Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Emisariusze i krajowe środowisko spiskowe

   

  W 1833 grupa wojskowych, związana z karbonariuszami, a kierowana przez Józefa Zaliwskiego, próbowała wywołać powstanie w Królestwie. Spiskowcy nie zostali poparci przez ludność i powstanie rychło upadło. Zaliwski zbiegł do Galicji, gdzie zorganizował Związek Węglarzy Polskich, który jednak został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie krakowskie 1846

   

  Na 1846 planowane było trójzaborowe powstanie. Główna rolę w przygotowaniach odgrywało Towarzystwo Demokratyczne Polskie - Centralizacja Poznańska. 26 I 1846 L. Mierosławski spotkał się z przywódcami konspiracji by wyznaczyć datę rozpoczęcia powstania i przedstawić jego ogólny plan.

  Początek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie Księstwo Poznańskie

   

  Wielkie Księstwo Poznańskie powstało na mocy decyzji Kongresu Wiedeńskiego, który obradował od 29 IX 1814 do 9 VI 1815. Obejmowało zwarty obszar zachodniej części byłego Księstwa Warszawskiego (departamenty bydgoski i poznański) o powierzchni 29 tys. km2, z ludnością 850 tys. - ze stolicą w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Emigracja i jej główne ugrupowania

   

  Po Powstaniu Listopadowym (1830-31) około 9 tys. Polaków zdecydowało się na emigrację, która nazwano „Wielką”, a miano to bardziej niż z liczebnością wiązało się z jej dziełem. Emigranci wywodzili się z elit społecznych (politycy, ludzie kultury, oficerowie). Zdecydowaną większość wśród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /6 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Listopadowe i wojna polsko - rosyjska 1830/31

   

  Sytuacja wewnętrzna (pogorszenie sytuacji gospodarczej, wykrycie spisku podchorążych, ujawnienie nadużyć w policji) i zewnętrzna (rewolucje we Francji i Belgii) ożywiły spiskowców Wysockiego, którzy w uzgodnieniu z Lelewelem postanowili rozpocząć powstanie 29 XI 1830. Sygnałem do równoczesnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /11 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki Powstania Listopadowego

   

  Powstanie Listopadowe trwało od 29 XI 1830 do 8 X 1831 (10 miesięcy) i zakończyło się klęską, która zapoczątkowała gwałtowne zaostrzenie ucisku narodowego we wszystkich zaborach. Powstanie zjednoczyło zaborców, którzy w 1833 zawarli układ o współdziałaniu przeciwko polskim próbom powstańczym i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Powstania Listopadowego

   

  27 XI 1815 Królestwo Polskie otrzymało konstytucję. Nadał ją car Aleksander I, który od 1812 ulegał liberalnym poglądom. Dosyć szybko zraził się jednak do tej ideologii, co dosyć łatwo zrozumieć uwzględniając, że jednym z podstawowych dążeń caratu było podporządkowanie wszystkich prowincji i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /7 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Polskie 1815 - 1830. Terytorium i ustrój

   

  Królestwo Polskie powstało w 1815 roku na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z większości dawnego Księstwa Warszawskiego. Liczyło 128 tys. km2 z ludnością 3,2 mln w 1816 (4,1 mln w 1829) i dzieliło się na 8 województw: krakowskie, sandomierskie, lubelskie, kaliskie, płockie, mazowieckie, podlaskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i ustrój Królestwa Polskiego

   

  Królestwo Polskie powstało w 1815 roku na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego z większości terytorium dawnego Księstwa Warszawskiego. Car Aleksander chciał przejąć całe Księstwo Warszawskie, ale pozostałe mocarstwa, w trosce o równowagę europejską, doprowadziły do okrojenia terytorium Księstwa o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rosja wobec Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII wieku

   

  Rosja już w pierwszej połowie XVIII w. ingerowała w wewnętrzne sprawy polskie (wielka wojna północna; „sejm niemy” - 1717; układ z Prusami w Poczdamie - 1720; traktat Loewenwolda („Trzech czarnych orłów” - 1732), chcąc uczynić z Polski swego rodzaju przedpole dla imperium rosyjskiego. Słabość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 966

  praca w formacie txt

Do góry