Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej - powstanie i charakter

   

  Zgodnie z postanowieniami jałtańskimi działający w Polsce rząd, kontrolowany przez komunistów, miał być poszerzony o demokratycznych polityków polskich z kraju i emigracji i przekształcony w Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej.

  W momencie utworzenia takiego rządu mocarstwa zachodnie miały cofnąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego w latach 1945 - 1949

   

  28 VI 1945 ogłoszono komunikat o utworzeniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, którego wicepremierem został (obok Gomułki), były premier rządu londyńskiego (14 VII 1943 - 22 XI 1944) S. Mikołajczyk. Społeczeństwo odczytywało obecność Mikołajczyka w nowym rządzie, jako zapowiedź korzystnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność PKWN

   

  W VII 1944 przedstawiciele KRN rozmawiali w Moskwie ze Stalinem, który uznał KRN za reprezentację władzy w Polsce i zezwolił jej na tworzenie administracji terenowej. W tym celu powołano Delegaturę KRN dla Obszarów Wyzwalanych, która rozpoczęła urzędowanie 20 VII. Jednak tego samego dnia zapadła w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka ludnościowa ZSRR w stosunku do Polaków w latach 1939 - 1945

   

  28 IX 1939 podpisano w Moskwie traktat „o przyjaźni i granicach” między Niemcami i ZSRR. Nastąpiła więc zmiana klauzuli prawnej w stosunku do układu z 23 VIII - linia demarkacyjna stała się granicą państwową, ulegając jednocześnie pewnej modyfikacji (z linii Pisa -Narew -Wisła-San na Pisa -Narew...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /8 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Warszawskie 1944. Geneza (przebieg) i skutki

   

  Powstanie Warszawskie było zbrojną walką wyzwoleńczą z niemieckim okupantem, zainicjowaną i prowadzoną w ciągu 63 dni (1 VIII - 2 X 1944) przez AK przy powszechnym udziale ludności cywilnej i wszystkich organizacji podziemia. Było największą bitwą stoczoną prze europejski ruch oporu w czasie II...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /22 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność KRN

   

  Krajowa Rada Narodowa (31 XII 1943 - II 1947) była instytucją powołaną przez komunistów pod koniec wojny. Przedstawiana była jako struktura ponadpartyjna (PPR, SL-„Wola Ludu”, RPPS, Poale Syjon-Lewica, komuniści z przedwojennej Niezależnej Partii Chłopskiej [NPCh]) i uzurpowała sobie status...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USA i Wielka Brytania wobec sprawy polskiej w czasie II wojny światowej

   

  „Sprawa polska” to termin, którego treść w ciągu ponad 200 lat funkcjonowania kilkakrotnie ulegała zmianie. Dla Europy i świata zawsze jednak oznaczał sytuację kłopotliwą, niewygodną, zmuszającą do przypomnienia sobie o publicznie głoszonych ideałach i wcześniejszych deklaracjach, często...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /13 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i działalność Rządu Tymczasowego

   

  31 XII 1944 KRN powołała, na miejsce PKWN, Rząd Tymczasowy RP pod kierownictwem Osóbki-Morawskiego, który otrzymał też resort spraw zagranicznych. Wicepremierami zostali W. Gomułka i Stanisław Janusz z koncesjonowanego (kryptokumunistycznego) SL. Resort obrony objął M. Rola-Żymierski, a bezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska na konferencji w Teheranie

   

  Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie odbyła się w dniach 28 XI - 1 XII 1943. Uczestniczyli w niej: dyktator sowiecki J. Stalin, premier brytyjski W. S. Churchill i prezydent USA F. D. Roosevelt (Stanisław Cat-Mackiewicz ubolewał, że o przyszłości Polski decydowali: „zbrodniarz, pijak i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa polska na konferencji w Jałcie

   

  Konferencja w Jałcie (krymska) odbyła się w dniach 4-11 II 1945 z udziałem tzw. „Wielkiej Trójki”: Stalina, Churchilla, Roosevelta. Omawiano na niej środki umożliwiające skrócenie wojny z Niemcami i Japonią oraz podstawowe kwestie powojennego urządzenia świata jak: przyszły podział Niemiec, zwołanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 198

  praca w formacie txt

Do góry