Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Polityka społeczna dynastii izauryjskiej

   

  Reformy Leona III można uznać za przełomowe w historii Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Na miejsce rozkładającej się organizacji państwowej późnorzymskiej z czasów Dioklecjana, weszła feudalna organizacja średniowiecznego Bizancjum. Dzięki tym zmianom Cesarstwo mogło wejść w nowy okres...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwa anglosaskie

   

  Kwestia odpadnięcia Brytanii od Imperium Rzymskiego i opanowania jej przez Germanów pozostaje niewyjaśniona. Największy zasięg panowania rzymskiego to czasy Septymiusza Sewera. W III w. obserwujemy cofanie się granic rzymskich i upadek gospodarczy rzymskiej Brytanii i jej barbaryzację. Obok...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /8 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrazoburstwo

   

  Wielkie straty terytorialne VII w. zachwiały potęgą wielu rodów arystokratycznych, które zastąpili ludzie często niskiego pochodzenia, głownie oficerowie, osiągający najwyższe godności u boku żołnierskich cesarzy. Nienaruszone zostały jednak rozległe posiadłości kościelne, zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /6 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny Cesarstwa Rzymskiego z Persją

   

  Ciężkie doświadczenia przyniosły państwu wschodniorzymskiemu wojny toczone z Persją od III w. na granicy Syrii i Mezopotamii oraz w górzystym królestwie Armenii, kraju buforowym. Persowie dążyli do zdobycia wybrzeży Morza Śródziemnego i Czarnego. Udało im się to chwilowo za czasów Justyniana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona Cesarstwa Rzymskiego przed Arabami

   

  Triumf Herakliusza był krótkotrwały. W miejsce Persów pojawili się o wiele groźniejsi Arabowie. Pierwsze ich wyprawy na Syrię miały charakter rabunkowy. Niezwykle słaby opór, jaki tam napotkali, skłonił kalifa Omara do podjęcia myśli o podboju, zwłaszcza, że monofizyci witali Arabów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty religijne. Monofizytyzm i monoteletyzm

   

  Zwycięska szkoła aleksandryjska, akcentująca jedność natury boskiej i ludzkiej Chrystusa (monofityzm), spotkała się z nową opozycją. Reprezentował ją zarówno kler (zwł. konstantynopolitański), jak i papiestwo rzymskie. Na jej czele stał patriarcha Konstantynopola Flawian i papież rzymski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /7 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum - „Nowy Rzym”

   

  Dzieje Bizancjum są kontynuacją i dalszym ciągiem historii Imperium Rzymskiego, choć przebiegają w innych warunkach politycznych i innej formacji społeczno- ekonomicznej- zacieśnienia do obszaru o przewadze greckiego elementu etnicznego. Zachowała się jednak ciągła linia rozwoju od Oktawiana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura gospodarcza i społeczna Cesarstwa Rzymskiego

   

  Proces przejścia od społeczno- ekonomicznych struktur starożytności do średniowiecznego feudalizmu bardzo wyraźnie rysuje się na wsi bizantyjskiej w V- VII w.

  Drobnotowarowa gospodarka chłopska była wciąż silna, zwłaszcza w Azji Mniejszej na wielu terenach wolne gospodarstwa chłopów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta bizantyjskie. Konstantynopol

   

  Mimo przeniesienia do Konstantynopola wielu niechlubnych zwyczajów z Rzymu (np. rozdawnictwo zboża), Bizancjum nie miało tego pasożytniczego charakteru, co stara stolica. Konstantynopol był miejscem produkcji towarów zbytku na światową skale. To tu zbiegały się wszystkie nici dalekosiężnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /5 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty religijne. Arianizm i nestorianizm

   

  Już za czasów Kostantyna Wielkiego i jego następców wybuchł pierwszy wielki konflikt wewnątrz kościoła. Głównym jego teatrem była Aleksandria, gdzie toczyły się walki religijne pomiędzy zwolennikami teologa Ariusza a późniejszego patriarchy Aleksandrii Atanazego. Ariusz twierdził, że Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 009

  praca w formacie txt

Do góry