Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie Wielkopolskie 1918 roku - geneza i znaczenie

   

  Mimo kapitulacji na froncie zachodnim Niemcy nie zamierzały ustępować z Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska.

  3-5 XII 1918 obradował Sejm Dzielnicowy zaboru pruskiego, który postanowił, że w sprawie przynależności państwowej Wielkopolski, należy czekać na werdykt konferencji pokojowej z Niemcami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się polskiej granicy zachodniej po I wojnie światowej

   

  Jesienią 1918 Niemcy poniosły klęskę na froncie zachodnim, a Cesarstwo Austro-Węgierskie rozpadło się pod wpływem narodowych przewrotów niepodległościowych. Rosję z grona zwycięzców wyłączyła rewolucja październikowa. Tak więc w I wojnie światowej nieoczekiwaną klęskę poniosły wszystkie 3...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /8 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postanowienia Kongresu Wersalskiego w sprawie Polski

   

  Kongres pokojowy w Wersalu obradował od 18 I do 28 VI 1919. Podpisano na nim traktat pokojowy z Niemcami. Wśród najtrudniejszych problemów do rozwiązania znalazła się kwestia granicy polsko-niemieckiej.

  Sprawę negocjowania przebiegu granicy zach. Piłsudski pozostawił Dmowskiemu i Paderewskiemu, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna w Rzeczpospolitej w latach 1918 - 1922

   

  7 X 1918 Rada Regencyjna ogłosiła manifest mówiący o powstaniu niepodległej Polski. 10 XI z więzienia w Magdeburgu przybył do Warszawy J. Piłsudski. 11 XI Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, a 14 cywilną i rozwiązała się.

  W tym momencie na ziemiach polskich istniało kilka ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Romana Dmowskiego (przed i) w czasie I wojny światowej

   

  Roman Dmowski (1864-1939), pseudonim Roman Skrzycki, był nie tylko praktykiem, lecz także ideologiem i wziętym pisarzem politycznym. Zerwał z anachroniczną i szkodliwą romantyczną wizją Polski cierpiącej. Zrezygnował z postromantycznego, emocjonalnego patriotyzmu. Wykazywał skłonność do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /7 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akt 5 listopada i jego znaczenie dla sprawy polskiej

   

  W 1914, a więc w momencie wybuchu I wojny światowej problem niepodległości Polski na arenie międzynarodowej praktycznie nie istniał. Nie był podejmowany przez mocarstwa, które obawiały się reakcji Rosji i traktowały sprawę polską jako wewnętrzny problem Rosji.

  Państwa zaborcze nie były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USA, Wielka Brytania i Francja wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej

   

  Państwa Ententy oraz USA, które przystąpiły do wojny w IV 1917 (wcześniej prowadziły politykę izolacjonizmu), traktowały sprawę polską jako wewnętrzny problem Rosji. Sytuacja to zmieniła się w 1916, po wydaniu prze Niemcy i Austro-Węgry Aktu 5 listopada, który miał przyciągnąć polskich rekrutów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /7 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacje polityki polskiej przed I wojną światową

   

  Komplikująca się w 1912 sytuacja polityczna w Europie (szczególnie na Bałkanach, gdzie nasilił się konflikt interesów Austrii i Rosji), wyzwoliła wśród Polaków nadzieje na konflikt zbrojny między państwami zaborczymi.

  W polityce polskiej wykształciły się wówczas trzy orientacje i postawy. Narodowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Józefa Piłsudskiego (przed i) w czasie I wojny światowej

   

  Józef Klemens Piłsudski, pseud. Wiktor, Mieczysław (1867-1935), działacz niepodległościowy, polityk, mąż stanu, marszałek. Pochodził z niezamożnej rodziny ziemiańskiej, o starych tradycjach niepodległościowych. Mawiał, że „po ojcu odziedziczył zdolności, a po matce charakter”.

  Wysłany w 1886...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /5 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka germanizacji w zaborze pruskim

   

  Po Powstaniu Listopadowym (1830-31) zlikwidowano urząd namiestnika oraz nazwę Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Prezesem Prowincji Poznańskiej został Edward Flotwell, który rozpoczął naciski germanizacyjne.

  Ustały one wraz ze wstąpieniem na tron pruski Fryderyka Wilhelma IV(odwołano Flotwella), a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 709

  praca w formacie txt

Do góry