Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Średnie Państwo (ok. 2133 – ok. 1786 p.n.e.)

  Kolejny okres świetności państwa egipskiego, po jego zjednoczeniu przez Mentuhotepa II, rozpoczął się od panowania faraona Amenemhata, który ponownie uczynił Memfis stolicą państwa. Dzieje Egiptu, zwłaszcza w czasie panowania XII dynastii, wkroczyły w epokę uważaną za klasyczną, zarówno przez samych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Drugi Okres Przejściowy (ok. 1786 – ok. 1567 p.n.e.)

  Niektórzy badacze już XIII dynastię zaliczają do tego okresu, który charakteryzował się ogólną destabilizacją polityczną państwa i rozbiciem dzielnicowym. Nastąpił zmierzch kulturalny. Egipt utracił Nubię, Synaj i Palestynę.

  W okresie tym panowali tzw. Hyksosi. Wywodzili się oni prawdopodobnie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Nowe Państwo (ok. 1567 – ok. 1085 p.n.e.)

  W okresie tym Egipt osiągnął apogeum znaczenia i potęgi, czego wyrazem było narastanie jego ekspansjonistycznych dążeń i rozpoczęciem wielu działań wojennych. Egipcjanie wymusili respektowanie swoich interesów na ludach Azji: Hurytach, Hetytach, Babilończykach i Asyryjczykach. Najważniejsi faraonowie z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Okres Predynastyczny (ok. 6000 – ok. 3100 p.n.e.)

  Był to okres schyłkowego paleolitu i neolitu. Na terenie Egiptu rozwijały się wtedy różne kultury neolityczne o charakterze osiadłym i rolniczym, jednakże nie były one jednolite w całym kraju. Należały do nich, m.in. zlokalizowane w dolinie Nilu, kultury Tasa i Badari (ok. 4500 p.n.e.), nazwane tak od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt

  Starożytny Egipt, cywilizacja egipska lub też cywilizacja starożytnego Egiptu to wysokorozwinięta kultura w dolinie Nilu z całym wachlarzem osiągnięć technicznych, naukowych, politycznych i kulturowych, która trwała około 3500 lat. Państwo to rozwinęło się dzięki corocznym, regularnym (a co za tym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działalność polityczna Stanisława Mikołajczyka w Polsce Ludowej

   

  Stanisław Mikołajczyk, przywódca ruchu ludowego, pełnił funkcje premiera rządu polskiego w Londynie w latach 1943-1944. Jesienią 1944 roku, po nieudanej wizycie w Moskwie podał się do dymisji. Szykował się do odegrania roli w Polsce powojennej, ale już nie jako premier rządu emigracyjnego, lecz jako...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum 1946 roku - geneza i znaczenie

   

  Na przełomie 1945/6 r. z inicjatywy PPR, która obawiała się otwartej walki o mandaty w przyszłym parlamencie, powstał przedwyborczy blok 4 stronnictw. Tworzyły go: PPR, PPS, SL i SD. Blok próbował przyciągnąć do siebie wzrastające w siłę, opozycyjne PSL, aby w ten sposób wystawić jedną listę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Referendum ludowe w Polsce w 1946 r.

   

  Chcąc odwlec - wbrew ustaleniom podjętym w czasie konferencji w Jałcie - wybory do Sejmu Ustawodawczego, dążąca do monopolizacji władzy w swoich rękach Polska Partia Robotnicza wysunęła w stosunku do innych partii politycznych aktywnych w Polsce po 1944 r. koncepcję przeprowadzenia referendum. Celem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory do parlamentu w 1947 roku. (Wybory do Sejmu Ustawodawczego w 1947)

   

  Odnosząc zwycięstwo w przeprowadzonym w czerwcu 1946 r. referendum, PPR i jej sojusznicy PPS, SL, SD zdecydowały się już jesienią tegoż roku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Uchwalono więc ordynację i wyznaczono ich termin na 19 stycznia 1947 r.

  Jednocześnie te cztery partie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Tymczasowego (Polskiego) Rządu Jedności Narodowej

   

  Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej było jednym ze skutków porozumienia jałtańskiego z II (4-11) 1945. Fakt powstania TRJN nie był wynikiem nacisków Zachodu, ale konsekwentnej realizacji planu Stalina, który nie myśląc o wywiązaniu się z przyjętych zobowiązań dbał o zachowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 829

  praca w formacie txt

Do góry