Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZSRR i III Rzesza wobec Polski do 1 września 1939

   

  Rosja i Niemcy były głównymi przeciwnikami ukształtowanego po I wojnie światowej systemu wersalskiego. Były one jednocześnie sąsiadami, a wcześniej zaborcami Polski, która w dniu zakończenia wojny odzyskała niepodległość „ich kosztem”. Toteż w Niemczech od początku mówiło się o Polsce jako o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka sanacji z opozycją w latach 1929 - 1930

   

  Przewrót majowy (12-15 1926) wprowadził pozaparlamentarny system rządów. Grupa polityków skupionych wokół Piłsudskiego dążyła do ograniczenia (degradacji) roli parlamentu w systemie organów państwowych i partii w systemie politycznym państwa. Piłsudski w świetle prawa uzależniony był od parlamentu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polityczne polsko - radzieckie w latach trzydziestych

   

  W latach trzydziestych polska polityka zagraniczna, do 1932 roku kierowana przez Augusta Zaleskiego, potem przez Józefa Becka, opierała się na koncepcji równowagi sił między dwoma wielkimi sąsiadami: Niemcami i ZSRR.

  Polityka ta zakładała, że Polska pełnić będzie rolę neutralnego bufora między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja kwietniowa 1935 roku

   

  Podstawą prawną autorytarnych rządów Piłsudskiego była nowela sierpniowa (2 VIII 1926), czyli poprawka do konstytucji marcowej (17 III 1921), wzmacniająca władzą wykonawczą. Równocześnie prowadzono prace nad nową konstytucją, starając się jej zapisami wzmocnić rządy sanacji i zabezpieczyć jej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o władzę w Polsce po śmierci Józefa Piłsudskiego

   

  Ostatnim dokumentem jaki dano do wglądu i zatwierdzenia Marszałkowi Piłsudskiemu była konstytucja, nazwana później kwietniową, gdyż prezydent Mościcki podpisał ją 23 IV 1935.

  Marszałek zmarł 12 V 1935 i mimo sprzeciwu arcybiskupa Sapiehy został pochowany na Wawelu, w krypcie św. Leonarda. Po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1932 - 1939

   

  Już pod koniec lat dwudziestych (Pakt Brianda-Kelloga 1928, protokół Litwinowa 1929) nastąpiło polepszenie stosunków polsko-radzieckich. 25 VII 1932 Polska i ZSRR podpisały w Moskwie pakt o nieagresji, przedłużony w 1934 na 10 lat. Pakt nawiązując do traktatu ryskiego, Paktu Brianda-Kelloga i protokołu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem Zaolzia w okresie międzywojennym

   

  Kształtując swoje granice, odradzające się państwo polskie prócz sporów o Śląsk, Warmię i Mazury (z Niemcami) miało jeszcze jeden spór graniczny - z Czechosłowacją, o Śląsk Cieszyński (Zaolzie).

  Ten wysoce uprzemysłowiony region, w większości był zamieszkały przez Polaków, mniej przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka wewnętrzna sanacji w latach 1926 - 1935. (Piłsudski u władzy w latach 1926 - 35)

   

  W dniach 12-15 V 1926 J. Piłsudski dokonał, przy poparciu wojska i lewicy parlamentarnej (PPS, PSL-„Wyzwolenie”) udanego zamachu stanu. Wydarzenie to rozpoczęło rządy Piłsudczyków (od 1935 bez Piłsudskiego).

  Przejęcie władzy przez Marszałka zapoczątkowało przebudowę ustroju państwa zmierzającą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sytuacja polityczna i walka o prezydenturę Rzeczypospolitej w 1922 roku

   

  Wybory do Sejmu i Senatu odbyły się 5 i 12 XI 1922. Zgłoszono 19 list kandydatów. Do wyborów przystąpiło 68 % uprawnionych, a w woj. południowo-wschodnich odsetek ten był jeszcze niższy. W rezultacie wyborów do Sejmu powstał nowy układ polityczny. Prawica skupiona w bloku Chrześcijańskiej Jedności...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej w latach 1919 - 1926; jej główne założenia

   

  Polska odzyskała niepodległość w momencie osłabienia dwóch wielkich sąsiadów: Rosji i Niemiec - państw, które przegrały w I wojnie światowej, były przeciwnikami stworzonego po niej systemu wersalskiego (dążyły do jego obalenia) i pozostawały w izolacji międzynarodowej. Istniała jednak realna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 381

  praca w formacie txt

Do góry