Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Beginki i begardzi na tle kryzysu ekonomicznego Europy w XIV wieku

    -  świeckie głoszenie ewangelicznego ubóstwa spowodowane narastającym kryzysem

    -  od XII w. – na pn. od Alp

    -  beginki

      luźne stowarzyszenia kobiet

      przewaga kobiet nad mężczyznami, nie mogły znaleźć partnera

      dla tych, które ze względu na chłopskie pochodzenie mialy utrudniony dostęp do...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /770

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sytuacja gospodarcza i społeczna krajów Europy środkowej w XIV i XV wieku

    -  brak kryzysu gospodarczego i zahamowania ekspansji demograficznej

    -  szybki rozwój gospodarczy w pogoni za zachodem

    -  lokata kapitałów włoskich i południowoniemieckich

    -  wzrost roli szlaku lądowego przez Czechy i Polskę do genueńskich kolonii nad Morzem Czarnym

    -  szlak przez Warszawę i Wilno do...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /358

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Literatura i sztuka późnego średniowiecza

    Literatura

    -  scholastyka

    *  Złota Legenda – Jakub de Voraigne (XIII w.) – opowiadania o życiu świętych i postaci

    *  Boska Komedia – Dante Alighieri (XIII/XIV w.)

    – obrona założeń filozofii tomistycznej, wielbiciel zakonów żebraczych – dominikanów i franciszkanów

    *  Sonety do Laury – Francesco Petrarca...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 400

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Królestwa i hrabstwa Hiszpanii od XI do XIII w. Przebieg reconquisty

    -  walki wewnętrzne w kalifacie, 1031 r. – rozpad na liczne emiraty, początek reconquisty

    -  Maurowie – Arabowie z Maghrebu i Berberowie

    -  król Nawarry Sancho III Wielki (1001-1035) – zjednoczenie Nawarry, Kastylii i Aragonii

    -  ponowne uniezależnienie się 

    -  król Kastylii Ferdynand I – zjednoczenie...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 876

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Najazd Mongołów na Europę Środkową

    -  1241 r. – wdarcie się Bau-chana na Węgry

    *  konflikt Polowców ze szlachtą węgierską

    *  bitwa nad rzeką Sajó – klęska Beli IV, wycofanie się za Dunaj

    *  cesarz i papież zajęci byli rywalizacją o Italię

    *  zima 1241/1242 – przejście Mongołów przez zamarznięty Dunaj, opanowanie Węgier, ucieczka...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /744

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kultura, nauka i sztuka w Europie od IX do XII wieku

    -  X-XII w. – szkoły katedralne

    -  studia nad teologią i filozofią chrześcijańską późnego antyku i nad „pogańskimi” autorami starożytnymi

    -  kontakt z Arabami – przekłady greckich traktatów filozoficznych z arabskiego na łacinę 

    *  arabski komentator – Awerroes

    *  dzieła Euklidesa, Ptolemeusza...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 691

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zakon Krzyżacki nad Bałtykiem

    -  1226 r. – układ krzyżaków z Konradem mazowieckim 

    *  nadanie im ziemi chełmińskiej jako bazy wypadowej do Prus

    -  Herman von Salza – otrzymał od cesarza prawo do Prus jakie „ziemi niczyjej” – potwierdzone przez papieża w 1230 r.

    -  akcja osadnicza – zamki i miasta – Chełmno, Toruń

    -  propaganda...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 197

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Opanowanie Inflant przez Niemców

    -  1198 r. – mianowanie biskupem inflanckim Alberta z Bremy

    -  realizacja planu utworzenia państwa kościelnego nad Dźwiną

    -  1201 r. – Ryga

    -  1202 r. – założenie zakonu kawalerów mieczowych – rekrutacja ze zubożałego rycerstwa niemieckiego

    -  1207 r. – Albert poddał Inflanty Filipowi szwabskiemu...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 640

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Początki i rozwój Uniwersytetów

    -  druga młodość łaciny – język wykładowy

    -  XII-XIII najsławniejsze szkoły przekształciły się w uniwersytety – studia generalia

    -  autonomia – dzięki przywilejom papieskim, cesarskim lub królewskim posiadały własną jurysdykcję

    -  XI-XII w. – rozwój ośrodków w Paryżu i Bolonii

    -  uniwersytet...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 931

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Architektura gotycka w Europie

    -  XII w., Francja

    -  ostry łuk

    -  sklepienie krzyżowo-żebrowe na przyporach i filarach

    -  1140-1144 – kościół klasztorny Saint-Denis pod Paryżem

    -  wysokie budowle, redukcja grubości ścian, ogromne okna

    -  portale

    -  okrągłe okno – rozeta

    -  XII - Notre Dame, katedry w Noyon, Soissons, Laon 

    - ...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 094

    praca w formacie txt

Do góry