Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zamach majowy 1926 roku - geneza i skutki

   

  Niestabilny układ polityczny, ciągle zmieniające się rządy (od pocz. 1919 do V 19126 było ich 14), trudności w wyłanianiu koalicji i konieczność tworzenia rządów pozaparlamentarnych, uzależnienie władzy wykonawczej od permanentnie skłóconego parlamentu i w ogóle mała funkcjonalność konstytucji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne tło przewrotu majowego

   

  Jesienią1925 roku w obliczu kryzysu gospodarczego i załamania złotego upadł rząd Władysława Grabskiego. W tym samym czasie układ w Locarno pogorszył położenie międzynarodowe kraju, a dyplomacji polskiej nie udało się temu zapobiec.

  Nowym premierem został Aleksander Skrzyński, którego rząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityczne konsekwencje przewrotu majowego

   

  W maju 1926 roku dokonał się w Polsce przewrót wojskowy. Oddziały lojalne wobec marszałka Piłsudskiego pokonały w trakcie trzydniowych walk wojska rządowe. Ustąpił prezydent Wojciechowski i rząd Witosa. Marszałek Sejmu Maciej Rataj za radą Piłsudskiego powierzył misję utworzenia rządu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja marcowa 1921 roku

   

  Konstytucja marcowa uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921, składała się z 7 rozdziałów oraz 126 artykułów i była wzorowana na konstytucji III Republiki Francuskiej z 1785 („republika kolesiów”).

  Przed jej uchwaleniem główne spory toczyły się wokół: zakresu władzy prezydenta, kształtu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstania Śląskie - ich geneza i znaczenie

   

  Na konferencji w Wersalu (18 I - 28 VI 1919) zadecydowano o przeprowadzeniu plebiscytu na Górnym Śląsku. Zarówno Polacy jak i Niemcy przyjęli tę decyzję z rozczarowaniem.

  Po fali protestów i demonstracji jakie odbyły się na wieść o ustępstwach Rady Najwyższej na rzecz Niemców, a szczególnie o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się polskiej granicy wschodniej po I wojnie światowej

   

  Chaos jaki zapanował w Europie Wsch. w wyniku rewolucji w Rosji i klęski wojennej Niemiec powodował, że terytorialny kształt Polski na wschodzie zależał od tego jaki obszar zdołają obsadzić wojska polskie.

  Ustalenie granic państwa polskiego (z wyjątkiem granicy z Rumunią i Łotwą) dokonało się w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt polsko - ukraiński

   

  Spornym obszarem między Polską, a Ukrainą stała się Galicja Wsch., gdzie etnicznie przeważali Ukraińcy, ale w miastach (głównie we Lwowie, gdzie Polacy stanowili 62 % , Żydzi 20 %, Ukraińcy 18 % ludności) większość i to zdecydowaną stanowili Polacy. W czasie I wojny światowej świadomość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna polsko - radziecka 1919 - 1921

   

  Klęski Rosji w I wojnie światowej i wydarzenia rewolucyjne 1917 (upadek caratu oraz rewolucja bolszewicka) wyzwoliły wśród narodów ujarzmionych przez carat nadzieje i dążenia niepodległościowe.

  J. Piłsudski, Naczelnik Państwa Polskiego, dążył do zawarcia federacji z Litwą i Białorusią oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /4 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada Regencyjna - jej powstanie, kompetencje i działalność

   

  Kryzys przysięgowy (VII 1917), internowanie legionistów, aresztowanie Piłsudskiego oraz rozwiązanie Tymczasowej Rady Stanu (26 VIII 1917) wywołało niezadowolenie społeczeństwa i wzmagało jego niechęć do państw centralnych. Władze okupacyjne chcąc osłabić te nastroje powołały 12 IX 1917 Radę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu

   

  Na konferencji pokojowej w Wersalu zadecydowano o przeprowadzeniu plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu. Odbył się on pod kontrolą dwóch Komisji Międzysojuszniczych: w Kwidzyniu dla Powiśla oraz w Olsztynie dla Warmii i Mazur.

  W VI 1919 utworzono Mazurski i Warmiński Komitety Plebiscytowe z siedzibą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Pantaleon Dodano /01.05.2012 Znaków /2 719

  praca w formacie txt

Do góry