Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Los Słowian Połabskich w IX – X wieku

  -  VIII w. – sojusz Obodrzyców z Frankami przeciw Sasom, uznanie zwierzchności Karola Wielkiego

  *  pomoc w Walkach Obodrzyców z Wieletami

  -  Wieleci

  *  dynastia plemienia Stodoran, siedziba w Brennie

  *  Drogowit – wspieranie Sasów przeciw Frankom, kapitulacja przed Karolem Wielkim w 789 r.

  -  zwierzchnictwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Czech (do schyłku X wieku)

  -  upadek Państwa Wielkomorawskiego

  -  przewaga dynastii Przemyślidów z Pragi na terenie Kotliny Czeskiej

  -  libickie państewko Zliczan – Sławnikowice

  -  spory w łonie chrześcijańskiej dynastii między obrządkiem słowiańskim, a łacińskim (wpływy kleru bawarskiego)

  -  929 r. – książę Wacław...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Los Słowian Połabskich w XI - XII wieku

  Obodryci

  -  książęta obodryccy przyjęli chrześcijaństwo – Gotszalk (1043-1066), umocnienie dynastii dzięki wsparci saskiemu w zamian za trybut

  -  przewrót Radogoszczy

  -  kontynuacja polityki Gotszalka – Henryk, przybranie tytułu króleskiego

  -  władza przechodzi w ręce księcia duńskiego Kanuta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjaty przeciwko Słowianom i w krajach nadbałtyckich

  -  1108 r. – apel książąt i biskupów wschodnioniemieckich do zachodniego rycerstwa do wojny z pogańskimi Słowianami

  -  wskazanie nie tylko na cele religijne, ale i na materialne korzyści

  -  zgoda Bernarda z Clairvaux na krucjatę przeciw Słowianom

  -  dow. Henryk Lew – książę saski, Albrecht...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Węgier (do klęski na Lechowym Polu)

  -  Madziarowie, lud pochodzenia ugrofińskiego, pochodzący z zachodniej Syberii, kontakty z tureckim ludem Onogurów (słownictwo)

  -  koczownicy, pasterze

  -  zajęcie terenów między Morzem Kaspijskim a Donem, uzależnieni od Chazarów, wyparci przez Pieczyngów

  -  IX w. – między Bohem a Prutem – związek 7...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja wewnętrzna i polityka zagraniczna Węgier od XI do schyłku XIII wieku

  -  974 r.  –  przyjęcie chrztu przez Gejzę od misjonarzy niemieckich

  -  od 997 r. chrystianizacja przez Wajka-Stefana, okrutna eliminacja książąt plemiennych

  -  1000 r.  –  bliskie stosunki Stefana z papiestwem i Ottonem III, powstanie odrębnej metropolii w Ostrzychomiu, Kalocsy, korona królewska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze państwa słowiańskie

  A.  Państwo Boza - Słowianie wschodni – Antowie, wódz Boz, rozbity i ukrzyżowany przez króla Ostrogotów Winitara

  B.  Państwo Samona

  -  różny stosunek Słowian i Awarów, wyzysk, trybut, gotowość zbrojna lub luźny sojusz i współpraca

  -  623 r. – powstanie ujarzmionych Słowian – Samon, kupiec frankijski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki Bułgarii do rządów chana Kruma

  -  lud turecki, w V w. nad Morzem Kaspijskim

  -  wchłanianie niedobitków Hunów

  -  sprzymierzeńcy Bizancjum w walce z Awarami i Słowianami

  -  679 r. – wkroczenie chana Bułgarów Asparucha do słowiańskiej Mezji, utworzenie słowiańsko-tureckiej organizacji państwowej

  -  681 r. – zwycięstwo z Bizancjum

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Wielkomorawskie

  -  plemię Morawian

  -  ok. 830 r. – likwidacja lokalnego księstwa Nitry przez Mojmira

  -  możliwe, że w pewnym stopniu kontynuacja państwa Samona

  -  822 r. – pojawienie się książąt morawskich na zjeździe we Frankfurcie

  -  w dużej mierze schrystianizowane, duchowni bawarscy

  -  rządy Mojmira...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytania od roku 407 do czasów Alfreda Wielkiego

  -  407 r. – zalanie Galii przez Germanów, opuszczenie Brytanii przez rzymskiego dowódcę Konstantyna, który ogłosił się cesarzem – zakończenie panowania rzymskiego w Brytanii

  -  440 r. – najazdy Anglów, Sasów i Jutów, ludów zamieszkujących Płw. Jutlandzki

  -  przebieg podboju nieznany – relacje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 134

  praca w formacie txt

Do góry