Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kościoły wobec segregacji rasowej w Afryce Południowej

  W ex-Rodezji Południowej, obecnie Zimbabwe, jednostronne ogłoszenie niepodległościprzez biały rząd lana Smitha w 1969 r. wywołało powszechną reakcję Kościołów, zwróconąnie tylko ku obronie czarnoskórej ludności, lecz również przeciwko legislacji, któraograniczała wolność zrzeszania się i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /9 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Afrykanizacja teologu

  Jeśli na początku lat 60. teologia afrykańska pozostawała wyłączną domeną misjonarzy,którzy kierowali instytutami edukacyjnymi i środkami przekazu, to wraz z nadejściemnastępnego pokolenia można było zaobserwować wielość i różnorodność próbpodejmowanych w tej dziedzinie, pomimo że kontekst...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwestia relacji islamsko - chrześcijańskich

  Spotkanie islamu z chrześcijaństwem za pośrednictwem misjonarzy wpłynęło naszczególną sytuację w wielu krajach, w których przynależność religijna przeplata się ztożsamością regionalną, etniczną i społeczną. Nietolerancyjny prozelityzm może więczastąpić pokojowe współistnienie, które często...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /7 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Rozwój afrykańskich Kościołów niezależnych i zielonoświątkowych

  Obraz naszkicowany do tej pory odnosi się zasadniczo do Kościołów historycznych,zostawiając w cieniu Kościoły niezależne, zielonoświątkowe czy neozielonoświątkowe, wodniesieniu do których obserwatorzy nie przestają podkreślać trwałości, zdumiewającejżywotności i upartej odporności na próby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jan Paweł II - „papież afrykański"

  Dzięki mozaice wyznaniowej mające wiele twarzy afrykańskie chrześcijaństwo wydajesię być świadectwem udanego zaszczepienia tej religii. Jej żywotność jest naprawdękoniecznością, aby stawiać czoła niezmiernym wyzwaniom, do których należy budowapokoju - na kontynencie, gdzie około połowy państw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiele dróg afrykanizacji chrześcijaństwa - Kwestia mody czy ostateczna transformacja?

  Mnożenie się tych ruchów religijnych może być również interpretowane w sposóbpozytywny, jeśli podkreśla się zdolność do religijnego odnawiania się ludów afrykańskich,które okazują się nieprzenikalne dla głoszonego na Zachodzie rozczarowania światem. Zapośrednictwem tych Kościołów Afrykańczycy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA AMERYKAŃSKA I KULTURA KATOLICKA

  W 1978 r. katolików w Ameryce Północnej, podobnie jak na całym świecie, zaskoczyłwybór Karola Wojtyły na papieża. Nie wiedzieli, że pontyfikat Jana Pawła II będzie trzecimco do długości w historii i że ten papież o polskim pochodzeniu odwiedzi Amerykę Północną więcej razy, niż zrobili to wszyscy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /11 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wobec konfliktów i wojen

  W momencie uzyskania niepodległości Kościoły chrześcijańskie w porównaniu zchwiejnymi systemami państwowymi, o przeciętnym bilansie finansowym i z administracjąpubliczną na poziomie embrionalnym, wydawały się bogate w kadry, środki pochodzące zzewnątrz, organizację, instytucje sanitarne i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /4 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzwanie rzucone przez biskupów amerykańskiemu społeczeństwu

  W latach 80. XX w. biskupi amerykańscy musieli zmierzyć się z delikatnymi kwestiamiżycia społecznego. W tym procesie skierowali apel do wspólnoty eklezjalnej i wspólnotycywilnej, uzbrajając się w argumenty pochodzące z Pisma Świętego i z prawa naturalnego.Osadzając swoje dokumenty w Biblii, odwołali...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /16 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wobec kryzysów w Afryce Południowej: Kościół jako narzędzie, Kościół jako substytut

  Kościoły afrykańskie w latach 80. sukcesywnie odnowiły tę funkcję, którą wydarzeniamające miejsce po uzyskaniu niepodległości czasowo przeniosły w stan zawieszenia.Występowały jako rozjemcy, a w niektórych przypadkach zastępowały działania bezsilnychczy nieskutecznych państw. Nowa koniunktura...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 711

  praca w formacie txt

Do góry