Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sprawa polska na konferencji w Poczdamie

   

  Konferencja w Poczdamie (berlińska) miała miejsce w dniach 17 VII - 2 VIII 1945, a jej celem było opracowanie warunków przyszłego traktatu pokojowego i zdecydowanie o losach pokonanych Niemiec do chwili zwołania konferencji pokojowej. Uczestniczyli w niej Stalin, nowy prezydent USA Harry Truman oraz W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ludnościowa Niemiec na ziemiach polskich w latach 1939 - 1945

   

  28 IX 1939 podpisano w Moskwie traktat „o przyjaźni i granicach” między Niemcami i ZSRR. Nastąpiła więc zmiana klauzuli prawnej w stosunku do układu z 23 VIII - linia demarkacyjna stała się granicą państwową, ulegając jednocześnie pewnej modyfikacji (z linii Pisa -Narew -Wisła-San na Pisa -Narew...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /15 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akcja „Burza”

   

  Za cele państwa podziemnego uznano walkę z Niemcami i wyzwolenie państwa, a za sposób ich realizacji ogólnonarodowe powstanie, którego zasadniczy plan powstał w 1940. W zależności od rozwoju sytuacji ulegał on zmianom, ale w każdej koncepcji powtarzały się kardynalne warunki jakie muszą być...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /5 958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i formy działalności ZWZ / AK

   

  Od pierwszych dni okupacji zaczęły powstawać w kraju organizacje wojskowo-polityczne zakładające walkę z okupantami. Bark jest dokładnych danych o ich strukturach i liczebności, ale szacuje się, że na przełomie 1939/40 było ok. 140 organizacji tego rodzaju, a ich działalność w pierwszym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /10 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polsko - brytyjska współpraca wojskowa podczas II wojny światowej

   

  W marcu 1939 roku Polska przyjęła gwarancje brytyjskie. 25 sierpnia tego roku podpisany został sojusz polsko-brytyjski, zgodnie z którym 3 września, w odpowiedzi na napaść niemiecką na Polskę, Wielka Brytania wypowiedziała Niemcom wojnę.

  Brytyjczycy i Francuzi, nastawiając się na długotrwały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - francuskie w okresie międzywojennym

   

  Francja była państwem dążącym, podczas konferencji pokojowej w Wersalu (18 I - 28 VI 1919), do maksymalnego osłabienia Niemiec. Przeciwna temu była Anglia, która starała się utrzymać równowagę na kontynencie i obawiała się wzrostu potęgi Francji. Francja popierała zatem interesy Polski i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki polsko - radzieckie w latach 1941 - 1943

   

  Od 17 IX 1939 Polska była de facto w stanie wojny z ZSRR - sojusznikiem Niemiec. Tymczasem 22 VI 1941Niemcy przystępując do realizacji Fall Barbarossa rozpoczęli wojnę ze Zw. Radzieckim. Anglia przyjęła ten fakt z wielką ulgą, gdyż pozwalał on liczyć na osłabienie impetu prowadzonych przeciw niej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /8 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Londyn i Paryż wobec Polski do 1 IX 1939 r.

   

  Fakt, że kompromisy zawarte w traktacie wersalskim (28 VI 1919) nie zadowoliły w praktyce nikogo, był głównym przyczyną tego, że Anglia i Francja nie były specjalnie zainteresowane w utrzymaniu systemu jaki powstał w wyniku podpisania traktatu.

  Państwa te i inne nieliczne demokracje, prowadziły wobec...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polsko - radziecka współpraca wojskowa podczas II wojny światowej

   

  17 września 1939 roku Związek Radziecki dokonał inwazji wschodniej Polski, działając w porozumieniu z III Rzeszą. W katach 1939-41 rząd polski uważał się za pozostający w stanie wojny z ZSRR. Związek Radziecki stał na stanowisku nieistnienia państwa polskiego. Polacy w terenów przyłączonych do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna polsko - niemiecka 1939 roku

   

  Kiedy nie powiodły się plany podporządkowania Polski polityce niemieckiej, Hitler pod koniec marca 1939 wydał rozkaz przygotowania „Fall Weiss” - planu ataku na Polskę bez wypowiedzenia wojny. O tym jak sobie tę wojnę Hitler wyobrażał, świadczy fragment jego przemówienia do oficerów z 22 VIII 1939:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 060

  praca w formacie txt

Do góry