Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przyrost rastrowej wartości tonalnej

  Przyrost rastrowej wartości tonalnej jest różnicą tych wielkości między formą kopiową a drukiem. Różnica ta powstaje w wyniku geometrycznych zmian wielkości punktów rastrowych oraz wskutek efektu pełzania światła (patrz rozdz. 3.4.4).

  Dokładnie tak samo, jak rastrowa wartość tonalna (F), przyrost...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grubość warstwy farby

  W drukowaniu offsetowym, ze względu na metodę drukowania, maksymalna możliwa do przeniesienia grubość warstwy farby wynosi ok. 3,5 pm.

  Podczas drukowania na papierach powlekanych farbami wg DIN 16 539, właściwe barwy powinny zostać osiągnięte przy grubościach warstw farb od 0,7 do 1,1 pm.

  Niewłaściwe...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło jest barwą

  Żyjemy w świecie pełnym barw. Barwami wzbogacamy nasze otoczenie tak, by czuć się w nim dobrze.

  Przestrzeń ukształtowana barwą ma bezpośredni wpływ na nasze wrażenia i samopoczucie. Harmonia osiągnięta trafnie dobranymi barwami wprowadza nas w dobry nastrój.

  Także przemysł poligraficzny stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rastrowa wartość tonalna druków

  Rastrowa wartość tonalna druków jest obok farby drukarskiej najważniejszym parametrem wpływającym na wizualną ocenę barw. Rastrowa wartość tonalna druków określa stopień pokrycia powierzchni podłoża drukowego farbą. Im jaśniejszy jest reprodukowany ton, tym mniejsza część powierzchni pokryta jest...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doliny

  Fale można opisać albo przez ich długość, albo przez ilość ich drgań na sekundę. Długości fal podawane są w takich jednostkach, jak: kilometr (km), metr (m), centymetr (cm), milimetr (mm), nanometr (nm) i pikometr (pm). Ilość drgań na sekundę - częstotliwość - podawana jest w hercach...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany wartości tonu rastrowanego

  Podczas przenoszenia punktów rastrowych z filmu przez formę drukową i obciąg offsetowy na zadrukowywane podłoże, wskutek różnych oddziaływań ulegają zmianie geometrycznie mierzone wielkości powierzchni punktów rastrowych, a więc i rastrowa wartość tonalna.

  Powyższe zmiany rastrowych wartości...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Widzenie barw

  Barwy stają się „widoczne” dopiero w wyniku działania światła. Dlaczego ?

  Barwa nie jest właściwością przedmiotu, tak jak jego kształt. Obiekty fizyczne mają właściwości pochłaniania (absorbowania) albo odbijania (refleksji) światła o określonych długościach fal.

  Widzimy tylko te barwy, które...

  Ocena / Przedmiot / Psychologia

  Autor /gregory Dodano /04.12.2013 Znaków /2 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wędrówka Dorów

  Zjawisko znane w historii pod nazwą wędrówki Dorów jest częścią wielkiej migracji ludów, której początek dali prawdopodobnie Illyrowje i która objęła, zdaje się, całą Europę środkową i południową. Illyrowie wyruszyli ze swych siedzib nad Dunajem i wdarli się do kraju, który później nosił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /5 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura kreteńska i helladzka

  Kulturę kreteńską albo minoj ską dzieli się, nie licząc neolitu, na trzy okresy: 1) okres wczesnominojski (3000-2100 względnie 3000-2300), 2) średnio-minojski (2100 - 1600 względnie 2300 - 1600) oraz 3) okres późnominojski (1600 -1200). Trzeba zaznaczyć, że każdy z tych okresów dzieli się na trzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /14 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważne czynniki rozwoju kultury greckiej: pismo, igrzyska

  Najprawdopodobniej w wieku IX dokonał się fakt decydujący dla kultury greckiej, a mianowicie przejęcie przez Greków za pośrednictwem Fenicjan alfabetu prasemickiego i udoskonalenie go przez dodanie znaków na samogłoski. Najstarsze dokumenty spisane w alfabecie semickim pochodzą z wieku XIII (napis z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Karolin Dodano /28.08.2013 Znaków /4 783

  praca w formacie txt

Do góry