Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Polityka bizantyjska na zachodzie

     

    Dzieje zewnętrzne Bizancjum V- VIII w. to nieustanna walka ocalałej części Imperium Romanum, najpierw o odzyskanie utraconych terenów, później o samą egzystencję. Wojny Justyniana na Zachodzie przywróciły cesarstwu Italię, Afrykę, wyspy śródziemnomorskie, a także część Hiszpanii (Betykę)...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 629

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wojny Cesarstwa Rzymskiego ze Słowianami, Awarami i Bułgarami

     

    Słowianie i Awarowie

    O ile utrzymanie posiadłości w na zachodzie wiązało się z prestiżem, to obrona wschodnich prowincji europejskich była walką o przetrwanie cesarstwa. Od poł. VI w. cesarstwo musiało stawić tam czoła naporowi plemion Słowiańskich, którzy w ślad za Germanami szukali...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 988

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Inwazja Longobardów

     

    Italia, przywrócona cesarstwu po 552 r. nie była już tym samym krajem, który zastał Belizariusz. Zniszczenia wojen z Totilą i przemarsz armii bizantyjskiej spowodował ruinę, która przekraczała wszystko, co Półwysep wycierpiał przez cały wiek V. Rzym opustoszał, pozostała w nim garstka...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 163

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Koniec zachodniego Cesarstwa Rzymskiego

     

    Bezsilność Aecjusza, pozbawionego poparcia Hunów, wykorzystał wraz dworem raweńskim Walentynian III, który zapragnął odegrać wreszcie rolę polityczną, przez całe swoje życie usuwany w cień wybitnego patrycjusza. Z poparciem Genzeryka (króla Wandalów) cesarz zamordował Aecjusza na prywatnej...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 944

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wędrówka Wizygotów. Przerwanie linii Renu

     

    Spokój ze strony Wizygotów nie trwał długo. Już po śmierci cesarza Teodozjusza Wielkiego, cieszącego się wśród nich olbrzymim autorytetem, doszło do powstania. Pod wodzą młodego Alaryka Wizygoci spustoszyli Grecję (zniszczyli m. in. Ateny i Korynt). Wizygoci niezadowolenie ze swojego...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /5 961

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Restauracja imperium przez Justyniana

    W rok po śmierci Teodoryka Wielkiego, w 527 r. doszedł do władzy w Konstantynopolu cesarz Justynian I, który za cel postawił sobie przywrócenie dawnej świetności Imperium Romanum. Jego plany miały szansę powodzenia, ze względu na sprzyjające jego panowaniu okoliczności:

    Restauracja armii i...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 645

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wandalowie w Afryce. Rozkład armii rzymskiej

     

    W chwili opanowania sytuacji spadła na Rzym kolejna katastrofa. Objęcie tronu przez małoletniego przedstawiciela dynastii Walentyniana III i krótkotrwała wojna domowa w Italii w uzurpatorem Janem wywołały nową walkę pomiędzy żądnymi władzy rzymskimi dowódcami.

    Bonifacjusz, namiestnik...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 563

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Attyla i Aecjusz

     

    Podczas gdy zachodnia część imperium pustoszała wskutek najazdów germańskich i wojen domowych, Wschodowi zagroził potężny związek plemienny Hunów. Hunowie, którzy od 420 r. stworzyli silny ośrodek na stepach nad Cisą, narzucili swe zwierzchnictwo okolicznym ludom germańskim, słowiańskim i...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 372

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Teodoryk Wielki

     

    Teodoryk, znajdujący się na wschodniorzymskiej służbie król Ostrogotów, był zdolnym dowódcą i wielbicielem kultury rzymskiej. Popadł on w konflikt o podłożu religijnym z wiarołomnym cesarzem Zenonem. Wielokrotnie pustoszył Półwysep Bałkański, niemalże docierając pod mury stolicy, by pod...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 477

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojawienie się Hunów i wkroczenie Wizygotów do imperium

     

    Hunowie- lud turecki, związany z elementami mongolskimi, wywodzący się ze wschodnich obszarów Azji Środkowej. Już w II w. p. n. e. cesarze chińscy musieli bronić północnych krajów swojego państwa przed niszczycielskimi najazdami koczowniczego plemienia Hiun-nu, który utożsamia się z Hunami...

    Ocena / Przedmiot / Historia

    Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 649

    praca w formacie txt

Do góry