Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Anglii w latach 1937 - 1939

   

  W. Brytania, jako zwycięzca I wojny światowej powinna stać na straży porządku wersalskiego, ustanowionego 28 VI 1919, a zwalczanego przez Niemcy i Rosję. Jednak Anglia już w Wersalu była przeciwna nadmiernemu osłabianiu Niemiec i traktat, który był wynikiem kompromisu także jej nie zadowalał. Nic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oś Rzym - Berlin – Tokio

   

  Pierwszym etapem ku powstaniu tego bloku było spotkanie Hitlera z Mussolinim w X 1936 r., podczas którego podjęto postanowienia w sprawie międzynarodowej współpracy (oś Rzym - Berlin). W XI 1936 r. Niemcy i Japonia podpisały pakt antykominternowski, który nie był jeszcze sojuszem wojskowym.

  Zakładał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anschluss Austrii

   

  Zbrojenia niemieckie realizowane od 1935 i brak wyraźnych wobec nich sprzeciwów państw zach., a nawet legalizowanie tego stanu rzeczy (umowa niem.- ang. z 18 VI 1935 o liczebności floty niemieckiej), ośmielały Hitlera do demonstrowania swej aktywności na arenie międzynarodowej.

  12 III 1938 Niemcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna III Rzeszy do 1939

   

  Politykę wewnętrzną III Rzeszy wyznaczyła ideologia głoszona przez Adolfa Hitlera. Od początku sprawowania swojego urzędu zaczął on budować państwo totalitarne, faszystowskie; takie, w którym jednostka jest podporządkowana państwu. Zlikwidowano wolność słowa i zgromadzeń.

  Wyeliminowano inne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna III Rzeszy do 1939 r.

   

  Obejmując (30 I1933 r.) urząd kanclerza Adolf Hitler od razu przystąpił do realizacji głoszonych przez siebie poglądów. Z ogromną determinacją dążył zatem przede wszystkim do przekreślenia postanowień traktatu wersalskiego. Rzesza wystąpiła więc z Ligi Narodów (1933) i od razu zaczęła na dużą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Hitlera w latach 1933 - 1939

   

  30 I 1933 Hitler został kanclerzem Niemiec i w stosunkowo krótkim czasie wprowadził w Niemczech dyktaturę swojej partii (NSDAP), a w 1934, po śmierci prezydenta Hindenburga, stał się Wodzem - Fuhrerem Niemiec. W polityce zagranicznej Hitler realizował plan przedstawiony w „Mein Kampf”, a więc m. in...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy w latach 1919 - 1933 (republika weimarska). Sytuacja wewnętrzna

   

  Niemcy przegrały I wojnę światową i były obok Rosji największym przeciwnikiem systemu wersalskiego, którego mocą utraciły 1/8 swego dawnego terytorium - pełnego bogactw naturalnych, pozbawione zostały kolonii i rozbrojone (zdemilitaryzowane).

  Niemcy uważały postanowienia traktatu wersalskiego (28 VI...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i rozwój faszyzmu w Niemczech do 1939 roku. Dojście Hitlera do władzy

   

  Nazizm był niemiecka odmianą faszyzmu, którego kolebką były Włochy. Charakteryzował się rasizmem, szowinizmem, antysemityzmem, spójną ideologią i był dużo bardziej nacjonalistyczny niż jego włoski pierwowzór. Niemcy po I wojnie światowej były obok Rosji największym przeciwnikiem systemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hitler i jego polityka wewnętrzna 1933 - 39

   

  30 I 1933 prezydent Republiki Weimarskiej Hindenburg powierzył stanowisko kanclerza przywódcy NSDAP - A. Hitlerowi. Pierwszym krokiem Hitlera było rozwiązanie parlamentu i ogłoszenie nowych wyborów na III 1933. Rozpoczął tym samym torowanie drogi do wprowadzenia dyktatury faszystowskiej.

  W II wykorzystał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stalin i jego polityka wewnętrzna w latach 1924 - 1939

   

  Władza bolszewików przechwycona w X 1917 była utrzymywana dzięki stosowaniu bezwzględnego terroru wobec wszystkich prawdziwych i domniemanych wrogów nowego porządku. Terrorem tym kierowała „Czeka” (Nadzwyczajna Komisja do Walki z Kontrrewolucją i Sabotażem) na czele z F. Dzierżynskim.

  W 1924 zmarł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /6 463

  praca w formacie txt

Do góry