niemcy

  *  wolnizna – większe swobody na czas zagospodarowania się w nowym miejscu

  *  zależność osobista przeszła w zależność rzeczowa – związaną z posiadaniem gruntu

  -  powstawanie warstwy jednolitego chłopstwa o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność polityczna i kościelna papieży od Innocentego III do Grzegorza IX

  -  syn Henryka VI – Fryderyk, wybrany na elekcji w Niemczech

  -  narastające starcie 2 obozów politycznych w Niemczech

  *  Hohenstaufowie – ale nie poparli dziecka tylko Filipa szwabskiego

  *  opozycja –  Welfowie, Anglia, stronnicy papieża

  – poparli syna Henryka Lwa Ottona IV brunszwickiego

  -  1197 r. –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea i przebieg krucjat skierowanych przeciw światu muzułmańskiemu

  Geneza 

  -  chłopi - poszukiwanie nowych ziem pod uprawę i ucieczki od ucisku feudalnego

  -  kupcy szukali zysku w nowych gałęziach handlu

  -  rycerze – władcy zabraniali wojen prywatnych

  -  niższe duchowieństwo – brak udziału w zyskach z dóbr kościelnych

  -  przemiany gospodarcze – wzrost ruchliwości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /9 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cystersi i premonstratensi oraz zakony żebracze w średniowiecznej Europie

  -  1098 r. – założenie zakonu cystersów w Cistertium przez Roberta z Molesmes

  -  rozwinął się silnie od wstąpienia doń Bernarda z Clairvaux

  -  ruch monastyczny antagonistyczny do kluniackiego – asceza, mistyka, umartwianie

  -  pierwsze fundacje: Clairvaux, Pontigny, La Ferte, Morimond

  -  coroczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tak zwany renesans karoliński

  -  reforma szkolnictwa karolińskiego – mnisi z Anglii i Irlandii

  -  nauka łaciny

  -  nauczanie dwustopniowe – trivium i quandrivium

  -  akcja przepisywania ksiąg świeckich i kościelnych

  -  minuskuła karolińska

  -  „odrodzenie karolińskie” – Alkuin

  *  Angilbert, Teodulf – poezja

  *  Piotr z Pizy –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizacja urzędów świeckich i duchowieństwa w IX i X wieku. System lenny

  a) uzależnienie wolnych chlopów

  -  rozkład państwa Karolingów – przyspieszenie procesów feudalizacyjnych

  -  zanik władzy centralnej – zanik klasy wolnych chłopów

  -  oddawanie się w opiekę możnym – zanik władzy centralnej, najazdy Normanów – zalecane przez Karola Łysego czy Etelstana

  -  stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma kluniacka w Kościele

  -  910 r. – założenie klasztoru benedyktyńskiego w Cluny w Burgundii przez Wilhelma I, księcia Akwitanii

  -  ściśle przestrzegana pierwotna reguła benedyktyńska

  -  opaci – Berno, Odo, Odylon (994-1048)

  -  powstanie kongregacji kluniackiej – nowej organizacji zakonnej, złożonej z klasztorów podległych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Katolicki od połowy VIII do połowy XI wieku

  -  rozpowszechniony pogląd o nadchodzącym końcu świata

  -  rozprzężenie obyczajów kleru, rozkład organizacji kościelnej, brak dyscypliny w klasztorach

  -  „pornokracja”

  -  obsada godności kościelnych nie zależała od cesarza lub króla, ale od najbliższego seniora, niektórzy sami siebie wybierali np. na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijaństwo w III i IV wieku: światopogląd, sztuka, stosunek do państwa

  -  świątynia chrześcijańska miejscem spotkań wiernych – symbol idealnego „państwa bożego”

  -  ok. 325 r. bazylika św. Piotra w Rzymie – Konstantyn Wielki – trójnawowa, drewniany strop, ołtarz w absydzie

  -  polemika chrześcijaństwa z neoplatonizmem (prąd mistyczny Plotyna, III w.)

  -  rozwój literatury...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje w średniowiecznej Europie: tło społeczne i religijne

  -  spór między szkołami filozoficzno – teologicznymi w Antiochii i Aleksandrii, pierwsza starała się pogodzić dogmaty chrześcijańskie z rozumem, druga za mistycyzmem

  -  IV-V w. – ruch opozycyjny najbardziej rozwiniętych prowincji – Syrii, Egiptu, przeciw wyzyskowi stolicy i administracji rzymskiej –...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt

Do góry