Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Królestwo Polskie 1815 - 30

   

  Od początku obrad Kongresu Wiedeńskiego (1814-15) wiele sporów wzbudzała sprawa Księstwa Warszawskiego. Car Aleksander I po zapewnieniu sobie poparcia Prus (obietnicą przyznania im całej Saksonii), żądał dla siebie całego Księstwa. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem Austrii, Anglii i Francji, które...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

   

  Cechą charakterystyczną polityki mocarstw decydujących o losach Europy Środkowo-Wschodniej, a więc Rosji i Prus oraz w mniejszym stopniu Austrii i Francji była, mimo dzielących je różnic, zgodność w kwestii polskiej. Dążyły one do utrzymania Rzeczypospolitej w stanie wewnętrznego upadku i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza, ustrój i sytuacja polityczna w Wolnym Mieście Krakowie

   

  Wolne Miasto Kraków (obejmujące obszar 1164 km2 z 95 tys. ludności) istniało w latach 1815-1846. Powołane zostało decyzją kongresu wiedeńskiego (1815). Mocarstwa, obawiając się zbytniego wzmocnienia Rosji, starały się okroić terytorium dawnego Księstwa Warszawskiego i ograniczyć rozmiary...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Legiony Polskie we Włoszech

   

  Legiony Dąbrowskiego to polskie ochotnicze oddziały wojskowe, utworzone po utracie niepodległości przez Polskę, walczące u boku Francji w latach 1797-1807. Legiony utworzone zostały we Włoszech z inicjatywy Jana Henryka Dąbrowskiego przy poparciu dowódcy armii francuskiej we Włoszech, Napoleona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczpospolita Krakowska

   

  Rzeczpospolita Krakowska powstała na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego, obradującego od 29 IX 1814 do 9 VI 1815 (Akt finalny). Z części (skrawków) Księstwa Warszawskiego wyodrębniono jako wolne i neutralne miasto Kraków z najbliższą okolicą - 1164 km2 i 95 tys. ludności. Poddano to państewko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księstwo Warszawskie - geneza, terytorium i ustrój

   

  Geneza Księstwa łączy się z powiązaniem polskich dążeń niepodległościowych z Francją i Napoleonem. Polacy brali liczny udział w kampaniach ofensywnych i obronnych przeciw kolejnym koalicjom (I i II włoskiej, egipskiej, hiszpańskiej, 1800 r. kiedy działania Legii Naddunajskiej otworzyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie polityczne w Królestwie Polskim przed 1830 rokiem

   

  27 XI 1815 Aleksander I, który po 1812 ulegał liberalnym poglądom, nadał Królestwu konstytucję. Odbierano to posunięcie jako przykład liberalnej polityki cara, a zarazem próbę w kierunku przekształcenia całego imperium w monarchię konstytucyjną.

  Konstytucja wprowadzała szereg swobód demokratycznych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim

   

  Kongres wiedeński obradował od 29 IX 1814 do 9 VI 1815 (nie był oficjalnie otwarty ani zamknięty). Księstwo Warszawskie utworzone w 1807 było od 1813 okupowane przez armię rosyjską. Car Aleksander I uchylał się od wyraźnych oświadczeń w sprawie przyszłości Księstwa. Jednak po pewnym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski - jego geneza i skutki

   

  Bezpośrednia przyczyną III rozbioru Polski było Powstanie Kościuszkowskie (1794). Hasło do ostatniego rozbioru rzuciła Austria, która zajęła Lubelszczyznę. Również państwa walczące z powstaniem, a więc Rosja i Prusy zainteresowane były takim rozwiązaniem i bezpośrednio po upadku Warszawy (XI...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch husycki w Czechach

  -  okres rozkwitu gospodarczego pod rządami Luksemburgów

  -  wieś czeska – upowszechnienie renty pieniężnej, próby zwiększenia obciążeń przez feudałów

  -  antagonizmy klasowe i narodowościowe - niemczyzna

  -  patrycjat niemiecki – handel, rzemiosło, kopalnie srebra – ucisk biedoty miejskiej

  - ...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 791

  praca w formacie txt

Do góry