Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rywalizacja Francji z papiestwem za rządów Filipa IV Pięknego. "Królowie przeklęci"

  -  wnuk Ludwika IX, syn Filipa III Śmiałego

  -  narastający spór z papiestwem o władzę nad kościołem francuskim

  -  rosnące wpływy Francji w kolegium kardynalskim

  -  zagrożenie papiestwa przez neapolitańskich Andegawenów, popieranych przez Francję

  -  papież Bonifacy VIII

  -  dążenia Filipa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opanowanie Rusi przez Mongołów

  -  1223 r.  -  uderzenie Mongołów na Połowców  –  odsiecz władcy Halicza  –  Mścisława Udałego  –  klęska Rusi nad Kałką

  -  1237 r. – uderzenie Batu-chana na Ruś Zaleską 

  *  zdobycie Włodzimierza, Moskwy, Kołomny

  *  bitwa nad Sitią  –  klęska księcia włodzimierskiego Jerzego Wsiewołdowicza

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo i podboje Czingis chana

  -  Temudżyn – Czyngis-chan

  -  ojciec władał terenami w dolinie rzeki Onon, po jego śmierci – brak środków do życia

  -  opieka chana Togrula

  -  1197 r.  -  skupienie wokół siebie plemion mongolskich, przyjęcie tytułu chana

  -  rywalizacja z chanem Dżamuchą

  -  1202 r. – podporządkowanie Tatarów

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przekształcenia ustrojowe i sytuacja gospodarcza w Bizancjum od wieku VII do X

  -  u podstaw reform leżały potrzeby militarne

  -  zrezygnowano z oddzielania władzy cywilnej i dowództwa wojskowego w prowincjach

  -  okręgi administracyjno wojskowe  –  temy (w IX w.  –  35), dowódca: strateg

  -  pełnia władzy strategów  –  postępująca feudalna decentralizacja (oprócz sądownictwa i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum a Arabowie w wiekach VII - X. Rywalizacja polityczna i wzajemne oddziaływania w sferze kultury

  -  krótkotrwały triumf Herakliusza

  -  rabunkowe wyprawy Arabów na Syrię, słaby opór monofizytów syryjskich

  -  634 r. – klęska Bizancjum pod Jerozolimą

  -  635 r. – zdobycie Damaszku przez Arabow

  -  opanowanie Egiptu, 642 r. – upadek Aleksandrii

  -  do 647 r.  –  opanowanie przez  Arabów Cyrenajki i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo łacińskie w Konstantynopolu i skutki jego istnienia dla podziału chrześcijaństwa

  -  po IV krucjacie  –  osadzenie na tronie łacińskiego cesarza Baldwina Flandryjskigo

  -  próby wenecjan odebrania mu realnej władzy  –  zatrzymali Peloponez, Wyspy Jońskie

  -  powstanie w Grecji księstw Aten i Achai

  -  w ręku dotychczasowej dynastii Angelosów pozostał despotat Epiru

  *  1204 r. – Aleksy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półwysep Iberyjski od VI do VIII wieku

  -  Państwo Wizygotów

  -  szczyt potęgi – rządy Euryka – likwidacja resztek posiadłości rzymskich w Hiszpanii i pd. Galii, kodyfikacja prawa Wizygotów

  -  słabość liczebna Wizygotów

  -  507 r. – bitwa pod Vouille, klęska Alaryka II z Chlodwigiem

  -  mieszkańcy Akwitanii przeszli na stronę katolickich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesarstwo Rzymskie na Wschodzie (Bizancjum) w V - pocz. VII w: położenie zewnętrzne i przemiany wewnętrzne

  WEWNĘTRZNE

  -  silna drobnotowarowa gospodarka chłopska

  -  wspólnoty terytorialne – metrokomie

  -  wielkie latyfundia – Syria, Egipt, Afryka, feudalizacja

  -  mała rola niewolnictwa – służba domowa, górnictwo

  -  formy feudalnego podziału własności ziemi

  *  kolonat

  *  emfiteuza – dziedziczne prawa chlopa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /4 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomorze wobec ekspansji duńskiej i brandenburskiej

  -  1160 r. – podbój państwa Obodrzyców prowadzony przez Henryka Lwa

  *  zamordowanie książąt Niklota i Warcisława 

  *  poddanie administracji saskiej

  *  zastąpienie wysiedlanej ludności słowiańskiej – saską, fryzyjską i holenderską

  -  równoległa ekspansja duńska Waldemara I

  -  1166 r. – układ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraje skandynawskie w XI - XIII wieku

  SZWECJA

  -  Olaf Skotkonung (994-1022), syn Eryka Zwycięskiego i Świętosławy – wprowadzenie chrześcijaństwa i umocnienie aparatu państwowego

  -  1066 r. – zaburzenia wewnętrzne, reakcja pogańska

  -  wygnanie z pogańskiej Uppsali króla Inge Starszego (do Gotlandu)

  -  powrót Inge Starszego, zniszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /837

  praca w formacie txt

Do góry