Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Niemcy od królestwa do cesarstwa Ottonów

  -  osłabienie władzy królewskiej

  -  utrzymanie się formalnej jedności królestwa

  -  od poł. IX w. tworzyły się księstwa plemienne – Saksonia, Bawaria, Frankonia, Szwabia

  -  system lenny, dobra dziedziczne – alodia

  -  911 r. – śmierć Ludwika V Dziecięcia, ostatniego Karolinga

  -  walki między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /6 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Przemysła Ottokara II

  -  walka Staufów z Welfami po śmierci Henryka VI

  -  Przemysł Ottokar II (1197-1230) koronuje się w 1203 r. i zdobywa dziedziczną władzę

  -  upadek władzy cesarskiej – usamodzielnienie polityczne i ekspansja Czech

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbarossa

  -  śmierć Henryka V, ostatniego przedstawiciela dynastii salickiej

  -  walka Lotara z Welfów i Fryderyka II ze Staufów

  -  cesarzem Konrad III

  -  Fryderyk Barbarossa – bratanek Konrada III ze Staufów, matka – z Welfów

  -  zakończenie sporu z Welfami – przymierze z Henrykiem Lwem

  *  nadanie Henrykowi Bawarii i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najazdy Normanów w Europie: geneza, przebieg i skutki

  -  przeludnienie

  -  zmiany struktur społecznej,  tworzenie się organizmów państwowych

  *  wolni chłopi

  *  panowie – drott

  *  jarlowie  –  starszyzna plemienna  –  dowódcy wypraw, zgarniali większość łupów, przywłaszczanie terenów pod uprawę, uzależnianie chłopów za długi, jeńcy wojenni – trall...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruś do przyjęcia chrztu przez Włodzimierza

  -  urodzajne ziemie nad Dniestrem

  -  szlak z Europy środkowej do Azji – znaczenie Kijowa

  -  waregowie zorganizowani w drużyny brali udział w walkach międzyplemiennych na Rusi

  -  850 r. – zajęcie Kijowa przez Askolda

  -  862 r. – opanowanie Nowogrodu Wielkiego przez szwedzkiego Ruryka

  -  882 r. – objęcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstawanie państw normańskich w Europie Zachodniej

  Normandia

  -  887-88 r.  – wyprawy wzdłuż Sekwany, nieudane oblężenie Paryża

  -  896 r. – osiedlenie się na stałe u ujścia Sekwany, dowództwo Rollona

  -  911 r.  –  chrzest, lenny  władca Karola Grubego  –  w rzeczywistości nieograniczona władza

  -  szybka asymilacja, związki wikingów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruś od schyłku X wieku do najazdów mongolskich

  -  1015 r. – bunt księcia nowogrodzkiego Jarosława Mądrego przeciw Świętopełkowi panującemu w Kijowie

  -  1018 r. – ponowne wprowadzenie Świętopełka na tron przez Bolesława Chrobrego, zagarnięcie Grodów Czerwińskich

  -  1019 r. – Jarosław wraz z drużyną skandynawską wypędził Świętopełka

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy obecności normańskiej i udział Normanów w polityce w basenie Morza Śródziemnego

  -  walki z Arabami i udział w międzycesarskich rozgrywkach w pd. Włoszech

  -  synowie normandzkiego rycerza Tankreda d’Hauteville

  *  Robert Guiscard  –  zjednoczenie księstw południowowłoskich, wyparcie Arabów i Bizantyjczyków

  *  Roger – od 1061 r. – podbój Sycylii

  -  Roger II – połączenie normańskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie międzynarodowe Czech od XI do schyłku XIII wieku

  -  polityka procesarska, poparcie dla dynastii salickiej, potem Hohenstaufów

  *  zbrojne wsparcie na terenie Niemiec, Polski, Węgier, Italii

  -  korona króleska dla Wratysława II (1086) i Władysława II (1158)

  -  po 1055 r. – rozbicie dzielnicowe Czech 

  *  osłabienie wewnętrzne

  *  interwencje cesarskie pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bułgaria w IX i X wieku

  -  następca Kruma – Omortag – rozszerzenie granic po Cisę, podbicie Serbii i Macedonii

  -  przeniesienie stolicy z Pliski do Presławia

  -  przenikanie kultury bizantyjskiej

  -  864 r. – przyjęcie chrześcijaństwa przez chana Borysa, nieudane starania o usamodzielnienie kościelne Bułgarii

  -  przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 687

  praca w formacie txt

Do góry