Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozkład państwa karolińskiego

   

  Gdy w 814 r. umierał Karol, jego najstarsi synowie już nie żyli. Tron odziedziczył więc najmłodszy z nich, Ludwik Pobożny. Oddany dewocji i całkowicie ulegający wpływom kleru, nie zdołał utrzymać już na początku swojego panowania zwierzchności nad papieżem.

  W 816 r. powtórnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /5 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie w starożytności

   

  Słowianie musieli tkwić w Europie przynajmniej od tysiąca lat przed pojawieniem się ich jako dominującego elementu etnicznego na Wschodzie. Wiadomości o nich przekazywane przez ludy germańskie na Zachód a także inne wzmianki pisane są bardzo skąpe. Materiał archeologiczny pozwala przyjąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze wędrówki ludów słowiańskich

   

  Kiedy Goci i Gepidowie przenieśli się nad Morze Czarne, kiedy Wandalowie, Burgundowie i Rugiowie wynieśli się na zachód i południe, Słowianie opanowywali kolejno opuszczane przez nich tereny.

  Wschodni Słowianie, zwani w cesarstwie Antami, weszli w skład związku plemiennego zorganizowanego w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awarowie

   

  Tak jak Hunowie w V w. przyczynili się do wędrówek Germanów, tak Awarowie wpłynęli w VI w. na ekspansję Słowian w granice Cesarstwa.

  Awarowie byli ludem turecko- ałtajskim, żyjącym niegdyś w stepach wschodnioazjatyckich i znanym u Chińczyków pod nazwą Żuan-żuan. W VI w. lud...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opanowanie Półwyspu Bałkańskiego przez Słowian

   

  W 582 r. Awarowie zdobyli Sirmium, twierdzę rzymską broniącą granicy Dunaju. Słowianie podążając za nimi, a przenikając w te rejony już dawniej, uderzyli potężną falą, opanowując Grecję i Trację.

  Bizancjum, zagrożone ze strony Persji, nie mogło podjąć żadnej kontrofensywy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek władzy Merowingów. Rządy majordomów

   

  Merowingowie traktowali opanowane przez siebie terytoria jak zdobycze dynastii panującej. Władza należała do dynastii, która decydowała o następstwie tronu. Clodwig podzielił swoje państwo w 511 r. między czterech synów. Jeden z nich, Chlotar I, ponownie je zjednoczył, ale na łożu śmierci w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objęcie tronu przez Karolingów. Powstanie Państwa Kościelnego

   

  W 747 r. starszy z synów Karola Młota, Karloman, wstąpił do klasztoru. Niebezpieczeństwo rozbicia kraju zostało zażegnane. Całe państwa zostało zjednoczone w rękach Pepina III.

  Królem formalnie pozostawał marionetkowy przedstawiciel rodu Merowingów, Childeryk III, osadzony na tronie po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opozycja szyicka. Abbasydzi

   

  Początek VIII w. był ostatnim okresem natężenia ekspansji arabskiej. Wkrótce załamała się ona wskutek narastania sprzeczności wewnętrznych, prowadzących do rozłamu w islamie. Omajjadzi, wśród których po śmierci Walida I (715) zabrakło wybitnych jednostek, nie potrafili stawić czoła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /5 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojny i zdobycze terytorialne Karola Wielkiego

   

  Umierając w 768 r. Pepin III podzielił swoje królestwo między Karlomana i Karola.

  Sytuacja w państwie Franków po śmierci Pepina III:

  Powstanie w Akwitanii

  Bunt księcia bawarskiego Tassilo III

  Najazdy Sasów na Nadrenię

  Objęcie władzy w Longobardii przez Dezyderiusza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /5 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyici i izmailici

   

  Siłom odśrodkowym sprzyjał także rozłam religijny wewnątrz islamu. Mimo że Abbasydzi zawdzięczali swoje panowanie poparciu szyitów, dość szybko doszło do zerwania ze „stronnictwem Alego”, podkreślającym swoja wierność dla bezpośrednich potomków proroka, imamów, dziedziczących po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 111

  praca w formacie txt

Do góry