Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kultura wczesnego średniowiecza w cieniu klasztorów

   

  W Vivarium, na południowym cyplu Półwyspu Apenińskiego, Kasjodor utworzył u schyłku swego długiego życia zespół mnichów, mający na celu ratowanie zabytków literatury z powodzi nieszczęść i upadku kultury w VI w. Z tą chwilą praca intelektualna i dydaktyczna, a zwłaszcza kopiowanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /6 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost znaczenia papiestwa

   

  Rozpad Imperium Romanum nie pozostał bez wpływu na stan organizacji Kościoła Zachodniego. Powstały kościoły o charakterze narodowym: hiszpański, frankijski, longobardzki, irlandzki, anglosaski, bawarski. Władza cesarza, uznawanego niegdyś za wcielenie Chrystusa na ziemi, ograniczała się teraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Persja za Sassanidów

   

  Ardaszir I, władca Persydy, strącił w 226 r. ostatniego króla Partów, zapoczątkowując nową dynastię Sassanidów. Sassanidzi w przeciwieństwie do zhellenizowanych Arsakidów powrócili do tradycji państwa Achemenidów, Cyrrusów i Dariuszów. Podkreślano te tradycje w budownictwie, zdobnictwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola cywilizacyjna kościoła. Ruch monastyczny

   

  Kultura Europy zachodniej wegetowała w cieniu kościoła, który chronił resztki myśli antycznej w czasach postępującej barbaryzacji.

  Obniżenie poziomu intelektualnego, nawet wśród jego górnej warstwy, było widoczne zarówno przy porównywaniu prac pisarzy kościelnych wieku VII z dziełami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /5 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieś zachodnioeuropejska we wczesnym średniowieczu

   

  Tak jak i na Wschodzie, tak na Zachodzie przejście do ustroju feudalnego miało charakter stosunkowo spokojnych przemian, nie burzących struktury ekonomicznej i cywilizacji. Jedynie spustoszona po Wędrówkach Ludów w V w. Gallia, znajdująca się w rękach Franków, jednego z najmniej dotkniętych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monastycyzm irlandzki

   

  Doniosłe znaczenie dla kultury europejskiej miały skupiska mnichów zakładane w Walii i Iralndii, nigdy wcześniej nie związanej z politycznymi wpływami Rzymu. Dzięki działalności św. Patryka (wychowanka Lerinum) oraz klasztoru św. Iltyda na wyspie Caldy (Walia) w ciągu VI i VII w. zaczęły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek gospodarki towarowej. Zamieranie handlu śródziemnomorskiego

   

  Cechą charakterystyczną tego okresu jest zamieranie stosunków towarowo- pieniężnych na rzecz gospodarki naturalnej. W pierwszym okresie po wędrówkach ludów miasta pozostały w wielu wypadkach osrodkami rzemiosła, handlu, a nawet kultury.

  Chlodwig frankijski założył swą rezydencję w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /5 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaczątki wymiany na nowych podstawach. Rola i położenie Żydów

   

  Na Zachodzie zaczął powoli zastępować dawny handel o rzymskich podstawach nowy system wymiany towarowej. Pewne miasta rzymskie, będące rezydencjami bp, skupiały niektóre grupy rzemieślników i obcych kupców, zaopatrujące kościoły diecezjalne w niezbędne przedmioty kultu. Kulty świętych w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /3 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Wizygotów w Hiszpanii

   

  Po zakończeniu Wędrówek Ludów i załamaniu programu rewindykacyjnego Justyniana istniały w Europie trzy ogromne, ale niejednolite, organizmy państwowe:

  Franków w Galii i zachodniej Germanii

  Longobardów w Italii

  Wizygotów w Hsizpanii.

  Obok nich:

  Brytania i Irlandia- stanowiły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /6 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Longobardowie

   

  Państwo Longobardów w Italii, założone po najeździe Alboina, było jeszcze mniej zwarte niż Wizygotów. Bezkrólewie od 574 r. i rozbicie i rozbicie zajętych terytoriów między blisko 30 księstewek, uniemożliwiło likwidację posiadłości bizantyjskich w Italii, a nawet pozwoliło cesarstwu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lewin Dodano /02.05.2012 Znaków /4 907

  praca w formacie txt

Do góry