Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zakony nierycerskie w Europie pełnego średniowiecza

  Cystersi i premonstratersi

  -  1098 r. – założenie zakonu cystersów w Cistertium przez Roberta z Molesmes

  -  rozwinął się silnie od wstąpienia doń Bernarda z Clairvaux

  -  ruch monastyczny antagonistyczny do kluniackiego – asceza, mistyka, umartwianie

  -  pierwsze fundacje: Clairvaux, Pontigny, La Ferte...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Państwa Kościelnego

  -  zagrożenie Stefana II przez Longobardów 

  -  wymiana listów z Pepinem, 753 r. – przybycie do Galii z prośbą o pomoc

  -  niepopularność wojny interwencyjnej z Longobardami wśród Franków

  -  754 r. – krótka kampania Pepina, rozgromienie Longobardów

  -  nadanie ziem Egzarchatu Rawenny papieżowi jako władcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Jałcie i jej postanowienia

   

  Klęski, poniesione przez Niemców na froncie wschodnim w 1943 roku (Stalingrad, Kursk) oraz decyzje polityczne podjęte w Casablance i Teheranie, zwłaszcza zaś upadek brytyjskiej koncepcji desantu na Bałkanach przesądziły o tym, że pod koniec wojny Europa Wschodnia znajdzie się pod kontrolą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Brytania w II wojnie światowej

   

  Anglia wypowiedziała wojnę Niemcom 3 IX 1939, ale działań zbrojnych, mimo posiadania układu z Polską

  (z 25 VIII 1939), który ją do tego zobowiązywał, nie rozpoczęła. Zajęcie takiej postawy uzgodnili premierzy Anglii i Francji (Chameberlain i Daladier) 12 IX 1939 w Abbeville. Anglia uczestniczyła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Jałcie

   

  Była drugą po Teheranie (28 XI-1 XII 1943) konferencją Wielkiej Trójki. Odbywała się w dniach 4-11 II 1945, z udziałem dyktatora (premiera) ZSRR J. Stalina, prezydenta USA Roosevelta i premiera W. Brytanii Churchilla.

  Szereg spraw uzgodnionych wstępnie w Teheranie przyjęło w Jałcie postać uchwał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Włochy w II wojnie światowej

   

  Włochy były jednym z państw należących do ukształtowanego w latach 1936-40 bloku Oś Rzym- Berlin-Tokio i w II wojnie walczyły po stronie Niemiec. Nie przystąpiły jednak do wojny we IX 1939 lecz dopiero w VI 1940 atakując Francję i występując przeciw Anglikom w Afryce Pn. (13 IX 1940).

  Włosi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja w Poczdamie i jej postanowienia

   

  Konferencja w Poczdamie, zwana też Berlińską, była ostatnim ze spotkań Wielkiej Trójki, dotyczących spraw związanych z kształtem powojennego świata.

  Odbyła się w pałacu Cecilienhof w dniach 17 VII-2 VIII 1945, z udziałem szefów rządów 3 zwycięskich mocarstw: prezydenta USA H. Trumana, premiera...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /6 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZSRR w II wojnie światowej

   

  23 VIII 1939 ZSRR podpisał z Niemcami pakt (Ribbentrop-Mołotow) o nieagresji i podziale Europy Środkowo -Wsch. na strefy wpływów. Zgodnie z jego postanowieniami 17 IX 1939 sowieci zaatakowali Polskę od wschodu („nóż w plecy”). Wojna z Polską, walczącą na dwa fronty, była krotka, ale już 28 IX 1939...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwa (skutki) II wojny światowej

   

  W II wojnie światowej brało udział 61 państw (na 67 istniejących). Życie straciło ok. 50 mln ludzi, a rannych i dotkniętych kalectwem zostało ok. 35 mln osób. Największe straty po stronie koalicji poniósł ZSRR (ok. 20 mln zabitych), Chiny (10 mln), Polska (6 mln), a po stronie państw „Osi” - Niemcy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walki na terenie ZSRR podczas II wojny światowej

   

  W sierpniu 1939 roku ZSRR podpisał pakt o nieagresji z Niemcami. Tajny protokół do układu przewidywał podział Europy Wschodniej.

  W następstwie umowy we wrześniu 1939 roku ZSRR wziął udział w ataku na Polskę, od listopada 1939 do marca 1940 roku toczył wojnę z Finlandią, latem 1940 roku dokonał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 311

  praca w formacie txt

Do góry