Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrystianizacja Irlandii i Anglii

  -  od III w.

  -  314 r. – udział 3 biskupów brytyjskich w synodzie w Arelate

  -  IV w. – herezja pegaliańska – odrzucanie dogmatu o konieczności łaski bożej do zbawienia

  -  skupiska mnichów zakładane w Irlandii, nie związane z kulturą rzymską

  *  silne stanowisko kobiet – św. Brygida

  *  ruchliwość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anglia w X i XI wieku (do podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę)

  -  wygaśnięcie panowania duńskiego po śmierci Kanuta Wielkiego

  -  Hartheknut (syn Kanuta) – sprowadzenie z Normandii Edwarda Wyznawcy (król od 1042 r.)

  -  bezpotomna śmierć Hartheknuta

  -  przywrócenie rządów starej dynastii Alfreda Wielkiego

  -  nadawanie stanowisk i posiadłości duchownym i rycerzom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rywalizacja Genui, Pizy i Wenecji o prymat nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego

  -  kontakty bizantyjskie

  -  handel luksusowy – klasy panujące zaopatrywały się w wytwory rzemiosła bizantyjskiego, tkaniny, pachnidła, korzenie

  -  przeniesienie się handlu z Akwilei na wyspy Rialto i Murano -> Wenecja, opieka Bizancjum, przywileje, obrona przed np. Karolem Wielkim

  -  niezależność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odbudowa i rozwój życia miejskiego w Europie od schyłku X do końca XIII wieku

  -  niewiele miast pozostało ze starożytności

  -  większość wytworzyła się z grodów obronnych, ośrodków władzy, ośrodków kościelnych, dworów, targów

  -  czynniki miastotwórcze

  *  kupiectwo

  *  rzemiosło

  *  planowa działalność władzy

  -  osada wyróżniająca się pod względem zajęć ludności i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gildie, Hanzy i cechy w średniowiecznej Europie

  Cechy

  -  brak wpływu rzemieślników na rządy i politykę miasta

  -  początkowo forma stowarzyszeń religijnych

  -  z czasem uznane przez władze miejskie

  -  cechy stowarzyszały właścicieli warsztatów rzemieślniczych – mistrzów i ich rodziny

  -  cele religijne i towarzyskie

  -  obowiązek wspomagania wdów i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta i mieszczaństwo w Europie w średniowieczu

  Włochy

  -  kontakty bizantyjskie

  -  handel luksusowy – klasy panujące zaopatrywały się w wytwory rzemiosła bizantyjskiego, tkaniny, pachnidła, korzenie

  -  obrona miast italskich przed Longobardami – obrona przed barbaryzacją i upadkiem

  -  642 r. – upadek znaczenia handlowego Genui

  -  utrata znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /7 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna i kulturalna oraz społeczna w dobie panowania Ostrogotów nad Italią

  -  493 r. – objęcie rządów w Italii przez Teodoryka Wielkiego

  -  szacunek dla instytucji rzymskich, ale niezależne rządy

  -  separacja Gotów od Rzymian

  -  pozyskiwanie sympatii urzędników i kleru przez inwestycje i przywileje

  -  poparcie opozycji papieża przeciw monofizytom

  -  517 r. – katolicki Justyn...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja w Italii w dobie dominacji Longobardów

  -  sytuacja po klęsce Ostrogotów: zniszczenia, wytępienie lub emigracja rodów senatorskich, siedziba władz cesarskich przeniesiona do Rawenny, w Rzymie pozostał papież

  -  568 r. – pojawienie się nad Padem ariańskich Longobardów, ludu germańskiego przebywającego dotąd w  Panonii, wypartego przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany gospodarcze w Europie od X do XII wieku

  -  przyrost demograficzny

  -  uprawa dotychczasowych puszcz i nieużytków, karczowanie lasów

  -  koniec najazdów normańskich, węgierskich, arabskich – odbudowa spustoszonej gospodarki

  -  wielka własność feudalna

  -  postęp techniczny w rolnictwie – wzrost plonów

  *  trójpolówka zastępowała gospodarkę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka papiestwa i cesarstwa o inwestyturę

  -  następca  Ottona III – Henryk II – powrót do polityki wewnątrzniemieckiej, szczególnie saskiej

  *  Renovatio regni Francorum

  *  przyporządkowanie sobie władzy biskupów i opatów, przeprowadzając swoich kandydatów

  *  konfiskaty dóbr klasztornych na rzecz domeny królewskiej

  *  stanowił nadzieję...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /7 565

  praca w formacie txt

Do góry