Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Iraku wśród grozy wojny

  Tak samo dzieje się w Iraku, gdzie chrześcijanie stanowią nie więcej niż 8% populacji,podczas gdy w momencie powstawania państwa, w 1920 r., było ich więcej niż 15%27.

  W latach 30. władze zmasakrowały większość społeczności asyryjskiej, co wywołałodramatyczną falę migracyjną, która wywiodła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Afrykanizacja liturgii i kultu

  Doświadczenie misyjne szybko ukazało, że sukces ewangelizacji wymaga rozciągnięciawysiłków translatorskich na wszystkie formy języka: liturgię, modlitwy, architekturę,ikonografię. Wynika stąd stałe napięcie pomiędzy tymi, którzy optują za wyraźnymoderwaniem się od dziedzictwa kulturowego dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ historii na aktualne oblicze Kościoła afrykańskiego

  Podróżnik, który przemierza Afrykę Subsaharyjską, bez trudu odnajduje ślady obecnościmisji chrześcijańskich. Sam termin „misja" (iść na misje) zachował we współczesnym językuszczególne znaczenie i opisuje lokalizację, w której koncentruje się miejsce kultu, rezydencjapersonelu, szkoła, ambulatorium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie w Ziemi Świętej i emigracja

  Ponad 30 lat po Pawle VI Jan Paweł II w 2000 t. udał się do Jerozolimy, by zanieść tamswoje świadectwo. Modląc się przed Ścianą Płaczu i przyjmując muzułmańskich dostojnikówŚwiętego Miasta, papież chciał utwierdzić obecność chrześcijańską w tym rejonie świata,kolebce trzech wielkich religii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa

  Kwestia afrykanizacji chrześcijaństwa nie jest niczym nowym i poprzedzona jest taksławnymi wydarzeniami, jak np. powstanie Kościoła etiopskiego w IV w.

  Również doświadczenia misyjne z XVI i XVII w. zostawiły pewne ślady akulturacji, co więcej -synkretyzmu, w Angoli i Mozambiku. Jednakże misjonarze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrześcijanie na Wschodzie w XXI w.

  Najważniejsze wyzwania, przed jakimi stoją chrześcijanie na Wschodzie na początkutrzeciego tysiąclecia, to wyzwania zarówno demograficzne jak i polityczne. Wskaźnikurodzin ludności muzułmańskiej na Bliskim Wschodzie jest przeciętnie dwukrotnie wyższyniż ludności chrześcijańskiej. Ci ostatni, coraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Przypadek katolicyzmu

  Kwestia narodowości duszpasterzy i zwierzchników Kościoła ostatecznie okazała sięnajprostszą do rozwiązania, tym bardziej że kryzys powołań misyjnych w większościrodzimych Kościołów europejskich zmuszał do szukania zastępców in loco. Indygenizacjaduchowieństwa katolickiego, zapoczątkowana w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFRYKA SUBSAHARYJSKA: KONIEC EPOKI MISYJNEJ I POWSTANIE PAŃSTW POSTKOLONIALNYCH

  Rozpowszechnienie się chrześcijaństwa i rozwój Kościołów chrześcijańskich podlegająwielkim przemianom, jakie miały miejsce w Afryce Subsaharyjskiej w XX w.Chrześcijaństwo, mające marginalne znaczenie w 1900 r., w 1978 r. stało się religią, dominującąw większej części Afryki Środkowej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana władzy i afrykanizacja duszpasterstwa - Przypadek protestantyzmu

  Dziedzictwo pozostawione przez misje protestanckie młodym Kościołom afrykańskimwydawało się ok. 1958 r. dość odmienne od dziedzictwa katolicyzmu. Dziś żaden Kościółprotestancki czy anglikański zrodzony z dziewiętnastowiecznego ruchu misyjnego nie jestkierowany przez obcokrajowca.

  Misyjne ciało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja: niezbędny, ale niewystarczający element wyjaśnienia przyczyn rozprzestrzenienia się chrześcijaństwa

  Głęboko ugruntowane jest przekonanie, że rozprzestrzenienie się chrześcijaństwanastąpiło wyłącznie dzięki zachodniemu imperializmowi, a zapomina się o tym, żewprowadzenie tej religii do Afryki sięga czasów pierwszych chrześcijan, o czym świadcząKościoły prawosławne w Erytrei i Etiopii, bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /3 217

  praca w formacie txt

Do góry