Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PPS - powstanie i program do 1914 roku

   

  Słabość partii socjalistycznych działających w kraju (II Proletariat, Związek Robotników Polskich) była powodem zwołania do Paryża (17-21 XI 1892) zjazdu 18 działaczy emigracyjnych i krajowych, którzy mieli określić program działania.

  Przyjęty przez zjazd „Szkic programu PPS” zawierał hasła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander Wielopolski i jego reformy

   

  Aleksander Wielopolski (1803-1877) aktywność polityczną rozpoczął w okresie Powstania Listopadowego, kiedy to wysłany przez Rząd Narodowy do Londynu, bezskutecznie zabiegał o pomoc angielską. W 1846 ogłosił w j. francuskim anonimowy „List szlachcica polskiego o rzezi galicyjskiej do księcia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch ludowy do 1914 roku - geneza i program

   

  Chłopi polscy stanowili tę warstwę społeczną, która najpóźniej obudziła się do życia społecznego i politycznego. Przyczyna tego było przede wszystkim późne zniesienie poddaństwa, późne uwłaszczenie i brak własnej państwowości.

  Proces uświadamiania chłopstwa przebiegał różnie w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza Powstania Styczniowego

   

  W 1856 roku Rosja przegrała wojnę krymską. Klęsce wojennej towarzyszyła zmiana na tronie (1855). Nowy car Aleksander II był przekonany o konieczności zreformowania Rosji, w jej zacofaniu widział bowiem źródła porażki. Rozpoczął się okres reform, określany mianem “odwilży posewastopolskiej”.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruch narodowo - demokratyczny do 1914 roku – geneza i program

   

  W II poł. XIX w. wśród Polaków przeważały prądy kosmopolityczne, czyli internacjonalistyczne i antypatriotyczne. Sytuacja ta uległa zmianie pod koniec XIX w., gdy w całej Europie rozwijały się ruchy nacjonalistyczne.

  W 1887 płk Zygmunt Miłkowski (pseud. Tomasz Teodor Jeż + L. Michalski i H...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - geneza (poszerzone ujęcie) i przebieg

   

  Na fali liberalizacji życia w Rosji, jaka nastąpiła po jej klęsce w wojnie krymskiej (1853-56) skorzystało także Królestwo. Amnestia uwolniła zesłańców. Zezwolono na założenie Akademii Medyko-Chirurgicznej i ziemiańskiego Towarzystwa Rolniczego, które cieszyło się znacznym autorytetem społecznym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /10 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja 1905 - 1907 w Królestwie Polskim

   

  Wybuch wojny rosyjsko-japońskiej (1904) ożywił działalność polityczną w Królestwie. Ożywienie to miało tradycyjne powody: wyzysk i nędzę robotników oraz biedoty wiejskiej i ucisk narodowy, do których doszedł nowy - niepowodzenia wojenne Rosji, co zwiększało nadzieje wszystkich obozów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki (następstwa) Powstania Styczniowego

   

  Powstanie styczniowe (1863-1864) zakończyło się klęską. Zginęło ok. 30 tys. powstańców, a 38 tys. wywieziono na Sybir, skonfiskowano 4 tys. majątków. Klęska powstania stanowiła wstrząs, który spowodował, że wśród znacznej części społeczeństwa zapanowało przeświadczenie o beznadziejności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka rusyfikacji w zaborze rosyjskim

   

  Polityka rusyfikacyjna na ziemiach Królestwa Polskiego potęgowała się z biegiem czasu. Po Powstaniu Listopadowym ok. 50 tys. rodzin polskich wywieziono na Syberię i wywłaszczono ok. 3 tys. majątków ziemskich. Po Powstaniu Styczniowym konfiskacie uległo 4 tys. majątków, a na Syberię wywieziono 38 tys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiosna Ludów na ziemiach polskich

   

  Wydarzenia Wiosny Ludów (1848-49) stosunkowo słabo objęły ziemie polskie. Szczególnie dotyczy to Królestwa Polskiego, gdzie po Powstaniu Listopadowym nastroje rewolucyjne utrzymywały się przez kilka jeszcze lat, ale stopniowo wygasły.

  Dominowały tu tendencje panslawistyczne, zmierzające do ugody (w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 537

  praca w formacie txt

Do góry