Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cesarstwo karolińskie

   

  Karol na wzór władców bizantyjskich pretendował nie tylko do roli świeckiego władcy, ale także mieszał się w spory dogmatyczne. Ograniczył rolę papieża do „modlącego się za powodzenie działań podejmowanych przez cesarza”.

  Karol dokonał również reformy życia klasztornego, zmuszając...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja terytorialna Franków

   

  Wśród ludów germańskich, które w okresie wędrówek ludów osiedliły się na terenach Imperium Rzymskiego, najdonioślejsza rola dziejowa przypadła Frankom:

  Od III w. atakowali oni linię Renu, często pustosząc Galię.

  Za czasów Konstancjusza II (355) udało się im opanować północne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój społeczny i polityczny państwa karolińskiego

   

  Aparat administracyjny w państwie Karola był prymitywny i nie różnił się dużo od systemu zarządzania wypracowanego przez Merowingów. Administracja lokalna spoczywała nadal w rękach hrabiów- grafów; czasem kilka hrabstw łączono w większe jednostki, na których czele stawali duces...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Franków - Panowanie Chlodwiga. Państwo Merowingów

   

  W 481 r. królem państewka Tournai został Chlodwig, który wypowiedział sojusz z Rzymem i uderzył na Syagriusza, utrzymującego resztki panowania rzymskiego w Galii.

  W 486 r. armia Syagriusza została zniszczona, a panowanie Franków oparło się o Loarę, za którą władali Wizygoci.

  W 496 r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Życie gospodarcze i kultura karolińska

   

  Współpracownicy Karola w reformie intelektualnej i przedstawiciele „odrodzenia”:

  Alkuin

  Angilbert- poeta

  Teodulf- poeta

  Piotr z Pizy- gramatyk

  Paweł Diakon- kronikarz longobardzki

  Einhard- biograf Karola Wielkiego.

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój społeczny i polityczny Franków w okresie merowińskim

   

  Za czasów Chlodwiga spisano prawo zwyczajowe Franków Salickich, tzw. Lex Salica. Zawiera ono wiele przeżytków ustroju rodowego, takich jak współodpowiedzialność sądowa członków rodu, system dziedziczenia, wergeld, itp. Organizacja rodowa była jednak w wyniku wędrówek w stanie rozkładu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /7 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalifat Omajjadów

   

  Po zamordowaniu Omara kalifem został wybrany Osman, członek wpływowego mekkańskiego rodu Omajjadów, który późno, bo już po ostatecznym zwycięstwie Mahometa, opowiedział się za prorokiem. Za czasów Osmana aparat biurokratyczny i administracyjny rozrósł się jeszcze bardziej. W Medynie powstał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /7 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arabia przed Mahometem

   

  Południowa Arabia

  Większość Półwyspu Arabskiego była pustynią, zamieszkiwaną z rzadka przez koczownicze plemiona arabskie, nazywane Beduinami („synami pustyni”). Tylko na zachodnich i południowych krańcach Półwyspu, w późniejszym Hidżazie i Jemenie, dość wcześnie zaczęło rozwijać się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mahomet i jego nauka

   

  Twórcą islamu był Mahomet, Muhammad syn Abdullaha. Urodził się w Mekce około roku 570. Życie jego, o którym mówi Koran i nasycone legendami dzieła późniejszych jego biografów, nie jest dobrze znane. Należał do plemienia Kurajszytów, osierocony w młodym wieku cierpiał na niedostatek. Karierę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalifat. Podboje Omara

   

  Opanowanie Mekki uczyniło Mahometa głównym autorytetem świata arabskiego, ale prorok nie dożył ostatecznego zjednoczenia Arabii. Mahomet zmarł w 632 r. „Zastępcą proroka”, kalifem, został jego teść Aby Bekr, ojciec najukochańszej z żon Mahometa Aiszy. Abu Bekr i jego następcy byli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 989

  praca w formacie txt

Do góry