Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Federacja Konferencji Episkopatów Azji (FABC)

  Na tej drodze główną rolę odegrała Federacja Konferencji Episkopatów Azji (FABC),założona w 1974 t. Taka federacja zasadniczo nie tylko dała możliwość konfrontacji napoziomie kontynentalnym różnym Kościołom lokalnym, ale stanowiła dla nich przedewszystkim podstawowy punkt odniesienia w budowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /11 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersalne powołanie katolicyzmu południowoamerykańskiego

  W ciągu 50 lat Kościół latynoamerykański przeszedł od stanu, gdy reprezentował„pogardzany margines", do „godności kontynentu przyszłości i nadziei Kościołówchrześcijańskich"55. Wraz z wstąpieniem Karola Wojtyły na Stolicę Piotrowa katolicyzmpołudniowoamerykański wyszedł ze stanu peryferyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /6 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Kościoła amerykańskiego

  Kościół amerykański to 66 min katolików pośród 1 mld i 100 min katolików na całymświecie. Czy Kościół amerykański jest naprawdę tak ważny? Ze swoimi 13 kardynałami, zktórych 11 jest poniżej 80. roku życia, czyli maksymalnego wieku, żeby wziąć udział wkonklawe, a sześciu z nich przewodzi diecezjom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /1 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół, prawa człowieka, pokój i demokracja

  Kiedy Karol Wojtyła został papieżem, Ameryka Łacińska stała na początku radykalnegoprocesu transformacji instytucjonalnej, politycznej, ekonomicznej i społecznej. W ciągudziesięciolecia Ameryka Południowa powraca do wolności politycznej.„Przejście dodemokracji", jak je definiują politolodzy, to proces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /26 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy i praktyki etyczne

  Kościół rzymski jest świadomy oporu katolików w stosunku do norm etycznych, które ptoponuje. Ta niechęć nie jest związana jedynie z kwestiami prokreacji i seksualności, aleraczej odzwierciedla znaczącą dewaluację, jeśli chodzi o sposób oceniania przez katolikówsytuacji o nacechowaniu etycznym. Encyklika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /7 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys księży

  Z dziejów najnowszych katolicy amerykańscy z bólem zapamiętają rozdział najbardziejdramatyczny, skandal nadużyć seksualnych, który splamił kapłanów i zagroził wiarygodnościhierarchii18. Ten tak bardzo bolesny problem pojawił się w ostatniej części pontyfikatu JanaPawła II, zwłaszcza dzięki upartemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /16 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kobiety w Kościele

  Biskupi amerykańscy starali się bezpośrednio zmierzyć z kwestią roli kobiety w Kościele.Konferencja Episkopatów stworzyła komitet, aby zbadać możliwość napisania listupasterskiego na temat kobiety, podobnego do tych, które zostały napisane na temat wojnynuklearnej i ekonomii. Jak już wspomnieliśmy, te...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /9 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tożsamość katolicka

  Trudna kwestia tożsamości katolickiej pojawia się często w dzisiejszym Kościele wewszelkiego rodzaju instytucjach, od college’ów po uniwersytety, a nawet szpitale. Cosprawia, że dana instytucja jest „katolicka"? Historia, dziedzictwo, sama nazwa, aprobatabiskupa, samookreślenie? To nie są pytania o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /14 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak kapłanów i zakonnic

  W 1978 r. w Stanach Zjednoczonych Ameryki było ok. 130 tys. zakonnic całkowicieoddanych służbie Kościołowi. W 2005 r. ich liczba zmniejszyła się do 75 tys. W tym samymokresie można było zaobserwować spadek liczby księży, bardziej powolny, ale istotny, z ok.58 tys. do 43 tys. Podczas gdy spadała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /18 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły i wojny domowe w Afryce luzofońskiej

  W Afryce luzofońskiej (portugalskojczycznej) toczyły się długie i tragiczne wojnywyzwoleńcze, które przekształciły się, po proklamacji niepodległości w 1975 r. w Angoli i Mozambiku, w krwawe wojny domowe25. Skompromitowane przez związki z reżimemkolonialnym, wewnętrznie podzielone pomiędzy zwrócone ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Romekppp Dodano /02.05.2013 Znaków /2 739

  praca w formacie txt

Do góry