Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Japonia w II wojnie światowej

  Japonia była państwem należącym do bloku „Osi”, a więc w II wojnie walczyła po stronie Niemiec. Było to rezultatem udziału Japonii w pakcie antykominternowskim i Pakcie Trzech (trójstronnym), który podpisano w Berlinie 27 IX 1940. Układ ten dzieląc świat na strefy wpływów dawał Japonii swobodę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USA w II wojnie światowej

   

  USA po I wojnie światowej powróciły do polityki izolacjonizmu, co było jedną z przyczyn nietrwałości systemu wersalskiego i znikomej skuteczności Ligi Narodów.

  Na początku II wojny światowej Stany ogłosiły neutralność, a Kongres wprowadził embargo na broń do krajów uczestniczących w wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Teheranie i jej postanowienia

   

  Konferencja w Teheranie była pierwszym spotkaniem Wielkiej Trójki. Odbyła się w dniach 28 XI-1 XII 1943 i została poprzedzona naradą moskiewską (18-20 X 1943), w której uczestniczyli ministrowie spraw zagr. USA (Cordell Hull), Anglii (Anthony Eden) i ZSRR (Wieczesław Mołotow) oraz konferencję kairską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walki we Francji podczas II wojny światowej

   

  Francja jako sojusznik Polski wypowiedziała 3 września 1939 roku wojnę Niemcom. Nie podjęto jednak obiecanej Polsce ofensywy, a ówczesną fazę działań zbrojnych określono później mianem „dziwnej wojny”. Wynikało to m. in. z defensywnej doktryny wojennej Francji, która czuła się bezpieczna za linią...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza II wojny światowej

   

  Geneza II wojny światowej jest zjawiskiem dynamicznym, które może być rozpatrywane z dwóch punktów widzenia. Jeden z nich - na bieżąco sprowadza się do ustalenia momentu, w którym bieg wydarzeń staje się nieunikniony.

  Kiedy zaczyna się toczyć lawina, której nie można zatrzymać. Dla tego punktu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa w drugiej połowie 1939 roku

   

  Próby pozyskania przez W. Brytanię i Francję ZSRR do udziału w sojuszu antyniemieckim (trwające od IV do VIII 1939) nie powiodły się. Podwójna gra Stalina (poufne rozmowy z państwami zach. i tajne z Niemcami) zakończyła się zawarciem (23 VIII 1939) niemiecko-radzieckiego układu (Ribbentrop-Mołotow)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy w II wojnie światowej

   

  Niemcy uznane za winne wywołania I wojny światowej, zostały zobowiązane do wyrównania części spowodowanych przez ten konflikt szkód. Uznały te rozwiązania za krzywdzące (dyktat) i były zdecydowane doprowadzić do zniesienia traktatu wersalskiego i stworzonego przez ten układ systemu.

  Prowadzona przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna USA w latach 1933 - 1941

   

  Stany Zjednoczone po I wojnie światowej (1914-18) powróciły do polityki izolacjonizmu i dlatego w momencie wybuchu II wojny światowej ogłosiły neutralność.

  Kapitał amerykański nie był zainteresowany bezpośrednim udziałem w wojnie, ale zdawał sobie sprawę z tego, że wojna choć prowadzona na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna ZSRR w roku 1939

   

  Układ monachijski (30 IX 1938) był ostatnim ustępstwem państw zachodnich wobec agresywnych działań Hitlera. Kiedy Niemcy przedstawiły swe żądania Polsce, Anglia i Francja udzieliły jej wsparcia grożąc Niemcom interwencją zbrojną w przypadku ich agresji. W nowej sytuacji zarówno Niemcy jak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /3 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monachium - geneza i skutki

   

  Kolejnym, po aneksji Austrii (12 III 1938), krokiem Hitlera była Czechosłowacja. Niemiecko-czeskim obszarem spornym były Sudety - najbardziej uprzemysłowiona część Czechosłowacji, zamieszkała przez liczną mniejszość niemiecką. Kiedy inspirowana przez Hitlera nacjonalistyczna Partia Sudecko-...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wendelin Dodano /01.05.2012 Znaków /2 653

  praca w formacie txt

Do góry