Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Działalność Delegatury Rządu na Kraj

   

  Delegatura Rządu Rzeczypospolitej na Kraj była konspiracyjną, krajową agendą rządu polskiego na obczyźnie, powołaną jego dekretami z 16 IV i 8 V 1940. Koncepcje rządu zmierzały do zorganizowania konspiracji w kraju w 2 podstawowych pionach: wojskowym w postaci ZWZ (przekształconej w AK) i cywilnym w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd RP na emigracji w latach 1939 - 1940

   

  Naczelne władze II RP (prezydent, rząd, wódz naczelny) po przejściu granicy Rumunii (17/18 IX 1939) zostały internowane, co było sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami, ale Rumunii działali pod presją Niemców, Rosjan i Francuzów, a nawet polskich polityków niechętnych sanacji.

  Rumuni, kierując się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie Państwo Podziemne - struktury i cele

   

  Ruch oporu jest pojęciem zwalczanym przez historyków jako zbyt statyczne w odniesieniu do polskiej rzeczywistości. Jest to tłumaczenie z francuskiego i dobrze charakteryzuje tamtejszą sytuację. Najwłaściwsze dla opisania sytuacji w Polsce czasu okupacji, wydają się określenia typu: konspiracja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /11 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd RP w Wielkiej Brytanii w latach 1940 - 1945 i jego działalność

   

  18 VI 1940, po klęsce Francji w wojnie z Niemcami, rząd polski przeniósł się do Londynu. Na Wyspy Brytyjskie udało się ewakuować 27,6 tys. żołnierzy.

  Stałą troska rządu było utrzymywanie łączności z krajem i rozbudowa „podziemia”, które Sikorski chciał kontrolować. Miała to umożliwić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /8 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka Stanisława Mikołajczyka jako premiera rządu polskiego w Londynie

   

  4/5 VII 1943 W. Sikorski - premier rządu emigracyjnego w Londynie, po inspekcji II Korpusu, zginął w katastrofie lotniczej w Gibraltarze. 14 VII 1943 nowym premierem został prezes Stronnictwa Ludowego Stanisław Mikołajczyk. Nowy premier próbował doprowadzić do wznowienia stosunków dyplomatycznych z ZSRR...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikt polsko - litewski 1918 - 1922

   

  Pod koniec XIX w. wśród Litwinów zaczęła się budzić świadomość narodowa. W czasie I wojny światowej Niemcy, którym zależało na utworzeniu stosunkowo silnej Litwy pozostającej pod ich wpływami, zezwolili Litwinom na tworzeniu struktur przyszłego państwa. Na pocz. 1918 Niemcy wycofali się z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - litewskie w okresie międzywojennym

   

  Odradzające się państwo polskie stanęło w 1918 r. przed problemem swoich granic wschodnich i zachodnich. Granice te tworzyły się w walce. Wiosną 1919 r. wojska polskie pod dowództwem J. Piłsudskiego podejmując ofensywę przeciwko Armii Czerwonej na odcinku białoruskim, zajęły w kwietniu Wilno.

  To...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - angielskie w okresie międzywojennym

   

  Po zakończeniu I wojny Anglia, która właściwe zrealizowała wszystkie swoje cele (likwidacja: niemieckiej floty i konkurencji na polu gospodarki oraz niemieckiego imperium kolonialnego, którego część przejęła jako terytoria mandatowe Ligi Narodów), była przeciwna dalszemu i jej zdaniem zbytniemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /6 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polityczne polsko - niemieckie w latach trzydziestych

   

  W latach trzydziestych polska polityka zagraniczna, do 1932 roku kierowana przez Augusta Zaleskiego, potem przez Józefa Becka, opierała się na koncepcji równowagi między dwoma wielkimi sąsiadami: Niemcami i ZSRR.

  Polityka ta zakładała, że Polska będzie pełnić rolę neutralnego bufora między nimi, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Zaolzia

   

  5 XI 1918 polska Rada Narodowa Śląska Cieszyńskiego i jej czeski odpowiednik Narodni Vibor ustaliły linię demarkacyjną, wytyczoną według kryterium etnicznego (językowego), którą miały uznać w przyszłości rządy tych państw. Linia ta jak i późniejsze ustalenia o przeprowadzeniu plebiscytu były...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 710

  praca w formacie txt

Do góry