Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Najazdy Normanów na Francję, Brytanię i Irlandię

   

  Umocnienie się królestw skandynawskich w XI w. spowodowało koniec epoki najazdów normańskich. Najazdy normańskie miały przemożny wpływ na dzieje Europy:

  przyspieszyły rozpad imperium karolińskiego

  zahamowały rozwój ekonomicznych licznych krajów zachodniej Europy.

  Pierwsze najazdy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Słowianie północno - zachodni a Frankowie

   

  Zetknięcie się Franków ze Słowianami nastąpiło w momencie, kiedy na zachodniej Słowiańszczyźnie powstały pierwsze związki plemienne, na których czele stanęli książęta, dziedziczący już swą władzę:

  Obodrzyce: Obodrzyce, najdalej na północny- zachód wysunięty lud słowiański...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normandia i Danelag

   

  Podobnie jak ujścia Renu i Loary, interesowało Normanów ujście Sekwany, skąd podejmowali liczne wyprawy w górę rzeki. W latach 887- 888 oblegali bezskutecznie Paryż.

  U ujścia Sekwany osiedlili się w 896 r. wikingowie pod dowództwem niejakiego Rollona. Kiedy próby usunięcia ich siłą nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Wielkomorawskie

   

  Plemieniem, które odegrało główną rolę w obaleniu panowania Franków nad zachodnią Słowiańszczyzną, byli Morawianie. Państwo ich występuje w źródłach ok. 830 r. jako gotowy już twór polityczny, w momencie, gdy jego władcą jest Mojmir, likwidujący księstwo Nitry i przejmujący kontrolę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza państwa węgierskiego

   

  Ostatni z ludów, który osiedlił się w ciągu I tys. nad Dunajem i Cisą był pochodzenia ugrofińskiego. Przez stulecia poprzedzające początek naszej ery Madziarowie przebywali w zachodniej Syberii. Następnie jednak przesunęli się na południe, w strefę stepową i weszli w kontakty z tureckim...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki państwa czeskiego, polskiego i ruskiego

   

  Czechy

  Upadek Państwa Wielkomorawskiego sprzyjał uzyskaniu przewagi na terenie Kotliny Czeskiej przez dynastię Przemyślidów z Pragi. Narzucili oni swe zwierzchnictwo innym plemionom czeskim, a napór napotkali tylko ze strony libickiego państewka Zliczan, rządzonego przez ród...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skandynawia we wczesnym średniowieczu

   

  Południowa Skandynawia i Półwysep Jutlandzki były od tysiąca lat p.n.e. ojczyzną ludów germańskich, z której raz po raz część ludności ruszała na południe w poszukiwaniu nowych siedzib.

  Najpierw byli to Zachodni Germanowie, którzy wyparli Celtów z terenów dzisiejszych północno-...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /3 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zrzucenie jarzma awarskiego. Państwo Samona

   

  Wzajemny stosunek Słowian i Awarów jest niejasny, tak jak był niezrozumiały dla ówczesnych kronikarzy. Niektóre plemiona słowiańskie, zwłaszcza w Panonii i na terenach pobliskich Moraw, znajdujące się w bezpośredniej władzy koczowników, cierpiały srogie jarzmo, o czym wspomnienia zachowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /2 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki państw skandynawskich

   

  Jednocześnie toczył się w Skandynawii proces powstawania zjednoczonych monarchii: duńskiej, norweskiej i szwedzkiej. Zaczął się on bardzo wcześnie: każda z dynastii skandynawskich posiadała listę sięgającą kilkunastu władców wstecz, która zaczynała się od boga Odyna. Opowieści o czynach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /4 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bułgarzy i ich pierwsze carstwo

   

  Bułgarzy pierwotni byli ludem tureckim, który w V w. znalazł się nad Morzem Kaspijskim.

  I: Część ich skierowała się wówczas nad średnią Wołgę, gdzie założyli silny chanat ze stolicą w Bulgar, kwitnący aż do zniszczenia przez Tatarów w XIII w.

  II: Inna grupa koczowała nad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Cieszymysl Dodano /02.05.2012 Znaków /5 677

  praca w formacie txt

Do góry