Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Germanowie - ich ustrój i kultura

   

  Kolebką ludów germańskich była południowa Skandynawia i Półwysep Jutlandzki (Germanowie Północni). Stamtąd w ciągu I tys. rozpoczęli ekspansję na południe, wypierając ludy celtyckie osiadłe na terenach dzisiejszych Niemiec (Germanowie Zachodni). U progu naszej ery Skandynawię opuściły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Germanowie a Rzym

   

  Ożywione stosunki wojenne, dyplomatyczne i handlowe z Rzymem spowodowały szerokie rozpowszechnienie się wśród Germanów śródziemnomorskiego rzemiosła, przedmiotów zbytku i wielu obyczajów rzymskich.

  Germańscy królowie starali się naśladować tryb życia rzymskich wodzów, ich strój...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbaricum

   

  Decydującą rolę w narodzinach średniowiecznej Europy odegrały ludy zamieszkujące Środkową i Wschodnią Europę:

  Germanowie- lud, który osiągnął najwyższy stopień rozwoju cywilizacyjnego spośród barbarzyńców, pozostający od I w. p. n. e. w ścisłym kontakcie z cywilizacją rzymską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Trzeci okres przejściowy (ok. 1085 – 664 p.n.e.)

  Tak jak w poprzednich okresach przejściowych Egipt był rozbity politycznie. Przy czym jeśli w Drugim Okresie Przejściowym główną rolę odgrywali Hyksosi, tak w tym okresie inicjatywę polityczną przejęły tzw. dynastie libijskie (XXII i XXIII) i kuszycka (XXV). Żadnej z nich nie udało się jednak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Okres wczesnodynastyczny (ok. 3100 – ok. 2686 p.n.e.)

  Okres historyczny starożytnego Egiptu rozpoczął się wraz z założeniem pierwszej dynastii z Thynis (lub This) i zjednoczeniem dwóch państw egipskich: Górnego (południowego) i Dolnego (północnego) Egiptu przez Menesa (Narmera).

  W okresie tym, tzw. tynickim lub archaicznym, ukształtowały się wierzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Późne Państwo (664 – 332 p.n.e.)

  Początek tzw. Epoki Późnej wyznacza objęcie władzy przez Psametycha I, którego panowanie (do 610 p.n.e.) zapoczątkowało zjednoczenie Egiptu, aż do podboju perskiego w 525 roku p.n.e. Faraonowie próbowali opanować Bliski Wschód, w czym przeszkodzili im Babilończycy.

  Powodzeniem za to zakończyła się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Stare Państwo (ok. 2686 – ok. 2181 p.n.e.)

  Stare Państwo (dynastie od III do VI), które swoim terytorium sięgało poza pierwszą kataraktę, znane jest szczególnie z monumentalnych budowli: mastab, okazałych świątyń i oczywiście – piramid. Pierwsza z nich to schodkowa piramida faraona Dżesera w Sakkarze. Kolejne, budowane przez władców IV dynastii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Epoka grecka – dynastia Lagidów (332 – 30 p.n.e.)

  Trzy wieki pod panowaniem greckiej dynastii zapoczątkował jeden z dowódców Aleksandra Wielkiego – Ptolemeusz syn Lagosa. Panowanie greckie, pomimo, iż wywoływało powstania i bunty, generalnie koncentrowało się wokół Egiptu i władcy dbali o jego interesy polityczne w takim samym stopniu, jak faraonowie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Pierwszy Okres Przejściowy (ok. 2181 – ok. 2133 p.n.e.)

  Stopniowo pozycja religijna i polityczna faraona w państwie, ulegała osłabieniu, a coraz większą rolę zaczęli odgrywać lokalni urzędnicy - nomarchowie.

  Postępująca decentralizacja doprowadziła do poważnego kryzysu władzy centralnej i w końcu do całkowitego załamania się władzy królewskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Egipt - Okres rzymski (30 p.n.e. – 395 r. n.e.)

  Po śmierci Kleopatry VII, ostatniej przedstawicielce dynastii Lagidów, Oktawian August przyłączył de facto Egipt do imperium rzymskiego. W zasadzie odbyło się to bez większych oporów, pomijając pewne reakcje o wąskim zasięgu na południu kraju. Egipt rządzony był przez bezpośredniego przedstawiciela...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 785

  praca w formacie txt

Do góry